Tuotelähtöisestä lukkoliikeketjusta toimialan innovatiiviseksi edelläkävijäksi

Panostajan sijoitusvuosi 2007 liikevaihto

8 M€

Panostajan irtautumisvuosi 2015 liikevaihto

34 M€

Vuosittainen kasvuvauhti Panostajan omistusaikana

23 %

Omistusosuus

64 %

Markkinatilanne oli turva-alalla haastava 2000-luvun alussa. Kaikki kilpailijat myivät samoja tuotteita samalta tavarantoimiottajalta. Meidän firmassa oli kassahaasteita markkinatilanteesta johtuen. Tiesimme miten yritystä olisi pitänyt kehittää, mutta omat voimat eivät riittäneet siihen. Silloin aloitimme yhteistyön Panostajan kanssa, jolla oli tarvittava strateginen osaaminen ja kokemusta yritysten kehittämisestä.

Yhteistyön tavoitteena oli luoda Suomeen turva-alan yritys, jolla oli edellytykset kansainvälistyä. Teimme aktiivista palveluliiketoiminnan kehitystyötä, tuotekehitystä ja johtamisen kehitystyötä yhdessä Panostajan kanssa. Loimme firman sisäisiä valmennusohjelmia, kehitimme strategioita ja pohdimme, miten firma saataisiin kiinnostamaan useampaa toimialaa.

Saavutimme yhteistyössä kärkitavoitteemme luoda toimialan parhaan työpaikan jossa oli myös toimialan paras asiakastyytyväisyys. Tuotelähtöisestä lukkoliikeketjusta kasvoi toimialan innovatiiviseksi edelläkävijäksi. Panostaja-yhteistyön aikana yhdistetty vuosittainen kasvuvauhti (CAGR) oli 23%. Vuonna 2015 yritys myytiin Flexim Securitynä Assa Abloy Oy:lle, jossa sen hyvä tarina nyt jatkuu.

Sijoitushypoteesi

Turvallisuustoimiala on murroksessa. Toimialan tuotteet eivät tuo kilpailuetua. Teknologian kehittymisen myötä palveluilla voidaan aidosti tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Palvelu- ja teknologiapanostuksin sekä yritysostoin on mahdollista kasvattaa toimialalle johtava tekijä.

Arvonluonnin teemat

Palveluliiketoiminnan kehitys

Sijoitusstrategiassa palvelukehitys keihäänkärkenä, joka vaati kulttuurimuutoksen

Kasvu yritysostoin

Maantieteellisen peiton kasvattaminen ja oman teknologian hankkiminen mm. Bewator Oy (Flexim) 2009

Vahva tuotekehitys

Vahva panostus omaan Safea–tuoteperheeseen ja teknologiaan

Johtamisen kehittäminen

• Asiantunteva hallitus ja johto
• Kasvun mahdollistaminen ja hallitseminen