Johdon omistukset

Panostaja Oyj on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja. Johdon osakeomistukset ovat saatavilla alla olevassa taulukossa, joka päivitetään osakasluettelon sekä johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

Arvopaperimarkkinalain mukaiset 2.7.2016 päättyneeseen julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluneiden henkilöiden omistustiedot ovat saatavilla täällä.

Hallitus ja määräysvaltayhteisöt 31.10.2021

Ala-Mello Jukka 236 122
Eriksson Eero 81 690
Koskenkorva Mikko 1 506 055
Pääkkönen Tarja 69 612
Juusela Tommi 18 648
Yhteensä 1 912 127

 

Johtoryhmä ja määräysvaltayhteisöt

31.10.2021
Tommila Tapio 402 990
Telanne Minna 275 774
Laine Miikka 257 846
Lahtinen Katri 20 515
Skyttä Niko 9 400
Yhteensä 966 525

Lisäksi Jukka Ala-Mello ja Tapio Tommila omistavat yhteensä 36 % Johtopanostus Oy:n osakkeista.
Johtopanostus Oy omistaa 1.030.000 Panostaja Oyj:n osaketta.