Panostaja Oyj:n hallituksen jäsenien palkkioiden maksaminen yhtiön hallussa olevilla osakkeilla

 

Panostaja Oyj     Pörssitiedote, muutokset omien osakkeiden omistuksessa   31.5.2024   klo 16.00

Panostaja Oyj:n hallituksen jäsenien palkkioiden maksaminen yhtiön hallussa olevilla osakkeilla

Panostaja Oyj:n yhtiökokous päätti 7.2.2024 hallituksen kokouspalkkioiden maksamisesta, että noin 40 %:a hallituksen jäsenelle maksettavista palkkiosta maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenelle yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana. Lisäksi Panostaja Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa toteuttaa yhtiökokouksen päätös hallituksen jäsenten palkkioista osakkeiden osalta siten, että palkkio toimitetaan kaksi kertaa vuodessa puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen julkistamista seuraavana päivänä.

Yhtiökokouksen ja hallituksen päätösten mukaisesti Panostaja Oyj on luovuttanut hallituksen jäsenille kokouspalkkioiden maksuna yhteensä 51 282 kappaletta yhtiön osakkeita seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Ala-Mellolle / Jamssi Oy on luovutettu yhteensä 20 514 osaketta. Luovutuksen jälkeinen osakeomistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 389 006 osaketta.

Hallituksen jäsen Eero Erikssonille on luovutettu yhteensä 10 256 osaketta. Luovutuksen jälkeinen osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 60 575 osaketta.

Hallituksen jäsen Tarja Pääkköselle on luovutettu yhteensä 10 256 osaketta. Luovutuksen jälkeinen osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 181 632 osaketta.

Hallituksen jäsen Tommi Juuselalle on luovutettu yhteensä 10 256 osaketta. Luovutuksen jälkeinen osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 60 091 osaketta.

Hallituksen jäsen Mikko Koskenkorvan kokouspalkkiot on kokonaisuudessaan maksettu rahana, koska Mikko Koskenkorvan omistusosuus yhtiökokouspäivänä ylitti yhtiökokouksen asettaman yhden prosentin rajan. Mikko Koskenkorvan osakeomistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 1.506 055 osaketta.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 487 787 osaketta.

Panostaja Oyj:n hallituksen puolesta

Tapio Tommila
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja: Tapio Tommila, 040 527 6311

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2023 konsernin liikevaihto oli 136,2 miljoonaa euroa.www.panostaja.fi

Liitteet