Palkitseminen

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemispolitiikka määrittelee periaatteet Panostaja Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemiselle. Toimitusjohtajaan sovellettavia periaatteita sovelletaan tarvittaessa myös mahdolliseen varatoimitusjohtajaan.

 

Palkitsemisraportti tilikaudelta 2023

Palkitsemisraportti 2023 on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.