”Vastuullisuus on kaiken liiketoiminnan ytimessä” – Panostaja on vahva kumppani kasvaville pk-yrityksille

Panostaja sijoittaa kasvaviin palvelu- ja ohjelmistoalan pk-yrityksiin, jotka ovat valmiita kehittämään ja ottamaan isompia askeleita myös vastuullisuudessa. Panostajan vastuullisuuden toimintamalli on kaiken liiketoiminnan ytimessä: Panostaja haluaa olla omalla toiminnallaan luomassa ratkaisuja kestävään kehitykseen ja parempaan yhteiskuntaan – ja siten tehdä sijoitusyrityksistään tulevaisuusvalmiita.

Panostajalle vastuullisuus tarkoittaa ensisijaisesti sijoittamista sellaisiin yrityksiin, jotka kantavat vastuuta omasta toiminnastaan ja huolehtivat kokonaisvaltaisesti työntekijöidensä, asiakkaidensa ja ympäristönsä hyvinvoinnista. Vastuullisuus on merkittävä osa Panostajan strategiaa.

– Vastuullisuudesta huolehtiminen takaa yksinkertaisesti yhtiöille parhaat mahdolliset edellytykset kasvaa ja tehdä kannattavaa liiketoimintaa pitkällä aikavälillä. Edistämme niitä asioita, joilla yhtiömme voivat vaikuttaa kestävään kehitykseen ja parempaan suomalaiseen yhteiskuntaan – uskomme, että tämä takaa parhaan omistaja-arvon. Vastuullisuudesta huolehtivat yritykset ovat tulevaisuuden voittajia, kuvailee Panostajan toimitusjohtaja Tapio Tommila.

 

Uusi vastuullisuuden malli ohjaa kohti kestävää tulevaisuutta

Panostaja sijoituskohteita ovat ohjelmisto- ja palvelualan yritykset, joiden liikevaihto on 5–50 miljoonaa euroa, yrityksillä on merkittävä kasvupotentiaali, ennustettava kassavirta, osaava johto ja jo vastuullinen liiketoimintamalli.

Uudistetussa strategiassa vastuullisuus on nostettu tärkeäksi kulmakiveksi. Panostaja on luonut sijoitusyrityksilleen toimintamallin, jonka avulla johtoryhmät ja hallitukset voivat rakentaa vastuullista strategiaansa. Mallin ytimessä on kestävä talous, kasvu ja kannattavuus, ja vaikutuksia seurataan myös sosiaalisen ja ympäristövastuullisuuden osalta. Panostaja on lisäksi allekirjoittanut sopimuksen, jolla se sitoutuu YK:n tukemiin, vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (PRI).

– Vastuullisuustyömme tulee eläväksi sijoituskohteissamme, ja me voimme tukea ja auttaa yrityksiä olemaan tulevaisuusvalmiita. Vastuullisuus on tarkoitus saada kaiken liiketoiminnan ytimeen, se ei ole muusta toiminnasta erillinen osa. Mitä tulee yhteiskunnan kohtaamiin haasteisiin esimerkiksi ympäristön ja sosiaalisten kysymysten osalta, me haluamme olla osa ratkaisua, emme ongelmaa, kuvailee Tommila.

 

Tehty työ näkyy menestystarinoina

Vaikka kehitettävä uusi vastuullisuusmalli tuo teemat vielä vahvemmin koko sijoitustoiminnan keskiöön, on Panostaja tehnyt jo pitkään vastuullisuustyötä. Tästä ovat osoituksena useat aiemmat sijoituskohteet, menestystarinat.

– Kädenjälkemme näkyy ensisijaisesti menestystarinoissamme, joissa hyvää liiketoimintaa on kasvatettu voimakkaasti. Se on luonut kestävää työllisyyttä ja hyvinvointia. Kaikissa yhtiöissämme työntekijöiden hyvinvointi ja kehittyminen ovat tärkeä prioriteetti, ja seuraamme kehitystä kuukausittain, Tommila sanoo.

Myös nykyiset sijoituskohteet osoittavat, miten vastuullisuudesta on huolehdittu konkreettisesti. Esimerkiksi Panostajan suurin yhtiö Grano on keskittänyt suuren osan tuotannostaan uuteen moderniin tehtaaseen, jonka energia- ja materiaalitehokkuus on huipputasoa. Grano tarjoaa myös täysin hiilineutraaleja painotuotteita asiakkailleen. Lastenvaatevalmistaja Gugguu on tuonut markkinoille jälleenmyyntipalvelun, jossa asiakkaat voivat myydä käytettyjä lastenvaatteita eteenpäin.

Suun terveydenhuoltoon keskittyvä Hygga puolestaan on kehittänyt ohjelmistoratkaisuja, joilla optimoidaan potilasvirtoja. Niiden avulla on onnistuttu merkittävästi purkamaan terveydenhuollon jonoja ja lisäämään huomattavasti potilas- ja henkilöstötyytyväisyyttä – ja saatu kustannussäästöjä terveydenhuollossa sekä positiivisia ympäristövaikutuksia muun muassa aseptisen siivouksen tehostamisena ja vähentyneinä matkustuskertoina klinikoille.

Panostaja onkin huomioinut uusia sijoituspäätöksiä tehtäessä taloudellisten näkökulmien lisäksi myös ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

 

Tätä Panostaja lupaa uusille yhtiöille

Uusilta sijoituskohteiltaan Panostaja edellyttää sitoutumista vastuullisuuden kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen.

– Kaikki alkaa vaikuttavuusanalyysista. Siinä tunnistetaan ne alueet, joissa vastuullisuus on mahdollista ja jotka ovat asiakkaalle arvokkaita. On erilaisia liiketoimintoja, joten vastuullisuuskin voi painottua eri asioihin. Me keskitymme strategiamme mukaisesti ohjelmisto- ja palvelualojen yrityksiin, joissa vastuullisuus on usein enemmän hyvinvointia kuin ympäristöasioita.

Mitä Panostaja voi luvata tuleville sijoitusyhtiöille?

– Lupaamme tuoda avuksi sellaisia toimintatapoja ja -malleja, joilla vastuullisuuden teemat saadaan osaksi johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyä. Näitä teemoja johdamme tulevaisuudessa vastuullisuuden kehittämisen mallilla ja monitoroinnilla, Tommila lupaa.

 

Panostajan 5 vinkkiä vastuullisuuteen ohjelmisto- ja palvelualan yhtiöille:  

  1. Luo perusta. Yhtiöt, jotka auttavat asiakkaita toimimaan vastuullisesti ovat tulevaisuuden voittajia.
  2. Tuo yhtiösi vastuullisuusteemat osaksi liiketoiminnan strategiaa.
  3. Ymmärrä yhtiösi nykytila suhteessa toimialan keskeisiin toimijoihin.
  4. Aseta tavoitteet sekä lyhyelle että pitkälle tähtäimelle.
  5. Seuraa jatkuvasti tavoitteita ja pyri tuomaan ne osaksi kannustinjärjestelmiä.

Oletko valmis aloittamaan oman kasvutarinasi?

Tutustu tarkemmin, millainen kasvunkumppani Panostaja on

 

Lue myös:

Panostaja kiihdyttää ohjelmisto- ja palvelualan yrityksiä uuteen kasvuun – tukenaan vankka kokemus ja huippuammattilaiset

Huippuammattilaisten tiimi auttaa ohjelmisto- ja palvelualan yrityksiä kasvuun – tällainen on Panostajan neuvonantajaverkosto