Huippuammattilaisten tiimi auttaa ohjelmisto- ja palvelualan yrityksiä kasvuun – tällainen on Panostajan neuvonantajaverkosto

Pääomasijoittaja Panostaja Oyj on rakentanut sijoitusyhtiöiden kasvun tukemiseen Advisory Network -asiantuntijaverkoston. Useista ohjelmisto- ja palvelualan huippuammattilaisesta koottu tiimi tukee arvonluonnissa ja auttaa potentiaalisia ja olemassa olevia sijoitusportfolion yrityksiä saavuttamaan parhaan mahdollisen kasvun.

Tamperelainen pääomasijoittaja Panostaja aloitti vuoden 2022 alussa uuden AdNet-neuvonantajaverkoston. AdNet-verkosto kokoaa yhteen ohjelmisto- ja palvelualan parhaita ammattilaisia tukemaan yhtiön sijoitustoimintaa ja uudistettua strategiaa, joka keskittyy ohjelmisto- ja palvelualan yrityksiin. Tiivis verkosto on merkittävä osa Panostajan toimintamallia.

– Panostajalle on vuosien varrella kertynyt paljon osaamista ja ymmärrystä, mutta AdNetin kautta olemme saaneet laajempaa ja spesifimpää tietoa ja näkemystä valituilta toimialoilta ja siitä, mihin juuri nyt kannattaa sijoittaa. Asiantuntijat tuovat omaa verkostoaan ja osaamistaan yritysten kehittämiseen ja kasvun rakentamiseen sekä elävät arjessaan sitä, mitä eri sektoreiden pinnan alla tapahtuu. Yhteistyön fokus on erityisesti uusien sijoitusten ja kasvutarinoiden rakentamisessa, mutta AdNet auttaa myös arvioimaan ohjelmisto- ja palvelualan kehittymistä pitkällä aikajänteellä, sanoo Panostajan sijoitusjohtaja Niko Skyttä.

 

Konkreettisia tuloksia työpajoista

AdNet-tiimin jokaisella jäsenellä on omat vahvat osaamisalueensa. Asiantuntijoilla on kokemusta esimerkiksi ohjelmistoyhtiöiden kasvattamisesta, B2B-palveluyhtiöiden arvonluonnista ja liiketoiminnan kansainvälistämisestä.

Panostaja tekee AdNetin kanssa tiivistä yhteistyötä muun muassa neljä kertaa vuodessa järjestettävän työpajan muodossa. Tilaisuuksista on muodostunut yhteisöllisiä ja opettavia tapahtumia, joissa jokainen on tuonut uudenlaisia näkökulmia käsille olevaan asiaan. Työpajoissa käsitellään sijoitustoimintaan liittyviä teemoja.

– Yhdellä tapaamisella pohdimme esimerkiksi ryhmätöiden avulla ihanneyritysprofiilia tietyiltä sektoreilta sekä kasvusuunnitelmaa näiden sektoreiden yrityksille. Haimme mahdollisimman monipuolista ajattelua, ja tosi positiivista palautetta saimmekin neuvonantajilta. Kaikki kokivat työskentelyn mieleiseksi tavaksi käsitellä asiaa, kertoo Panostajan sijoitusjohtaja Niko Skyttä.

AdNet-asiantuntijat voivat osallistua myös yrittäjätapaamisiin ja heillä on mahdollisuus osallistua hallitustyöhön tai jopa sijoittaa yhtiöihin. Lisäksi asiantuntijat tuovat konkreettista hyötyä myös Panostajan olemassa oleviin sijoitusyhtiöihin.

– Advisorit voivat sparrailla yhtiön johtoa erilaisista teemoista, haasteista, markkinoista tai osallistua kehitysprojekteihin, sanoo Panostajan kehitysjohtaja Minna Telanne.

Neuvonantajaverkoston jäsen Mikko-Pekka Hanski kertoo saaneensa neuvonantajaverkosta paljon uutta syvyyttä asioihin.

– En ole koskaan aikaisemmin päässyt tutustumaan yhtä syvälle itselleni entuudestaan varsin vieraaseen toimialaan. Kokemukset tapaamisista ovat olleet todella positiivisia, Idean-yrityksen perustajana tunnettu Hanski kuvailee.

Hanski kertoo videolla lisää ajatuksiaan AdNet-työskentelystä ja siitä, miten porukka on hitsautunut yhteen.

Tutustu täällä myös muihin AdNet-tiimiläisiin

 

Huippuosaamista kahdelle toimialalle

Panostajan päätös keskittyä strategiassaan kahteen toimialaan, ohjelmisto- ja palvelualoille, on tehnyt AdNetistä tiiviimmän – ja sitä kautta nostanut myös Panostajan profiilia.

– AdNetin lisäarvo Panostajalle on merkittävä. Kilpailuetua syntyy nimenomaan arvon luontia edistävistä toimintamalleista, parhaista osaajista sekä tiiviistä verkostosta. Aidosti lisäarvoa tulee siitä, kun asiantuntijat ovat tiivis osa Panostajan tiimiä, Telanne sanoo.

AdNetin jäsenet valittiin tarkan hakuprosessin ja arviointikriteerien pohjalta.

– AdNet-tiimissä on eri taustaisia ihmisiä: osa on ollut itse kasvuyrittäjinä ja toiset isoissa caseissa mukana. Oli hienoa huomata, miten innoissaan kaikki lähtivät alusta lähtien mukaan. Ihmiset kokevat, että tiettyihin aloihin keskittyminen inspiroi heitä ja moni haluaa olla mukana verkostossa, jolla on myös yhteiskunnallista merkitystä: päästä vaikuttamaan pk-yritysten kasvuun, Telanne sanoo.

 

Oletko valmis aloittamaan oman kasvutarinasi?

Tutustu tarkemmin, millainen kasvunkumppani Panostaja on

 

Lue myös:

Panostaja kiihdyttää ohjelmisto- ja palvelualan yrityksiä uuteen kasvuun – tukenaan vankka kokemus ja huippuammattilaiset

”Vastuullisuus on kaiken liiketoiminnan ytimessä” – Panostaja on vahva kumppani kasvaville pk-yrityksille