Panostaja sijoituskohteena

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Panostaja tarjoaa sijoittajille ainutlaatuisen kanavan sijoittaa korkean tuotto-odotuksen omaaviin suomalaisiin kasvuyhtiöihin tasapainoisesti hajautetulla portfoliolla. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Lue lisää

 

Panostajalla on strategiassaan kolme päätavoitetta:

 • pääomasijoitustoimialan paras osaamisen keskittyminen ja neuvonantajaverkosto valituille palvelu- ja ohjelmistotoimialoille Suomessa,
 • kasvutrendien tukema tasapainoinen sijoituskohteiden portfolio, jonka kokonaisarvonluontia tukee myös sijoituskohteiden keskinäinen osaamissynergia, sekä
 • vastuullisuuden sisällyttäminen keskeiseksi osaksi arvonluontia ja sijoitustoimintaa.

Panostajan sijoituskriteerien mukaisia potentiaalisia sijoituskohteita ovat suomalaiset palvelu- ja ohjelmistoyritykset liikevaihtoluokassa 5–50 miljoonaa euroa. Sijoituskohteilla on merkittävä kasvupotentiaali, ennustettava positiivinen kassavirta, osaava johto sekä vastuullinen liiketoimintamalli. Arvonluontimme realisoituu yhdessä omistajakumppaniemme kanssa omaehtoisesti valittuna irtaantumishetkenä.

Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Enemmistöomistuksessa olevat sijoituskohteet muodostavat Panostajan emoyhtiön kanssa Panostaja-konsernin. Panostaja-konsernissa työskentelee noin 1 200 henkilöä. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2023 konsernin virallinen liikevaihto oli 136,2 miljoonaa euroa.

Panostaja on perustettu 1984 ja on Suomen vanhimpia pääomasijoitusyhtiöitä. Panostajan osakkeet on listattu Helsingin Pörssiin 1989.

Miksi sijoittaa Panostajaan?

Toimialafokuksella kilpailuetua

 • Keskitymme sijoituksissa palvelu- ja ohjelmistotoimialoihin. Teemme toimialafokuksesta kilpailuedun tavoitteenamme pääomasijoitustoimialan paras osaamisen keskittyminen valituille toimialoille Suomessa
 • Toimimme tiiviin neuvonantajaverkoston kanssa, joka tuo osaamisen laajuutta ja syvyyttä valituilla sektoreilla
 • Kokonaisarvonluontia tukee sijoituskohteiden keskinäinen osaamissynergia

Listaamattomien kasvuyritysten korkea tuottopotentiaali

 • Olemme ainutlaatuinen likvidi kanava sijoittaa kasvaviin suomalaisiin pk-yrityksiin
 • Pk-kokoluokan kasvuyhtiöillä on korkeat tuotto-odotukset
 • Arvonluontimme realisoituu yhdessä omistajakumppaniemme kanssa omaehtoisesti valittuna irtaantumishetkenä

Kasvutrendien tukema tasapainoinen sijoitussalkku

 • Keskitymme sijoituksissa palvelu- ja ohjelmistotoimialoihin, joiden kehittymismahdollisuuksia tukevat selkeät kasvutrendit
 • Omistus hajautuu useaan eri toimialla toimivaan ja eri kasvuvaiheessa olevaan yritykseen
 • Valitut fokustoimialat tarjoavat laajuudellaan riittävän hajautusmahdollisuuden

Aktiivinen arvonluonti

 • Näytöt arvonluonnista aktiivisena omistajana: olemme rakentaneet useita menestystarinoita juuri palvelu- ja ohjelmistotoimialoilla
 • Tuomme vastuullisuuden kehittämisen keskeiseksi osaksi arvonluontia
 • Koeteltu toimintamalli ja yli 30-vuoden kokemus kasvuyritysten kehittämisestä
 • Arvonluontia tukevat johtamisjärjestelmät, kehittämisen prosessit ja työkalut

Strategiamme – Aktiivinen Omistaja

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka omistaa ja kehittää kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Tunnistamme yritysten arvonluonnin potentiaalin ja kasvun perusteet. Järjestelmällinen arvonluonnin toimintamallimme mahdollistaa muutosten hallitun läpiviennin ja kasvun kiihdyttämisen. Arvonluonti realisoituu omistajakumppaniemme kanssa omaehtoisesti valittuna irtaantumishetkenä.

Perustehtävämme

Luomme arvoa vastuullisena omistajakumppanina muutoksen läpivientiä ja kasvua kiihdyttäen.

Arvomme

 • Yrittäjämäisyys ja Tuloksellisuus
 • Uudistuminen ja Osaaminen
 • Luottamus ja Avoimuus

Pääteemat 2022-2024

Teemme toimialafokuksesta kilpailuedun

 • Keskitymme palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiin
 • Pääomasijoitustoimialan paras osaamisen keskittyminen valituille palvelu- ja ohjelmistotoimialoille
 • Vahva lisäarvo sijoituskohteiden kehittämiseen sekä sijoitustoiminnan kilpailukyvyn ja tehokkuuden kasvattaminen
 • Valituilla toimialoilla trendien tukemaa kasvua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Rakennamme tasapainoisen ja uudistuneen portfolion

 • Rakennamme toimialafokuksen mukaisen kasvutrendien tukeman tasapainoisen portfolion
 • Portfolion uudistamisen ensimmäinen vaihe saatu päätökseen 2021
 • Uudet sijoitukset keskeisenä tavoitteena

Tuomme vastuullisuuden tukemaan arvonluontia

 • Tuomme vastuullisuuden kehittämisen vahvasti osaksi arvonluontia ja sijoitustoimintaa kestävän kasvun mahdollistamiseksi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseksi

Tapamme toimia

Hankinta

Yrityksen arvonluontipotentiaalin tunnistaminen ja sijoitusstrategian luominen

Osuuden ostaminen ja muiden omistajien sitouttaminen

Sijoitus omasta taseesta mahdollistaa omaehtoisen ja joustavan omistushorisontin

Irtaantuminen

Oikean irtaantumishetken valitseminen yhdessä omistajakumppanien kanssa

Arvonnousun realisoiminen omistuksen myynnin yhteydessä

Kehittäminen

Sijoitusstrategian toimeenpanon tukeminen ja mahdollistaminen

Systemaattinen arvonluonnin toimintamalli – kehitysohjelmat, työkalut ja järjestelmät

Johtamisen ja osaamisen kehittäminen sekä pysyvän arvonluonnin varmistaminen

Sijoituksemme