Johdon omistukset

Panostaja Oyj on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja. Johdon osakeomistukset ovat saatavilla alla olevassa taulukossa, joka päivitetään osakasluettelon sekä johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

Arvopaperimarkkinalain mukaiset 2.7.2016 päättyneeseen julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluneiden henkilöiden omistustiedot ovat saatavilla täällä.

Hallitus ja määräysvaltayhteisöt 3.6.2022

Ala-Mello Jukka 254 739
Eriksson Eero 90 999
Koskenkorva Mikko 1 506 055
Pääkkönen Tarja 78 921
Juusela Tommi 27 957
Yhteensä 1 958 671

Johtoryhmä ja määräysvaltayhteisöt

31.10.2021 Lisäys 15.12.2021
Tommila Tapio 402 990 17 179 420 169
Telanne Minna 275 774 9 817 285 591
Skyttä Niko 9 400 9 817 19 217
Yhteensä 724 977

Lisäksi Jukka Ala-Mello ja Tapio Tommila omistavat yhteensä 36 % Johtopanostus Oy:n osakkeista.
Johtopanostus Oy omistaa 1.030.000 Panostaja Oyj:n osaketta.