Hallinnointi

Panostaja Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Panostaja Oyj noudattaa toiminnassaan ja hallintonsa järjestämisessä Suomen Listayhtiöiden Hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla arvopaperimarkkinayhdistyksen ylläpitämältä verkkosivulta osoitteesta www.cgfinland.fi.

Panostaja Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

Johtoryhmä

Tapio Tommila Toimitusjohtaja, mediayhteydet +358 40 527 6311 Lue lisää →

Tapio Tommila, s. 1978

KTM, eMBA

Toimitusjohtaja vuodesta 2019

Aikaisempi työkokemus: Panostaja Oyj talous- ja rahoitusjohtaja 2015-2018, varatoimitusjohtaja 2015-2018 ja sijoitusjohtaja 2008-2015, Deloitte Corporate Finance Oy, PricewaterhouseCoopers Oy

Muut luottamustehtävät: Vauraus Suomi Oyj hallituksen puheenjohtaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia hallintoneuvoston jäsen

Minna Telanne Kehitysjohtaja +358 400 172 477 Lue lisää →

Minna Telanne, s. 1964

HTL

Kehitysjohtaja vuodesta 2013

Aikaisempi työkokemus: liiketoimintajohtaja Leading Partners Oy, henkilöstöjohtaja OpusCapita Oy, tulosyksikön päällikkö MPS Finland Consulting Oy, kehityspäällikkö Suomen Posti Oy

Muut luottamustehtävät: Hallituspartnerit ry hallituksen jäsen vuodesta 2018

Niko Skyttä Sijoitusjohtaja +358 40 356 4867 Lue lisää →

Niko Skyttä, s. 1982

DI

Sijoitusjohtaja vuodesta 2020

Aikaisempi työkokemus: sijoituspäällikkö Panostaja Oyj, Controller Fiskars-konserni

Antti Kauppila Talous- ja rahoitusjohtaja +358 44 066 3925 Lue lisää →

Antti Kauppila, s. 1982

KTM

Talous- ja rahoitusjohtaja vuodesta 2021

Aikaisempi työkokemus: Head of Financial Planning and Analysis Enento Group Oyj, talousjohtaja Asiakastieto Group Oyj, Senior Manager EY:n Transaction Advisory -palvelut, talouspäällikkö PerkinElmer -konsernin Diagnostics-liiketoimintayksikkö

Hallitus

Jukka Ala-Mello Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011, hallituksen jäsen vuodesta 2006 Lue lisää →

Jukka Ala-Mello, s. 1963

Kauppatieteiden maisteri ja KHT

Aikaisempi työkokemus: KONE Oyj:n johtaja ja hallituksen sihteeri, PricewaterhouseCoopers Oy:n osakas 1995-2006, KHT-tilintarkastaja 1993-2006 ja tilintarkastaja 1987-1990 sekä Panostaja Oyj:n talouspäällikkö 1990-1993

Muut luottamustehtävät: hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Security Trading Oy:ssä ja Holding Manutas Oy:ssä sekä hallituksen puheenjohtaja Johtopanostus Oy:ssä ja OWH-Yhtiöt Oy:ssä

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Eero Eriksson Hallituksen jäsen vuodesta 2011 Lue lisää →

Eero Eriksson, s. 1963

Valtiotieteen maisteri, Senior Advisor S-Pankki Oyj

Aikaisempi työkokemus: Fennia Varainhoidon toimitusjohtaja 2017-2021, Fennia-konsernin sijoitusjohtaja 2002-2020, Fennian varatoimitusjohtaja 2003-2017, Eläke-Fennian sijoitusjohtaja 1998-2001, Merita Henkivakuutus Oy:n sijoitusjohtaja, Suomen Yhdyspankin pankinjohtaja

Muut luottamustehtävät: S-Pankkikiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja, S-Pankkirahastoyhtiön hallituksen jäsen, Diabetestutkimussäätiön hallituksen, työvaliokunnan ja varainhoitovaliokunnan jäsen, Oulun Diakonissalaitoksen säätiön hallituksen ja varainhoitovaliokunnan jäsen, Uolevi ja Kyllikki Lehikoisen säätiön hallituksen jäsen sekä Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n varainhoitokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Mikko Koskenkorva Hallituksen jäsen vuodesta 2011 Lue lisää →

Mikko Koskenkorva, s. 1982

Datanomi, Jyki Group Oy:n IT-Päällikkö

Muut luottamustehtävät: Johtopanostus Oy:n hallituksen jäsen, Treindex Oy:n hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja

Riippumaton yhtiöstä.

