AdNet-toiminta lähtenyt käyntiin vauhdilla – neuvonantajilta konkreettista apua sijoitustoimintaan   

Vuoden alussa startannut Advisory Network -asiantuntijaverkosto on tuonut Panostajalle jo ajatuksia ja avauksia uusien sijoituskohteiden hankintaan sekä monipuolista ja matalan kynnyksen verkostoitumista ohjelmisto- ja palvelualan asiantuntijoiden välillä.

Kuudesta asiantuntijasta koostuva neuvonantoverkosto toimii aktiivisesti Panostajan apuna uusien sijoituskohteiden analysoinnissa ja liiketoimintamahdollisuuksien sparrailussa. Toiminnan yksi näkyvimmistä muodoista on neljä kertaa vuodessa järjestettävät työpajat, joista kevätkaudella pidettiin kaksi ensimmäistä.

– Ensimmäisessä työpajassa tutustuimme toisiimme ja keskustelimme siitä, mitä Panostaja on yrityksille, millainen mielikuva meistä välittyy. Panostajan sijoittajaprofiilista ja mahdollisuuksista sijoitusmarkkinoilla virisi paljon keskustelua, ja toisessa työpajassa paneuduttiin aiheeseen lisää, kertoo Panostajan sijoitusanalyytikko Kimmo Risikko.

Panostaja on jo saanut asiantuntijoilta runsaasti näkemystä esimerkiksi siihen, miten yrittäjät – joita suuri osa advisoreistakin on – näkevät Panostajan erottuvan muista toimijoista.

– Siinä tuli jopa yllättävän vahvasti esille se, että meidät nähdään positiivisesti erilaisena ja siten markkinoilla erottuvana. Panostajan merkittävänä etuna on omaehtoinen sijoittaminen, mikä eroaa yleisemmästä rahastomuotoisesta sijoittamisesta. Olemme selkeästi uudella strategiallamme luomassa nyt uudentyyppistä positiota markkinoille, kertoo Panostajan sijoitusjohtaja Niko Skyttä.

 

Advisorit mukaan jo ideointivaiheessa

AdNet-verkosto koostuu uuden strategian mukaisesti ohjelmisto- ja palvelualan ammattilaisista. Jo toiminnan alkuvaiheessa he ovat tuoneet pöytään useita ehdotuksia ja avauksia mahdollisista uusista sijoituskohteista.

– Työpajoissa olemme pohtineet erityisesti missä on kasvavaa ja kehittyvää liiketoimintaa tulevaisuudessa. Neuvonantajat ovat ideoineet, mitä kaikkea voimme tarjota kasvuhakuisille yrityksille – ja sitä kautta olemme saaneet nopeasti käynnistettyä aktiivisia keskusteluita yritysten kanssa, Skyttä kuvailee.

Työpajoissa tarkoituksena on vapaamuotoisesti sparrailla ideoita ja auttaa Panostajaa tekemään uusia sijoituksia ja menestystarinoita.

– Niiden tarkoituksena on myös puskea meitä työstämään asioita eteenpäin ja ymmärtämään markkinoita paremmin. Työpajoissa konkreettinen muoto on brainstorming, mutta kehitämme koko ajan erilaisia työtapoja. Työpajoissa on käyty niin innostunutta keskustelua, että aika on usein meinannut loppua kesken, Risikko sanoo.

Työpajojen lisäksi advisorit tuovat asiantuntemustaan Panostajalle myös muilla tavoin. Ohjelmisto- ja palvelualan ammattilaisina he voivat esimerkiksi olla mukana sijoituskohteiden kehityksessä ja hallitustyössä Panostajan kumppanina.

– Advisorit ovat olleet mukana uusien mahdollisten sijoituskohteiden tapaamisissa tarjoamassa omaa asiantuntemustaan ja näkökulmiaan. Osa koko ideaa on se, että me tuomme toimialaosaamista ja verkostoja yrityksille. Yritykset tietävät, että meillä on nyt osaavia apukäsiä juuri sellaisiin asioihin, joita he mahdollisesti tarvitsevat seuraavaksi, Skyttä mainitsee.

 

Matalalla kynnyksellä, toimiala edellä

Uudet asiantuntijat ovat päässeet mukaan suunnitteluun jo ensimetreiltä asti. Kun Panostaja etsii uusia, kasvavia ja kiinnostavia yrityksiä sijoituskohteiksi, vaihtoehtoja esitellään neuvonantoverkostolle.

– Neuvonantoverkosto toimii hyvin matalalla kynnyksellä.  Sparrailemme sekä yksittäisistä kasvuyhtiöistä että mielenkiintoisista sijoitusteemoista ja -toimialoista. Avaamme keskustelut heti alussa ja otamme heidät mukaan valmisteluihin. Meitä kiinnostaa se, miltä joku toimiala tai yritys heidän mielestään vaikuttaa, miltä se näyttää tulevaisuudessa, mitä lähtötietoja heillä on tai mikä aiheessa askarruttaa, Risikko kuvailee.

– Meillä neuvonantajat pääsevät myös suunnittelemaan jo heti luonnosvaiheessa suurempia muutoksia, esimerkiksi yrityksen kasvustrategiaa tai isoja omistusjärjestelyjä. Ja jos on paljon omia sijoitusideoita, täällä on resursseja ja haluja edistää niitä, Skyttä lisää.

Monelle uusi verkosto on myös tuonut täysin uudenlaisen foorumin arkeen. Neuvonantoverkoston kokoonpano voi myös kasvaa ja elää tulevaisuudessa.

– Neuvonantoverkosto antaa paljon molempiin suuntiin. Ne, ketkä ovat tulleet mukaan, saavat uuden näkökulman suomalaiseen liike-elämään ja pääsevät uusiin verkostoihin käsiksi. Täällä pääsee tuulettamaan ajatuksiaan turvallisessa ympäristössä – ja ennen kaikkea mukaan tekemään lisää suomalaisia menestystarinoita, Skyttä lupaa.