Panostaja kiihdyttää ohjelmisto- ja palvelualan yrityksiä uuteen kasvuun – tukenaan vankka kokemus ja huippuammattilaiset

Pääomasijoittaja Panostaja Oyj on kasvattanut lukuisista pk-yrityksistä uusia suomalaisia menestystarinoita. Panostaja keskittyy sijoitusportfolion rakentamisessa ohjelmisto- ja palvelualan yrityksiin, jotka kaipaavat kasvuunsa kokenutta kumppania. Kasvunkumppanina Panostaja tarjoaa yrityksille arvonluontiin neuvonantajaverkoston ja tutkitusti toimivia työkaluja, jotka täydentävät liiketaloudellista osaamista ja strategista johtamista.

 

Lähes 40 vuotta pääomasijoitusmarkkinassa toiminut pörssiyhtiö Panostaja keskittyy strategiassaan ohjelmisto- ja palvelualan yritysten arvonluontiin ja kasvun kiihdyttämiseen. Aikaisemmin Panostaja sijoitti pk-yrityksiin toimialasta riippumatta, mutta uusi strategia toi mukanaan selkeämmän position.

– Panostajalla on eniten annettavaa nimenomaan palvelu- ja ohjelmistotoimialojen arvonluontiin. Lisäksi keskittyminen valittuihin toimialoihin tehostaa meidän omaa sijoitustoimintaamme ja parantaa kilpailukykyämme. Olemme pystyneet toimialakeskittymisellä rakentamaan vahvaa erikoisosaamista houkutteleville toimialoille, Panostajan toimitusjohtaja Tapio Tommila taustoittaa.

Tommila korostaa, että ohjelmisto- ja palvelualat täydentävät toisiaan ja muodostavat yhdessä riittävän suuren markkinan sekä mahdollisuuksia portfolion hajauttamiseen.

– Keskittyminen tuo myös osaamissynergiaetuja yritysten välille ja tehostaa niiden kasvua. Jatkamme edelleen rohkeasti omilla vahvuuksillamme, eli keskitymme järjestelmälliseen arvonluontiin esimerkiksi johtamisen ja osaamisen kehittämisellä, mutta selkeästi toimialaerikoistuneena toimijana, Tommila jatkaa.

 

Neuvonantajilla erityisen tärkeä rooli

Panostajalle sijoituskriteerien mukaisia potentiaalisia sijoituskohteita ovat yritykset, joiden liikevaihto on 5–50 miljoonaa euroa. Sijoituskohteilla on merkittävä kasvupotentiaali, ennustettava positiivinen kassavirta, osaava johto sekä vastuullinen liiketoimintamalli.

Panostajan strategian tärkeä osa on myös useista ammattilaisista koottu AdNet-neuvonantajaverkosto, joka edustaa ohjelmisto- ja palvelualojen huippuosaamista.

–  Meillä on pääomasijoitustoimialan parhaat osaajat ohjelmisto- ja palvelualoilta. He ovat meille kilpailuetu ja merkittävä erottavuustekijä. Neuvonantajilla on erityisen tärkeä rooli Panostajan uusissa sijoitushankkeissa ja sijoituskohteidemme kasvustrategioiden toteuttamisen tukemisessa, Panostajan talous- ja rahoitusjohtaja Antti Kauppila kertoo.

 

Uusi vastuullisuusmalli luo tulevaisuuden yrityksiä

Uudistetussa strategiassa vastuullisuus on nostettu tärkeäksi kulmakiveksi. Panostaja on luonut sijoitusyrityksilleen toimintamallin, jonka avulla johtoryhmät ja hallitukset voivat rakentaa vastuullista strategiaansa.

Mallin ytimessä on kestävä talous, kasvu ja kannattavuus, ja vaikutuksia seurataan myös sosiaalisen ja ympäristövastuullisuuden osalta. Panostaja on lisäksi allekirjoittanut sopimuksen, jolla se sitoutuu YK:n tukemiin, vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (PRI).

– Panostajalle potentiaalisissa sijoituskohteissa on paljon kysyntää vastuullisuuden ja sen johtamisen kehittämiselle. Vastuullisuudessa piilee myös kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia, ja meillä tulee olemaan paljon annettavaa tällä saralla,  Kauppila summaa.

– Vastuullisuustyömme tulee eläväksi sijoituskohteissamme, ja me voimme tukea ja auttaa heitä olemaan tulevaisuusvalmiita. Vastuullisuus on tarkoitus saada kaiken liiketoiminnan ytimeen, se ei ole muusta toiminnasta erillinen osa. Mitä tulee yhteiskunnan kohtaamiin haasteisiin esimerkiksi ympäristön ja sosiaalisten kysymysten osalta, me haluamme olla osa ratkaisua, emme ongelmaa, Kauppila lisää.

Panostaja on vuosien varrella ollut mukana rakentamassa useita suomalaisia menestystarinoita. Merkittävimpiä ovat esimerkiksi SokoPro, Kotisun, Flexim Security ja Vindea.

 

Miksi keskittyminen kahdelle toimialalle tekee Panostajasta hyvän kasvunkumppanin?

  1. Panostajan profiili markkinoilla on selkeämpi.
  2. Työskentely sijoituskohteiden kanssa on tehokkaampaa, kun keskitytään vain tiettyihin toimialoihin.
  3. Panostaja on ohjelmisto- ja palvelualan yrityksille vankan osaamisensa vuoksi helposti lähestyttävä.
  4. AdNet-neuvonantajaverkosto syventää Panostajan osaamista toimialoilla.
  5. Ohjelmisto- ja palvelualat täydentävät toisiaan: esimerkiksi palveluliiketoiminnassa ollaan vahvempia hyvän ohjelmisto-osaamisen vuoksi – ja päinvastoin.

 

Oletko valmis aloittamaan oman kasvutarinasi?

Tutustu tarkemmin, millainen kasvunkumppani Panostaja on

 

Lue myös:

Huippuammattilaisten tiimi auttaa ohjelmisto- ja palvelualan yrityksiä kasvuun – tällainen on sijoitusyhtiö Panostajan neuvonantajaverkosto

”Vastuullisuus on kaiken liiketoiminnan ytimessä” – Panostaja on vahva kumppani kasvaville pk-yrityksille