Logistiikka-alan liiketoiminnan ja henkilökohtaisen osaamisen huikea kasvuloikka

Panostajan sijoitusvuosi

2003

Panostajan irtautumisvuosi

2014

Vuosittainen kasvuvauhti Panostajan omistusaikana

34 %

Omistusosuus

54 %

Vuonna 1994 Suomi oli hitaasti toipumassa historiansa kovimmasta lamasta, ja työllistymismahdollisuudet olivat huonot. Tuolloin vasta 27-vuotias teknikko Jouni Arolainen perusti yrityksen, joka erikoistui pakkausten tuotantoon, myyntiin ja markkinointiin sekä pakkaus- ja logistiikka-alan palveluihin. Tuusulan Jokelassa sijaitseva CLO Pakkaukset valtasi nopeasti markkinoita ja kasvoi kannattavasti.

Vuoteen 2009 mennessä liikevaihto oli noussut runsaaseen 11 miljoonaan euroon ja yhtiö työllisti yli 100 henkilöä. Kun Panostajan Juha Sarsama soitti Arolaiselle, ajatukset luopumisesta olivat jo olleet vireillä. Panostaja oli kartoittanut vuonna 2003 hankkimansa Vallogin tarjontaa täydentäviä yrityksiä ja päätynyt CLO Pakkauksiin. Arolainen oli jo saanut ostotarjouksia muualtakin, mutta Panostajan toimintatapa ja kehittämisajatukset ratkaisivat.
– Meillä oli sama näkemys tulevasta, joten neuvottelut sujuivat erittäin hyvässä hengessä ja jouhevasti, Arolainen muistelee.
CLO Pakkaukset ja Vallog yhdistyivät 15.10.2009 tehdyllä kaupalla. Arolainen myi Panostajalle koko CLO:n osakekannan, mutta sijoitti takaisin uuteen kokonaisuuteen osan saamastaan kauppasummasta.

Takaisin toimitusjohtajan saappaisiin

Konepajalogistiikkaan keskittyneen Vallogin ja CLO:n yhdistyminen eteni liiketoiminnan osalta suunnitelmallisesti. Yhtenäisen yrityskulttuurin vahvistamiseksi yrityksen nimi muutettiin Vindea Oy:ksi vuonna 2010. Arolaisen tarkoituksena oli olla yrityksessä mukana vain siirtymäaika, mutta varatoimitusjohtajan pesti vaihtui vetovastuuseen, kun maaliskuussa 2011 tuli kutsu toimitusjohtajan tehtävään.

– Yrityksen kehittäminen oli niin mielenkiintoista, että motivaationi olla mukana oli korkealla. