Panostajan uudet henkilövalinnat tukevat strategian painopisteitä: vahvaa osaamista ohjelmisto- ja palvelualoilta

Panostajan uutena talousjohtajana on helmikuussa aloittanut Heikki Korelin, ja kehitysjohtajana loppukeväästä tiimiin liittyy Heikki Tukiainen. Molemmilla tehtäviin valituilla henkilöillä on vahvaa taustaa ohjelmistoalalta – joka on myös yksi Panostajan strategian keskeisiä painopisteitä.

Korelin siirtyi tehtävään Patrialta, jossa hän toimi Vice President, Group Business Control -tehtävässä. Aiemmin hän on toiminut talousjohdon tehtävissä Patrian ohjelmisto- ja järjestelmäintegraatioliiketoiminnassa sekä yritysjärjestelyiden parissa Patrian M&A Managerina sekä Summa Capital Oy:ssä.

Tukiainen toimii tällä hetkellä toimitusjohtajana ja yrittäjänä IT-palveluja tarjoavassa DevePro Oy:ssa. Aiemmin hän on toiminut tuotekehitys- ja teknologiajohtajana sekä liiketoimintajohtajana Accountorin eri ohjelmistoliiketoiminnoissa. Hän on ollut myös liiketoiminnan kehitystehtävissä Nokiassa sekä liikkeenjohdon konsulttina McKinsey & Companyssa.

– Panostajan strategiassa olemme vahvasti painottaneet sitä, että haluamme olla pääomasijoitusalan paras osaaja valituilla ohjelmisto- ja palvelualoilla, ja näille toimialoille haluamme edelleen fokusoida. Painotimme henkilövalinnoissa kohdetoimialojen tuntemusta ja uudet henkilöt vievät meitä vahvasti eteenpäin strategian viitoittamalla tiellä, ja myös oman tiimimme osaaminen vahvistuu, kuvailee Panostajan toimitusjohtaja Tapio Tommila.


Strategian osaamisalueita vahvistettu määrätietoisesti

Panostaja päätti vuonna 2022 keskittyä strategiassaan kahdelle toimialalle: ohjelmisto- ja palvelualoille. Tätä strategista valintaa on viime vuosina vahvistettu myös toimialaosaamisella ja henkilöstön koulutuksilla. Esimerkiksi nykyinen AdNet-neuvonantajaverkosto on koottu ohjelmisto- ja palvelualan osaajista, jotka tuovat ammattitaitoisia ja keskenään erilaisiakin näkemyksiä Panostajan portfolioyhtiöiden hankintaan. Myös oman tiimin osaamista on kehitetty säännöllisesti.

– Olemme kouluttaneet omaa tiimiä arjessa esimerkiksi erilaisilla tapahtumilla, joissa on ollut paljon ulkopuolisia ohjelmistoalojen asiantuntijoita kertomassa jostain teemasta, kuten tuotekehityksestä. Nyt uudet henkilöt tuovat varmasti vielä lisää uusia näkemyksiä Panostajan toimintaan. Kun on vahva tausta kohdetoimialoilta, voidaan oletettavasti rakentaa entistä parempia toimintamalleja palvelemaan toimialayhtiöitä – ja samalla opimme aiheesta itsekin vielä syvällisemmin, Tommila sanoo.

Panostajan strategian keskiössä on toimialafokusten lisäksi vastuullisuus. Vuonna 2024 tehdään vastuullisuuden osalta etenkin sijoituskohteiden kaksoisolennaisuusanalyyseja.

Olennaisuusanalyysin avulla voidaan laajemmin tunnistaa kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen tarpeita ja uusia mahdollisuuksia, ja siten huomioida näitä strategisissa valinnoissa ja painopisteissä Panostaja julkaisee kevään aikana myös vastuullisuuskertomuksen verkkosivuillaan.

Tutustu tarkemmin Panostajan strategiaan

AdNet-neuvonantajaverkosto