Taloudellista tietoa

Tavoitteena on ylittää Nasdaq Helsingin Small Cap Indeksin keskimääräisen pitkän aikajänteen tuotto.

Konsernin avainluvut

Tutustu Panostaja-konsernin avainlukuihin täällä. Työkalulla voit analysoida Panostaja-konsernin taloudellisten tunnuslukujen kehitystä graafi- tai taulukkomuodossa. Tiedot voi myös ladata excel-, pdf- tai jpg-muodossa.

Konsernin avainluvut

Sijoituskohteiden avainluvut

Tutustu Panostajan sijoituskohteiden avainlukuihin täällä. Työkalulla voit analysoida Panostajan sijoituskohteiden taloudellisten tunnuslukujen kehitystä graafi- tai taulukkomuodossa. Tiedot voi myös ladata excel-, pdf- tai jpg-muodossa

Sijoituskohteiden avainluvut

Tulosmuodostus ja voitonjako

Tuloksen muodostuminen

Konserniyhtiöiden vuosittaisesta tuloksesta muodostuvat omistusosuuksien mukaiset vuosituotot. Irtaantumistuotot syntyvät luopumisten yhteydessä tapahtuvasta arvonmuutoksen realisoinnista.

2023 2022 2021 2020 2019
Tulos jatkuvista liiketoimista -3 642 3 570 -42 -3 028 387
Tulos myydyistä/lopetetuista liiketoimista 0 366 -918 -410 2 146
Tilikauden tulos -3 642 3 936 -959 -3 438 2 533
Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille -2 875 1 331 -1700 -4 351 1 640

 

Voitonjakopolitiikkamme

Panostajan voitonjako heijastaa konsernin tuloksen kehitystä pitkällä aikavälillä ja ensisijaisena tavoitteena on varmistaa konsernin sijoitustoiminnan jatkuvuus, jonka jälkeen voidaan jakaa vähintään puolet emoyhtiön osakkeenomistajille kohdistuvasta konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osinkoina, pääomanpalautuksina tai osakkeiden takaisinostoina.

2023 2022 2021 2020 2019
Osinko per osake 0,03 0,03 + lisäosinko 0,05 = 0,08 0,03 0,05 + lisäosinko 0,03 = 0,08
Pääoman palautus

 

Taloudelliset tavoitteet

Panostaja-konsernin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat kokonaisuudessaan seuraavat:

 • Normaalitilanteessa emoyhtiön rahoitusrakenne on velaton. Emoyhtiö voi velkaantua väliaikaisesti rahoittaakseen yritysostoja irtaantumisten välissä
  *
 • Oman pääoman tuotto on vähintään 15 % siten, että IRR (sisäinen korko) tavoite on jokaiselle sijoituskohteelle yli 22 %
  *
 • Omavaraisuusaste on vähintään 40 % (aiemmin 40 %, kun omaan pääomaan sisällytetään pääomalainat)
  *
 • Panostajan tavoitteena on jatkuva omistaja- ja markkina-arvon kasvattaminen siten, että osakkeen kokonaistuotto ylittää Nasdaq Helsingin Small Cap Indeksin keskimääräisen pitkän aikajänteen tuoton
  *
 • Voitonjako heijastaa konsernin tuloksen kehitystä pitkällä aikavälillä ja ensisijaisena tavoitteena on varmistaa konsernin sijoitustoiminnan jatkuvuus, jonka jälkeen voidaan jakaa vähintään puolet emoyhtiön osakkeenomistajille kohdistuvasta konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osinkoina, pääomanpalautuksina tai osakkeiden takaisinostoina