Hallinnointi

Johtoryhmä

Tapio Tommila Toimitusjohtaja, mediayhteydet +358 40 527 6311 Lue lisää →

Tapio Tommila, s. 1978

KTM, eMBA

Toimitusjohtaja vuodesta 2019

Aikaisempi työkokemus: Panostaja Oyj talous- ja rahoitusjohtaja 2015-2018, varatoimitusjohtaja 2015-2018 ja sijoitusjohtaja 2008-2015, Deloitte Corporate Finance Oy, PricewaterhouseCoopers Oy

Muut luottamustehtävät: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia hallintoneuvoston jäsen

Heikki Korelin Talous- ja rahoitusjohtaja +358 50 342 2090 Lue lisää →

Heikki Korelin, s. 1986

KTM

Talous- ja rahoitusjohtaja vuodesta 2024

Aikaisempi työkokemus: Patria Oyj:n Vice President – Group Business Control, talousjohdon tehtävät Patrian ohjelmisto- ja järjestelmäintegraatioliiketoiminnassa sekä yritysjärjestelyt Patrian M&A Managerina sekä Summa Capital Oy:ssä.

Heikki Tukiainen Kehitysjohtaja +358 40 561 5020 Lue lisää →

Heikki Tukiainen, s. 1974

DI

Kehitysjohtaja vuodesta 2024

Aikaisempi työkokemus: toimitusjohtaja ja yrittäjä IT-palveluja tarjoavassa DevePro Oy:ssä, tuotekehitys- ja teknologiajohtaja sekä liiketoimintajohtaja Accountorin eri ohjelmistoliiketoiminnoissa, liiketoiminnan kehitystehtävävät Nokiassa sekä liikkeenjohdon konsultti McKinsey & Companyssa.

Niko Skyttä Sijoitusjohtaja +358 40 356 4867 Lue lisää →

Niko Skyttä, s. 1982

DI

Sijoitusjohtaja vuodesta 2020

Aikaisempi työkokemus: sijoituspäällikkö Panostaja Oyj, Controller Fiskars-konserni

Hallitus

Jukka Ala-Mello Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011, hallituksen jäsen vuodesta 2006 Lue lisää →

Jukka Ala-Mello, s. 1963

Kauppatieteiden maisteri ja KHT

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011, hallituksen jäsen vuodesta 2006

Kauppatieteiden maisteri ja KHT, Security Trading Oy:n ja Holding Manutas Oy:n toimitusjohtaja

Aikaisempi työkokemus: KONE Oyj:n johtaja ja hallituksen sihteeri 2006-2022, PricewaterhouseCoopers Oy:n osakas 1995-2006, KHT-tilintarkastaja 1993-2006 ja tilintarkastaja 1987-1990 sekä Panostaja Oyj:n talouspäällikkö 1990-1993

Muut luottamustehtävät: hallituksen jäsen Security Trading Oy:ssä ja Holding Manutas Oy:ssä sekä hallituksen puheenjohtaja Johtopanostus Oy:ssä ja OWH-Yhtiöt Oy:ssä

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Eero Eriksson Hallituksen jäsen vuodesta 2011 Lue lisää →

Eero Eriksson, s. 1963

Valtiotieteen maisteri, Senior Advisor

Aikaisempi työkokemus: S-Pankki Oyj:n Senior Advisor 2021–2023, Fennia Varainhoidon toimitusjohtaja 2017-2021, Fennia-konsernin sijoitusjohtaja 2002-2020, Fennian varatoimitusjohtaja 2003-2017, Eläke-Fennian sijoitusjohtaja 1998-2001, Merita Henkivakuutus Oy:n sijoitusjohtaja, Suomen Yhdyspankin pankinjohtaja

Muut luottamustehtävät: S-Pankkikiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja, S-Pankki Rahastoyhtiön hallituksen jäsen, Diabetestutkimussäätiön hallituksen, työvaliokunnan ja varainhoitovaliokunnan jäsen, Oulun Diakonissalaitoksen säätiön hallituksen ja sijoitusvaliokunnan jäsen, Uolevi ja Kyllikki Lehikoisen säätiön hallituksen puheenjohtaja sekä Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n varainhoitokunnan puheenjohtaja.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Mikko Koskenkorva Hallituksen jäsen vuodesta 2011 Lue lisää →

Mikko Koskenkorva, s. 1982

Datanomi, Treindex Oy:n toimitusjohtaja

Aikaisempi työkokemus: Jyki Group Oy:n IT-päällikkö 2018-2023, Pajakulma Oy:n IT-projektipäällikkö 2008-2018

Muut luottamustehtävät: Johtopanostus Oy:n hallituksen jäsen, Treindex Oy:n hallituksen jäsen, Oy Koskenkorva Ab:n hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja

Riippumaton yhtiöstä.

