Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

 

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus, Oy Koskenkorva Ab

Panostaja Oyj      Suurimmat osakkeenomistajat, liputusilmoitus   1.7.2024   klo 10.15

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Panostaja Oyj on 30.6.2024 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Treindex Oy:n määräysvallassa oleva Oy Koskenkorva Ab on sulautunut Treindex Oy:öön. Liputusvelvollisuus on syntynyt Oy Koskenkorva Ab:n omistuksessa olleiden osakkeiden siirtyessä sulautumisen myötä Treindex Oy:n omistukseen.

Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: Panostaja Oyj, Y-tunnus 0585148-8
Liputusvelvollisen nimi: Oy Koskenkorva Ab
Liputusilmoituksen peruste: Muu peruste
Liputusvelvollisen osuus: 

Oy Koskenkorva Ab

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Yhteenlaskettu % -osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

0,0 %

 

0

0,0 %

 

53.333.110

 

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

13,74 %

 

0

13,74 %

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen. Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

PNA1V FI0009800379

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)

 

0

 

0,0

 

YHTEENSÄ

0

0,0

Panostaja Oyj

Tapio Tommila
Toimitusjohtaja

Lisätietoja: Tapio Tommila 040 527 6311

Tietoja julkaisijasta Panostaja Oyj

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2023 konsernin liikevaihto oli 136,2 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi

Liitteet