Panostamme sinuun ja yritykseesi

Etsimme yrityksiä, joilla on terve talous ja joiden uskomme nousevan yhteisellä tekemisellä alansa kärkijoukkoon. Tuomme yrityksiin työkaluja, jotka täydentävät liiketaloudellista osaamista ja strategista johtamista. Olemme kumppanina myös rahoituksen hankinnassa ja yrityskauppojen toteutuksessa. Kaiken tämän lisäksi väitämme, että meidän kanssamme on hauska tehdä töitä.

Menestystarinat

Case KL-Varaosat

Katso video →

Luomme yhdessä pysyvää arvoa

Yhtiösi arvon kasvattaminen on yhteinen tavoitteemme. Osaamme tunnistaa yhtiösi arvonluonnin potentiaalin ja kasvun perusteet. Käymme huolellisesti läpi kasvutavoitteet ja keinot. Varmistamme yhdessä, että kasvulle on myös tekijät. Pysyvä arvo syntyy pitkäjänteisestä sitoutumisesta ja vastuullisesta kehittämisestä. Panostajan toimintamalli mahdollistaa omaehtoisen omistusajan.

Katso video: Kulmakivet kestävään kasvuun →

Vahvistamme yhtiösi kilpailuetua

Yhtiösi kasvattamiseen alan merkittäväksi toimijaksi tarjoamme vahvan näkemyksen ja liiketoimintaosaamisen lisäksi systemaattisen toimintamallin; johtamisalustan. Ydin muodostuu kehitysohjelmista, kattavista työkaluista, parhaista käytännöistä ja referensseistä. Panostamme yhteistyössä yhtiöiden johdon kanssa kilpailuetua vahvistavien toimintamallien kehittämiseen.

Katso video: Nuoret ja "vanhat" yritykset →

Kehitämme pysyviä kyvykkyyksiä

Kasvu vaatii aina uudistumista; osaamisen ja kyvykkyyksien uudelleenarviointia. Osaamme kehittää yhdessä johdon kanssa yritysten osaamiset kilpailuetua vahvistaviksi kyvykkyyksiksi. Osaamisen arvoketjussa vaikutamme monella tasolla. Yhtiön hallitus tuo eri näkökulmista lisäarvoa. Moderni Advisory Network on aktiivisena tukena yhtiöiden kehittämisessä. Johtoryhmät ja esimiehet sparraavat toisiaan ja jakavat parhaita käytäntöjä. Tavoitteena on luoda yhdessä pysyviä kyvykkyyksiä menestykseen.

Katso video: Terveisiä Johdon Forumista →

Rakennamme yhdessä kasvua edistävää johtamista

Hyvä strategiakin pitää johtaa toiminnaksi. Koska kasvun johtaminen on aina muutoksen johtamista, olemme vahvasti mukana tukemassa sijoituskohteitamme johtamisen kehittämisessä. Erilaisten toimintamallien ja digitaalisten työkalujen avulla olemme todistettavasti saaneet yhdessä yhtiön johdon kanssa pysyviä muutoksia aikaan. Vuosittaisen johtamisindeksin kehitys osoittaa selvän yhteyden tuloksen kehittymisen kanssa. Hyvä johtaminen on kilpailuetu.

Katso video: Tarve edellä kohti muutosta →

Tuemme Sinua johtajana

Yhtiön kasvattaminen ja uudistaminen on aina myös henkilökohtainen muutosmatka. Panostajan hyvän johtamisen yhteisö edistää henkilökohtaista kasvua. Osana yhteisöä saat coachausta Advisory Networkistä ja voit osallistua mentorointiohjelmiin. Vertaissparraukset muiden sijoituskohteiden johdon kanssa tuovat uusia näkökulmia kasvun tekemiseen.

Katso video: Hyvä johtaminen vaatii rohkeutta →

Tällaisiin yrityksiin sijoitamme

Suomalaiset yritykset

50+ %

Enemmistöomistus

5-50 M€

Liikevaihto 5-50 miljoonaa euroa

€+

Ennustettava positiivinen kassavirta

Toimiala, jossa on merkittävää kasvupotentiaalia

TOP 3

Mahdollisuus saavuttaa merkittävä markkina-asema

Hyvä tiimi ja osaava johto