Vuonna 2005 perustettu Oscar Software Oy on toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) kehitykseen ja erilaisten liiketoimintapalvelujen tarjontaan erikoistunut ohjelmistopalveluyritys. Monipuolisten toiminnanohjausjärjestelmien lisäksi Oscar tarjoaa taloushallinto- ja HR-palveluita sekä verkkokaupan ohjelmistoja ja verkkoliiketoiminnan palveluita. Oscarilla on laaja asiakaskanta, johon kuuluu pk-yrityksiä eri toimialoilta (mm. teollisuus, tukkukauppa, huoltoliiketoiminta, palvelut). Yhtiöllä on noin 800 asiakasta ja sen pääkonttori on Tampereella. Lue asiakkaiden kokemuksia Oscarista.

Avainluvut

Liikevaihto

11,5 M€

Henkilöstö

132

Omistusosuus

58,4 %

Hankintavuosi

2018

Miksi olemme mukana?

Toiminnanohjausjärjestelmien kasvunäkymät ja kasvun taustalla olevat ajurit ovat vahvat. Digitalisaation tuoma murros, verkkokaupan yleistyminen sekä yritysten jatkuva tarve tehostaa sisäisiä liiketoimintaprosessejaan tarjoavat positiivisia mahdollisuuksia. Nykyaikaisen liiketoimintaympäristön asettamat haasteet luovat tarpeita nopealle ja ajantasaiselle raportoinnille sekä reaaliaikaiselle liiketoimintatiedon hallinnalle.

Olemme vakuuttuneet Oscarin kyvyistä jatkaa voimakasta kasvua sekä uudistaa ja laajentaa ohjelmistotuotetarjontaansa. Oscar on erittäin mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa oleva yhtiö ja sillä on vahva brändi kasvavilla pk-sektorin toiminnanohjausjärjestelmien markkinoilla. Haluamme omalta osaltamme auttaa suomalaista pk-yrityskenttää menestymään digitalisaation murroksessa.

Kiinnostuitko?