Sijoittajille

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Panostaja tarjoaa sijoittajille ainutlaatuisen kanavan sijoittaa korkean tuotto-odotuksen omaaviin suomalaisiin kasvuyhtiöihin tasapainoisesti hajautetulla portfoliolla. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Lue lisää

Panostajalla on strategiassaan kolme päätavoitetta:

  • pääomasijoitustoimialan paras osaamisen keskittyminen ja neuvonantajaverkosto valituille palvelu- ja ohjelmistotoimialoille Suomessa,
  • kasvutrendien tukema tasapainoinen sijoituskohteiden portfolio, jonka kokonaisarvonluontia tukee myös sijoituskohteiden keskinäinen osaamissynergia, sekä
  • vastuullisuuden sisällyttäminen keskeiseksi osaksi arvonluontia ja sijoitustoimintaa.

Panostajan sijoituskriteerien mukaisia potentiaalisia sijoituskohteita ovat suomalaiset palvelu- ja ohjelmistoyritykset liikevaihtoluokassa 5–50 miljoonaa euroa. Sijoituskohteilla on merkittävä kasvupotentiaali, ennustettava positiivinen kassavirta, osaava johto sekä vastuullinen liiketoimintamalli. Arvonluontimme realisoituu yhdessä omistajakumppaniemme kanssa omaehtoisesti valittuna irtaantumishetkenä.

Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Enemmistöomistuksessa olevat sijoituskohteet muodostavat Panostajan emoyhtiön kanssa Panostaja-konsernin. Panostaja-konsernissa työskentelee noin 1 200 henkilöä. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2023 konsernin virallinen liikevaihto oli 136,2 miljoonaa euroa.

Panostaja on perustettu 1984 ja on Suomen vanhimpia pääomasijoitusyhtiöitä. Panostajan osakkeet on listattu Helsingin Pörssiin 1989.