Panostajan neuvonantajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä verkoston toimintaan

Panostajan neuvonantajaverkoston jäsenet ovat olleet erittäin tyytyväisiä verkoston toimintaan ja yhteistyöhön vuosien 2022–2023 aikana. Panostaja kysyi palautetta verkoston toiminnasta keväällä 2024 kaikilta verkoston jäseniltä. Palautteiden perusteella neuvonantajat olivat pääosin todella tyytyväisiä yhteistyöhön sekä siihen, kuinka neuvonantajatyö on vastannut odotuksia.

– Vuonna 2022 perustettu neuvonantajaverkosto on kasvattanut oleellisesti Panostajan kykyä tunnistaa sopivimmat ohjelmistoyhtiöt sekä software-enabled-business-yhtiöt, ja lisännyt kiinnostavuuttamme olla relevantti kotimainen kumppani yrittäjille. Meillä on hyvä henki ja vahva yhdessä tekemisen meininki, ja mukava on ollut kokoontua porukalla yhteen keskustelemaan ajankohtaisista aiheista, kiittelee Panostajan sijoituspäällikkö Kimmo Risikko.

Panostajan neuvonantajatiimi on koottu ICT- ja palvelualan ammattilaisista, joista jokainen tuo oman uniikin ammattitaitonsa ja osaamisensa Panostajalle ja etenkin uusien sijoituskohteiden hankintaan. Tiimi kokoontuu yhteisten workshopien merkeissä keskimäärin neljä kertaa vuodessa, minkä lisäksi neuvonantajat osallistuvat yritystapaamiskeskusteluihin.

Markkinakatsaus ja potentiaaliset sijoituskumppanit kiinnostivat eniten

Tiimin yhteisissä workshopeissa keskustellaan seurattavien toimialojen markkinatilanteesta ja perehdytään johonkin ennalta valittuun aiheeseen. Vuonna 2023 tapaamisten teemoina oli muun muassa potentiaaliset sijoituskohteet, vastuullisuus, neuvonantajien omat sijoitusideat ja Panostajan pelikirja SaaS-yhtiöille.

– Päivitämme joka kokouksen alkuun markkinapulssia yhteisesti – kukin omista näkökulmistaan. Polarisaatio on ollut teemana: joillain toimialoilla on vaikeampaa, toisilla taas kysyntänäkymä niinkin positiivinen, ettei siihen pystytä kunnolla vastaamaan. Suomen taloudessa on kovin odottava tunnelma: toivotaan rohkeutta kautta linjan tarttua mahdollisuuksiin, joita meillä kansantaloutena ja elinkeinoelämällä on edessämme, Risikko valottaa.

– Myös ajankohtaisia hankevirran yhtiöitä on analysoitu yhdessä. Panostus on yrittäjävetoisissa SaaS-yhtiöissä, joissa tyypillisesti pohditaan myynnin kehittämiseen, kansainvälistämiseen ja oikeasuhtaisten kasvupanostusten määrittämiseen liittyviä teemoja, hän lisää.

Neuvonantajien omia kokemuksia mukaan enemmän

Verkoston jäsenet ovat olleet tyytyväisiä etenkin SaaS-hankkeisiin ja palveluliiketoimintaan liittyviin aiheisiin sekä laajaan yhteiseen keskusteluun erilaisista aiheista. Myös monipuolinen osaajaverkosto saa kiitosta: viidellä vahvalla ammattilaisella on erilaiset taustat ja laaja kosketuspinta markkinaan, joten kokonaisnäkemyksillä on iso painoarvo. Samoin yhteydenpito ja kynnys ottaa yhteyttä on koettu sopivan mataliksi. Yritystapaamiskeskustelut on koettu mielenkiintoisiksi ja hyvin valmistelluiksi.

– Kiitos kaikille neuvonantajatoimintaa pyörittäville! Tapaamiset ovat olleet hyvin valmisteltuja, keskustelut mielenkiintoisia ja järjestelyt ensiluokkaisia. On ilo olla mukana tällaisessa tekemisessä, yksi neuvonantajista kiittelee.

Tulevaisuudessa verkosto jatkaa jo hyviksi todetuilla aiheilla, kuten talouden näkymien säännöllisillä katsauksilla, mutta mukaan otetaan myös uusia teemoja.

– Tietojen vaihto markkinoista ja toimialoista on koettu hyödylliseksi – kuten myös yhtiöcaset, jotka pysyvät oleellisessa roolissa tulevaisuudessakin. Vaihtuvia teemoja otetaan mukaan muun muassa siinä muodossa, että neuvonantajat pääsevät kertomaan perusteellisemmin omia kokemuksiaan hyvin tai huonosti menneistä tarinoista. Tärkeintä on säännöllinen tapaamisrytmi: se luo matalan kynnyksen ja välittömän yhteistyön mallin, Risikko kiteyttää.

 

Lue lisää aiheesta:

Panostajan AdNet-verkosto on monipuolisten asiantuntijoiden tiimi – he ovat mukana! 

Panostajan uusi AdNet-asiantuntijaverkosto tuo vahvaa näkemystä ohjelmisto- ja palvelualan yritysten arvonluontiin

Neuvonantajaverkoston tapaamisissa sukelletaan syvälle eri toimialojen maailmaan