Johdon omistukset

Panostaja Oyj on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja. Johdon osakeomistukset ovat saatavilla alla olevassa taulukossa, joka päivitetään osakasluettelon sekä johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

Hallitus ja määräysvaltayhteisöt 31.5.2024

Ala-Mello Jukka 389 006
Eriksson Eero 60 575
Koskenkorva Mikko 1 506 055
Pääkkönen Tarja 181 632
Juusela Tommi 60 091
Yhteensä 2 197 359

Johtoryhmä ja määräysvaltayhteisöt

31.10.2023 Lisäys 18.12.2023
Tommila Tapio 432 612 3 544 436 156
Telanne Minna 292 701 292 701
Skyttä Niko 26 327 2 025 28 352
Yhteensä 757 209

Lisäksi Jukka Ala-Mello ja Tapio Tommila omistavat yhteensä 36 % Johtopanostus Oy:n osakkeista. Johtopanostus Oy omistaa 1.030.000 Panostaja Oyj:n osaketta.

Arvopaperimarkkinalain mukaiset 2.7.2016 päättyneeseen julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluneiden henkilöiden omistustiedot ovat saatavilla täällä.