Johdon omistukset

Panostaja Oyj on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja. Johdon osakeomistukset ovat saatavilla alla olevassa taulukossa, joka päivitetään osakasluettelon sekä johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

Hallitus ja määräysvaltayhteisöt 15.12.2022

Ala-Mello Jukka 267 438
Eriksson Eero 97 348
Koskenkorva Mikko 1 506 055
Pääkkönen Tarja 99 347
Juusela Tommi 34 306
Yhteensä 2 004 494

Johtoryhmä ja määräysvaltayhteisöt

31.10.2022 Lisäys 15.12.2022
Tommila Tapio 420 169 12 443 432 612
Telanne Minna 285 591 7 110 292 701
Skyttä Niko 19 217 7 110 26 327
Kauppila Antti 7 110 7 110
Yhteensä 758 750

Lisäksi Jukka Ala-Mello ja Tapio Tommila omistavat yhteensä 36 % Johtopanostus Oy:n osakkeista. Johtopanostus Oy omistaa 1.030.000 Panostaja Oyj:n osaketta.

Arvopaperimarkkinalain mukaiset 2.7.2016 päättyneeseen julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluneiden henkilöiden omistustiedot ovat saatavilla täällä.