Tarja Pääkkönen Hallituksen jäsen vuodesta 2016 Lue lisää →

Tarja Pääkkönen, s.

Tekniikan tohtori (yritysstrategiat), diplomi-insinööri (rakennustekniikka) ja Boardman Oy:n partneri

Aikaisempi työkokemus: Itella Oyj konsernin myynti- ja markkinointiyksikön johtaja ja johtokunnan jäsen 2005-2010, Nokia Oyj Nokia Mobile Phones -johtoryhmän jäsen ja useat globaalit Senior Vice President -tasoiset johtotehtävät Euroopassa, USA:ssa ja Aasiassa 1994-2004

Muut hallitustehtävät: SATO Oyj:n hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, United Bankers Oyj:n hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, GRK Infra Oy:n hallituksen jäsen, YLVAn hallituksen ja HR-valiokunnan jäsen, ohjelmistoyhtiö Cardu Global Oy:n hallituksen jäsen sekä Andiata Oy:n Advisor Boardin puheenjohtaja.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Tommi Juusela Hallituksen jäsen vuodesta 2021 Lue lisää →

Tommi Juusela, s. 1973

OTK, LL.M. (Columbia University), itsenäinen neuvonantaja

Aikaisempi työkokemus: Neste Oyj, Vice President, Sales ja liiketoimintayksikön johtoryhmän jäsen 2016-2018, Director, Sales 2014-2016; Nokia Oyj, useita johtajatason tehtäviä myynti-, markkinointi- ja strategiafunktioissa 2006-2014, Shearman & Sterling LLP, Associate, 2002-2004 (London), International Associate 1999-2000 (New York)

Muut luottamustehtävät: John Nurmisen Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja, Baltic Sea Services Oy hallituksen puheenjohtaja, Algol Technics Oy hallituksen jäsen, Elpac Oy hallituksen jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokous ja yhtiöjärjestys

Panostaja Oyj:n vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous 7.2.2024

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina helmikuun 7. päivänä 2024 kello 13:00 alkaen Lapland Hotel Arenassa, osoitteessa Ratapihankatu 54, 5. krs, kokoustila Kajo, Tampere.

Yhtiökokousmateriaali
Yhtiöjärjestys

Palkitseminen

Palkitsemispolitiikka määrittelee periaatteet Panostaja Oyj:n hallituksen (”Hallitus”) ja toimitusjohtajan (”Toimitusjohtaja”)
palkitsemiselle. Toimitusjohtajaan sovellettavia periaatteita sovelletaan tarvittaessa myös mahdolliseen varatoimitusjohtajaan.

Palkitsemisraportti 2023 on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.

Sisäpiiri

Sisäpiirirekisterin historiatietoa katsoessasi huomioi, että Panostajan A -osake ja Panostajan B -osake yhdistyivät nykyiseksi Panostajan osakkeeksi
14.11. 2008.

Sisäpiiri →

Tilintarkastus

Panostaja-konserniin kuuluvien yhtiöiden lakisääteisestä tilintarkastuksesta vastaa yhtiökokouksen valitsemat tilintarkastajat. Tilikaudella 2023 tilintarkastajana emoyhtiössä ja konsernissa on toiminut tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Hannu Mattila.

Tilintarkastus →

EU-taksonomiaraportti

EU-taksonomia on EU:n kestävän rahoituksen oikeudellinen luokittelujärjestelmä, joka yhtenäisellä tavalla määrittelee taloudellisia toimia, joilla on merkittävin vaikutus EU:n ilmastonmuutoksen vastaisiin sekä muihin ympäristönsuojeluun liittyviin toimiin ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.