Granon omistuksessa luodaan ​rakentamisen digitalisoitumisen edelläkävijä

Panostajan sijoitusvuosi 2009 liikevaihto

0,5 M€

Panostajan irtautumisvuosi 2021 liikevaihto

5,8 M€

Omistusosuus

55,2 %

Panostajan sijoituskohteella Granolla oli merkittävä rooli SokoPron menestystarinan mahdollistamisessa. Sokopro on rakennusalan digitaaliseen projektinhallintapalveluun keskittyvä yritys. Sen liiketoiminnan vahva kehitys on erinomainen esimerkki SaaS- ja pilvipohjaisten digitaalisten palveluiden kyvystä luoda arvoa. Joulukuussa 2021 Grano allekirjoitti sopimuksen SokoPro-liiketoimintansa myynnistä kansainväliselle iBinder-yhtiölle. Myytävien osakkeiden kauppahinta oli noin 45,5 miljoonaa euroa.

SokoPro-kauppa mahdollisti Granon keskittymisen entistä vahvemmin markkinointiviestinnän lisäarvopalveluiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen ja merkittävästi vahvistuva rahoitusasema mahdollistaa strategian toimeenpanon kiihdyttämisen. Grano jatkaa kaupan toteutumisen jälkeen yksinoikeudella SokoPron Suomen myyntiedustajana.

– SokoPron ja koko Granon tiimi rakensivat hienon menestystarinan, sanoo Panostajan toimitusjohtaja ja Grano Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tapio Tommila.

Liiketoimintajohtaja Jouni Silvennoisen mukaan SokoProlle liiketoiminnan myynti oli oikea ratkaisu.

– SokoProlla on pitkä historia ja se on Suomessa markkinajohtaja. Uudella omistajalla on vastaavanlaisia yrityksiä. Panostaja on antanut resursseja ja tilaa kehittyä sekä kannustanut niissä asioissa, mitä on tuotu pöytään, kiittää Silvennoinen.

Panostajalle SokoPro-kauppa oli selkeä vahvistus jatkaa palvelu- ja ohjelmistoyrityksiin voimakkaammin keskittyvää strategiaansa omistaja-arvon luomiseksi.

Sijoitushypoteesi

Rakennusprojektit ovat tiedonhallinnan ja –jakamisen osalta erittäin monimutkaisia hankkeita, ja kattavalla, ajantasaisella ja tarkalla projektitiedolla on suuri merkitys kiinteistön elinkaaren hallinnassa myös pitkäaikaisesti. Tiedonhallinnan kehittyneellä ja skaalautuvalla digitaalisella ratkaisulla on merkittävä rakentamisen tuottavuutta lisäävä potentiaali. Markkinoilla ei ole näihin asiakastarpeisiin keskittynyttä kehittynyttä toimijaa. Granon asema rakentamisen toimialaklusterin pitkäaikaisena kumppanina mahdollistaa digitaalisten ratkaisujen kehittämisen tehokkaasti ja läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Arvonluonnin teemat

Asiakastarpeen syvällinen ymmärtäminen

Projektipankkiohjelmisto CAD-tulostuksen lisäosana ei kata laajaa asiakastarvetta. Digitalisaatiota voidaan ajaa tehokkaimmin rakentamalla tuotekehityksen painopisteet asiakkaiden kanssa yhteistyössä, keskeiset tarpeet syvällisesti ymmärtäen.

Rakentamisen digitalisaation mahdollistaminen

Digitaaliset tiedonhallinnan ratkaisut voivat merkittävästi parantaa rakentamisen ja kiinteistönhallinnan tuottavuutta. Tuottavuuden parantamiselle on suuri ja kasvava, toimialalla laajasti tunnustettu asiakastarve.

Kohdetoimialojen laajentaminen

Projektinhallinnan digitaalisilla lisäarvoratkaisuilla on laaja tarve myös rakentamisen toimialan ulkopuolella – mm. vähittäiskauppa ja julkinen sektori hallitsevat laajaa kiinteistöhankeportfoliota, missä keskeistä on myös tehokas elinkaaren hallinta

Toimialalla ylivoimainen teknologia-alusta

Moderni pilvipohjainen liiketoiminta-alusta, joka mahdollistaa tehokkaan skaalautumisen, ketterän tuotekehityksen sekä ekosysteemi-integraation – SokoPro 2.0