Panostaja kiihdyttää ohjelmisto- ja palvelualan yrityksiä uuteen kasvuun – tukenaan vankka kokemus ja huippuammattilaiset

Pääomasijoittaja Panostaja Oyj on kasvattanut lukuisista pk-yrityksistä uusia suomalaisia menestystarinoita. Panostaja keskittyy nykyisessä strategiassaan ohjelmisto- ja palvelualan yrityksiin, jotka kaipaavat kasvuunsa kokenutta kumppania. Kasvunkumppanina Panostaja tarjoaa yrityksille arvonluontiin neuvonantajaverkoston ja tutkitusti toimivia työkaluja, jotka täydentävät liiketaloudellista osaamista ja strategista johtamista.

Lähes 40 vuotta pääomasijoitusmarkkinassa toiminut pörssiyhtiö Panostaja keskittyy strategiassaan ohjelmisto- ja palvelualan yritysten arvonluontiin ja kasvun kiihdyttämiseen. Aikaisemmin Panostaja sijoitti pk-yrityksiin toimialasta riippumatta, mutta uusi strategia toi mukanaan selkeämmän position.

– Panostajalla on eniten annettavaa nimenomaan palvelu- ja ohjelmistotoimialojen arvonluontiin. Lisäksi keskittyminen valittuihin toimialoihin tehostaa meidän omaa sijoitustoimintaamme ja parantaa kilpailukykyämme. Olemme pystyneet toimialakeskittymisellä rakentamaan vahvaa erikoisosaamista houkutteleville toimialoille, Panostajan toimitusjohtaja Tapio Tommila taustoittaa.

Neuvonantajilla erityisen tärkeä rooli

Tommila korostaa, että ohjelmisto- ja palvelualat täydentävät toisiaan ja muodostavat yhdessä riittävän suuren markkinan sekä mahdollisuuksia portfolion hajauttamiseen.

– Keskittyminen tuo myös osaamissynergiaetuja yritysten välille ja tehostaa niiden kasvua. Jatkamme edelleen rohkeasti omilla vahvuuksillamme, eli keskitymme järjestelmälliseen arvonluontiin esimerkiksi johtamisen ja osaamisen kehittämisellä, mutta selkeästi toimialaerikoistuneena toimijana, Tommila jatkaa.

Panostajalle sijoituskriteerien mukaisia potentiaalisia sijoituskohteita ovat yritykset, joiden liikevaihto on 5–50 miljoonaa euroa. Sijoituskohteilla on merkittävä kasvupotentiaali, ennustettava positiivinen kassavirta, osaava johto sekä vastuullinen liiketoimintamalli.

Panostajan strategian tärkeä osa on myös useista ammattilaisista koottu AdNet-neuvonantajaverkosto, joka edustaa ohjelmisto- ja palvelualojen huippuosaamista. Neuvonantajilla on erityisen tärkeä rooli Panostajan uusissa sijoitushankkeissa ja sijoituskohteiden kasvustrategioiden toteuttamisen tukemisessa.

Vastuullisuus on Panostajan strategian ydintä

Panostaja haluaa olla rakentamassa kestäviä ja elinvoimaisia yhtiöitä, jotka kehittävät yhteiskuntaa ja tulevaisuutta paremmaksi. Vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan kehittäminen on Panostajan strategian ydintä – ja yhteistyön myötä vastuullisuus on myös sijoituskohteiden strategian ytimessä.

– Kasvun kumppanina haluamme vaikuttaa siihen, että sijoituskohteissamme rakentuu konkreettisia yritysvastuun kehitysaskeleita Panostajan omistusaikana. Luomme yhdessä yhtiöille vastuullisen liiketoimintastrategian, joka edistää arvonluontia ja takaa edellytykset kestävään kasvuun ja kannattavuuteen. Kestävyysteemat ovat vahvasti esillä esimerkiksi uusien sijoituskohteiden analysoinnissa ja koko hankintaprosessissa, Panostajan kehitysjohtaja Minna Telanne.

Panostaja on luonut sijoitusyrityksilleen toimintamallin, jonka avulla johtoryhmät ja hallitukset voivat rakentaa vastuullista strategiaansa. Panostaja myös auttaa prosessin läpiviemisessä. Mallin ytimessä on kestävä talous, kasvu ja kannattavuus, ja vaikutuksia seurataan myös sosiaalisen ja ympäristövastuullisuuden osalta. Panostaja on lisäksi allekirjoittanut sopimuksen, jolla se sitoutuu YK:n tukemiin, vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (PRI).

Panostaja on vuosien varrella ollut mukana rakentamassa useita suomalaisia menestystarinoita. Merkittävimpiä ovat esimerkiksi SokoPro, Kotisun, Flexim Security ja Vindea.

Oletko valmis aloittamaan uuden kasvutarinasi?

Tutustu tarkemmin, millainen kasvunkumppani Panostaja on 

 

Lue myös:

Huippuammattilaisten tiimi auttaa ohjelmisto- ja palvelualan yrityksiä kasvuun – tällainen on sijoitusyhtiö Panostajan neuvonantajaverkosto

”Vastuullisuus on kaiken liiketoiminnan ytimessä” – Panostaja on vahva kumppani kasvaville pk-yrityksille