Vastuullisuus on vahva osa Panostajan uutta strategiaa: ”Takaa yhtiöille parhaat edellytykset kasvaa” 

Panostaja sitoutuu jatkossa entistä vahvemmin kehittämään sekä uusien että nykyisten sijoituskohteidensa liiketoimintojen vastuullisuutta.

Panostajalle vastuullisuus tarkoittaa ensisijaisesti sijoittamista sellaisiin yrityksiin, jotka kantavat vastuuta omasta toiminnastaan ja huolehtivat kokonaisvaltaisesti työntekijöiden, asiakkaiden ja ympäristön hyvinvoinnista. Vastuullisuus on merkittävä osa Panostajan uudistettua strategiaa.

– Vastuullisuudesta huolehtiminen takaa yksinkertaisesti yhtiöille parhaat mahdolliset edellytykset kasvaa ja tehdä kannattavaa liiketoimintaa pitkällä aikavälillä. Edistämme niitä asioita, joilla yhtiömme voivat vaikuttaa kestävään kehitykseen ja parempaan suomalaiseen yhteiskuntaan – uskomme, että tämä takaa parhaan omistaja-arvon. Vastuullisuudesta huolehtivat yritykset ovat tulevaisuuden voittajia, kuvailee Panostajan talousjohtaja Antti Kauppila.


Tehty työ näkyy menestystarinoina

Vaikka kehitettävä uusi vastuullisuusmalli tuo teemat vielä vahvemmin koko sijoitustoiminnan keskiöön, on Panostaja tehnyt jo pitkään vastuullisuustyötä. Tästä ovat osoituksena useat aiemmat sijoituskohteet, menestystarinat.

– Meidän kädenjälkemme näkyy ensisijaisesti menestystarinoissamme, joissa hyvää liiketoimintaa on kasvatettu voimakkaasti. Se on luonut kestävää työllisyyttä ja hyvinvointia. Kaikissa yhtiöissämme työntekijöiden hyvinvointi ja kehittyminen ovat tärkeä prioriteetti, ja seuraamme kehitystä kuukausittain, Kauppila sanoo.

Myös nykyiset sijoituskohteet osoittavat, miten vastuullisuudesta on huolehdittu konkreettisesti. Esimerkiksi Panostajan suurin yhtiö Grano on keskittänyt suuren osan tuotannostaan uuteen moderniin tehtaaseen, jonka energia- ja materiaalitehokkuus on huipputasoa. Grano tarjoaa myös täysin hiilineutraaleja painotuotteita asiakkailleen.

Suun terveydenhuoltoon keskittyvä Hygga puolestaan on kehittänyt ohjelmistoratkaisuja, joilla optimoidaan potilasvirtoja. Sen avulla on onnistuttu merkittävästi purkamaan terveydenhuollon jonoja ja lisäämään huomattavasti potilas- ja henkilöstötyytyväisyyttä – ja saatu kustannussäästöjä terveydenhuollossa sekä positiivisia ympäristövaikutuksia muun muassa aseptisen siivouksen tehostamisena ja vähentyneinä matkustuskertoina klinikoille.

Panostaja onkin huomioinut uusia sijoituspäätöksiä tehtäessä taloudellisten näkökulmien lisäksi myös ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

 

Tätä Panostaja lupaa uusille yhtiöille

Uusilta sijoituskohteiltaan Panostaja edellyttää sitoutumista vastuullisuuden kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen. Esimerkiksi maltillisen kokoluokan yhtiöissä seuraava luonteva kehitysvaihe voi olla näiden teemojen tukeminen.

– Kaikki alkaa vaikuttavuusanalyysista. Siinä tunnistetaan ne alueet, joissa vastuullisuus on mahdollista ja jotka ovat asiakkaalle arvokkaita. On erilaisia liiketoimintoja, joten vastuullisuuskin voi painottua eri asioihin. Me keskitymme uuden strategiamme mukaisesti ohjelmisto- ja palvelualojen yrityksiin, joissa vastuullisuus on usein enemmän hyvinvointia kuin ympäristöasioita.

Mitä Panostaja voi luvata tuleville sijoitusyhtiöille?

– Lupaamme tuoda avuksi sellaisia toimintatapoja ja -malleja, joilla vastuullisuuden teemat saadaan osaksi johto- ja hallitustyöskentelyä. Näitä teemoja johdamme tulevaisuudessa vastuullisuuden kehittämisen mallilla ja monitoroinnilla, Kauppila lupaa.

Panostajan 5 vinkkiä vastuullisuuteen ohjelmisto- ja palvelualan yhtiöille: 

  1. Luo perusta. Yhtiöt, jotka auttavat asiakkaita toimimaan vastuullisesti ovat tulevaisuuden voittajia.
  2. Tuo yhtiösi vastuullisuusteemat osaksi liiketoiminnan strategiaa.
  3. Ymmärrä yhtiösi nykytila suhteessa toimialan keskeisiin toimijoihin.
  4. Aseta tavoitteet sekä lyhyelle että pitkälle tähtäimelle.
  5. Seuraa jatkuvasti tavoitteita ja pyri tuomaan ne osaksi kannustinjärjestelmiä.

 

Lue myös:

Granon Tytti Liven: Vastuullisuudessa tärkeintä on keskittyä itse pihviin

”Vastuullisuudessa tärkeintä on keskittyä olennaiseen, ei pelastaa koko maailmaa”