Palkitseminen

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemispolitiikka määrittelee periaatteet Panostaja Oyj:n hallituksen (”Hallitus”) ja toimitusjohtajan (”Toimitusjohtaja”)
palkitsemiselle. Toimitusjohtajaan sovellettavia periaatteita sovelletaan tarvittaessa myös mahdolliseen varatoimitusjohtajaan.

 

Palkitsemisraportti tilikaudelta 2022

Palkitsemisraportti 2022 on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.