Vastuullinen, kestävä ja vaikuttava liiketoiminta

Panostaja haluaa olla rakentamassa kestäviä ja elinvoimaisia yhtiötä, joilla on positiivinen vaikutus paremman tulevaisuuden rakentamisessa. Kasvun omistajakumppanina vaikuttavuutemme rakentuu konkreettisten yritysvastuun kehitysaskeleiden toteuttamisesta sijoituskohteissamme omistusaikana.

Vastuullisen liiketoimintastrategian toimintamallimme edistää yhtiöiden arvonluontia taaten niille kestävän kasvun ja kannattavuuden edellytykset.

Lue täältä vuoden 2023 vastuullisuusvuosikertomuksemme:

Panostajan Vastuullisuusvuosikertomus 2023

Tähän uskomme

1

Vastuullisuuden merkitys yhteiskunnassa tulee kasvamaan voimakkaasti

2

Vastuullisuus on kilpailutekijä ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia

3

Vahva vastuullisuus on osa yrityksen arvonluontia

Panostajan vastuullisuustyön toimintamalli kiinteänä osana sijoituskohteidemme jatkuvaa strategiatyötä

Painopistealueemme vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan rakentamisessa

Taloudellinen vastuu ja arvonluonti

 • Toimintaamme ohjaa tavoitteellinen arvonluonti ja tuotto-odotusten täyttäminen
 • Vastuullisella pääomien ohjaamiselle vaikutamme positiivisesti yhteiskunnalliseen kehitykseen
 • Vahva talouden hallinta on kestävän liiketoiminnan rakentamisen ytimessä

Sosiaalinen vastuu ja elinvoimaisuus

 • Kehitämme elinvoimaisia työyhteisöjä, joissa hyvinvoinnin ja kasvun energia mahdollistavat tulosten syntymisen ja kestävän arvonluonnin
 • Olemme vastuullinen ja inhimillinen omistaja
 • Kunnioitamme ja edistämme ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme; työyhteisömme on yhdenvertainen ja monimuotoinen

Hyvä hallinto ja johtaminen

 • Toimintamme rakenteet perustuvat vahvaan luottamukseen ja läpinäkyvyyteen
 • Vahvistamme hyvän johtamisen käytäntöjä sekä omassa että sijoituskohteidemme toiminnassa
 • Edistämme tasa-arvoa, osaamisen diversiteettiä, avoimuutta ja osallisuutta

Vastuu ympäristöstä

 • Huomioimme sijoitusta tehdessä yhtiön roolin vihreän siirtymän edistämisessä
 • Vastuu ympäristöstä tarkoittaa laajemmin vaikuttamista arvoketjutasolla: ymmärrämme sijoituskohteidemme tuotteiden ja palveluiden käytön vaikutukset ympäristöön
 • Sijoituskohteidemme liiketoiminnan ratkaisujen kautta olemme vaikuttamassa positiivisesti vihreän siirtymän edistymiseen

Sitoudumme PRI-periaatteisiin

 • Allekirjoitimme marraskuussa 2022 sopimuksen, jossa sitoudumme YK:n tukemiin, vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (PRI Principles for Responsible Investment). PRI-periaatteet käsittelevät ympäristö-, sosiaalisten ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomioonottamista sijoittamisessa.
 • PRI:n vastuullisen sijoittamisen tavoitteet ovat suorassa linjassa Panostajan keskeisten arvojen kanssa, ja siten yhteisiin tavoitteisiin on luonnollista sitoutua.
 • Haluamme edistää vastuullisuutta sijoitustoiminnassa. Koemme, että sitoutuminen omalta osaltamme PRI:n periaatteisiin kannustaa myös muita toimialallamme nostamaan vastuullisuuden teemat entistä enemmän toiminnan keskiöön.

Panostajan vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Panostajan eettinen ohjeistus (Code of Conduct)

Olemme Finsifin jäsen

 • Toukokuussa 2023 meidät valittiin Finsifin jäseneksi
 • Finsif edistää vastuullisuusnäkökulmien integrointia sijoitustoimintaan ja sen visiona on nostaa suomalaiset sijoittajat vastuullisen sijoittamisen edelläkävijöiksi huomioiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lue lisää

Vastuullisuus on Panostajan strategian ydintä 

Lue lisää →

Panostaja on sitoutunut YK:n Vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (PRI)   

Lue lisää →

Vastuullisuus on vahva osa Panostajan uutta strategiaa: ”Takaa yhtiöille parhaat edellytykset kasvaa” 

Lue lisää →

”Vastuullisuus on kaiken liiketoiminnan ytimessä” – Panostaja on vahva kumppani kasvaville pk-yrityksille

Lue lisää →

Granon uusi tehdas on moderni graafisen alan osaamiskeskittymä, jossa ympäristöasiat ovat etusijalla

Lue lisää →

Hygga tähyää nyt laajemmin kansainvälisille markkinoille – Ruotsin Örebron pilotista erinomaisia tuloksia

Lue lisää →

Vastuullisuusteko: Gugguu tuo markkinoille kierrätettävien vaatteiden palvelun

Lue lisää →

Panostajan Whistleblowing -ilmoituskanava

Haluamme toimia vastuullisesti ja varmistaa eettisten periaatteidemme toteutumisen liiketoiminnassamme. Jotta voimme puuttua mahdollisiin epäkohtiin, pyydämme sinua ilmoittamaan epäilemästäsi väärinkäytöksestä liittyen eettisiin periaatteisiimme, hyvään liiketapaan, lakiin tai direktiivien vastaiseen toimintaan.

Kaikki saapuneet ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Jokainen tapaus käsitellään asianmukaisesti noudattaen sovittua käsittelymenettelyä.

Panostajan Whistleblowing-ilmoituskanava on toteutettu ulkopuolisen kumppanin Webropolin kanssa.

Jätä ilmoitus