Tarja Pääkkönen Hallituksen jäsen vuodesta 2016 Lue lisää →

Tarja Pääkkönen, s.

Tekniikan tohtori (yritysstrategiat), diplomi-insinööri (rakennustekniikka) ja Boardman Oy:n partneri

Aikaisempi työkokemus: Itella Oyj konsernin myynti- ja markkinointiyksikön johtaja ja johtokunnan jäsen 2005-2010, Nokia Oyj Nokia Mobile Phones -johtoryhmän jäsen ja useat globaalit Senior Vice President -tasoiset johtotehtävät Euroopassa, USA:ssa ja Aasiassa 1994-2004

Muut hallitustehtävät: SATO Oyj:n hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, United Bankers Oyj:n hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, GRK Infra Oy:n hallituksen jäsen, YLVAn hallituksen ja HR-valiokunnan jäsen, ohjelmistoyhtiö Sunduka Oy:n hallituksen jäsen, Qentinel Group Oy:n hallituksen jäsen sekä Andiata Oy:n Advisor Boardin puheenjohtaja.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Tommi Juusela Hallituksen jäsen vuodesta 2021 Lue lisää →

Tommi Juusela, s. 1973

OTK, LL.M. (Columbia University), itsenäinen neuvonantaja

Aikaisempi työkokemus: Neste Oyj, Vice President, Sales ja liiketoimintayksikön johtoryhmän jäsen 2016-2018, Director, Sales 2014-2016; Nokia Oyj, useita johtajatason tehtäviä myynti-, markkinointi- ja strategiafunktioissa 2006-2014, Shearman & Sterling LLP, Associate, 2002-2004 (London), International Associate 1999-2000 (New York)

Muut luottamustehtävät: John Nurmisen Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja, Algol Technics Oy hallituksen jäsen, Nordic Medcom/Carbonex Oy Ab hallituksen jäsen, Konversai, Inc. Advisory Boardin jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokous ja yhtiöjärjestys

Panostaja Oyj:n vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous 7.2.2022 klo 13.00

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina helmikuun 7. päivänä 2022 kello 13:00. Yhtiökokous järjestettiin etätilaisuutena COVID-19-pandemian vuoksi.

Yhtiökokousmateriaali
Yhtiöjärjestys

Palkitseminen

Palkitsemispolitiikka määrittelee periaatteet Panostaja Oyj:n hallituksen (”Hallitus”) ja toimitusjohtajan (”Toimitusjohtaja”)
palkitsemiselle. Toimitusjohtajaan sovellettavia periaatteita sovelletaan tarvittaessa myös mahdolliseen varatoimitusjohtajaan.

Palkitsemisraportti 2021 on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.

Sisäpiiri

Sisäpiirirekisterin historiatietoa katsoessasi huomioi, että Panostajan A -osake ja Panostajan B -osake yhdistyivät nykyiseksi Panostajan osakkeeksi
14.11. 2008.

Sisäpiiri →

Tilintarkastus

Panostaja-konserniin kuuluvien yhtiöiden lakisääteisestä tilintarkastuksesta vastaa yhtiökokouksen valitsemat tilintarkastajat. Tilikaudella 2021 tilintarkastajana emoyhtiössä ja konsernissa on toiminut tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Hannu Mattila.

Tilintarkastus →

EU-taksonomiaraportti

EU-taksonomia on EU:n kestävän rahoituksen oikeudellinen luokittelujärjestelmä, joka yhtenäisellä tavalla määrittelee taloudellisia toimia, joilla on merkittävin vaikutus EU:n ilmastonmuutoksen vastaisiin sekä muihin ympäristönsuojeluun liittyviin toimiin ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

EU-taksonomiaraportointi →