Panostaja on sitoutunut YK:n Vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (PRI)

Panostaja on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se sitoutuu YK:n tukemiin, vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. PRI-periaatteet (Principles for Responsible Investment) käsittelevät ympäristö-, sosiaalisten ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomioonottamista sijoittamisessa.

PRI:n vastuullisen sijoittamisen tavoitteet ovat suorassa linjassa Panostajan keskeisten arvojen kanssa, ja siten yhteisiin tavoitteisiin on luonnollista sitoutua.

Panostajassa uskomme vahvasti, että kestävä liiketoiminta on kasvavaa ja kannattavaa ja edistää positiivisia vaikutuksia kaikkiin sidosryhmiin. Ydintavoitteemme on, että kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus.

Panostaja haluaa rakentaa omien sijoituskohteidensa johdolle konkreettisia työvälineitä vastuullisen, kestävän ja vaikuttavan liiketoiminnan edistämiseen – strategisen johtamisen tueksi. Sitoutuminen PRI-periaatteisiin on myös Panostajan uudistuneen strategian mukaista.

Haluamme laajasti edistää vastuullisuutta sijoitustoiminnassa. Koemme, että sitoutuminen omalta osaltamme näihin periaatteisiin kannustaa myös muita toimialallamme nostamaan vastuullisuuden teemat entistä enemmän toiminnan keskiöön. Haluamme myös selkeästi ilmaista sitoutumisemme – PRI on siitä formaali osoitus.

Lue lisää:

PRI:n viralliset nettisivut
Vastuullisuus on merkittävä osa Panostajan uudistettua strategiaa