Johdon omistukset

Panostaja Oyj on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja. Johdon osakeomistukset ovat saatavilla alla olevassa taulukossa, joka päivitetään kuukausittain osakasluettelon sekä johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

Arvopaperimarkkinalain mukaiset 2.7.2016 päättyneeseen julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluneiden henkilöiden omistustiedot ovat saatavilla täällä.

Hallitus ja määräysvaltayhteisöt 14.12.2020

Ala-Mello Jukka 219 830
Eriksson Eero 73 542
Koskenkorva Mikko 1 986 055
Pääkkönen Tarja 61 464
Reponen Kalle 28 478
Yhteensä 2 369 369

 

Johtoryhmä ja määräysvaltayhteisöt

31.10.2020 Lisäys 14.12.2020
Tommila Tapio 374 789 28 201 402 990
Telanne Minna 259 659 16 115 275 774
Laine Miikka 241 731 16 115 257 846
Lahtinen Katri 4 400 16 115 20 515
Skyttä Niko 9 400 9 400
Yhteensä 880 579 85 946 966 525

Lisäksi Jukka Ala-Mello ja Tapio Tommila omistavat yhteensä 36 % Johtopanostus Oy:n osakkeista.
Johtopanostus Oy omistaa 1.030.000 Panostaja Oyj:n osaketta.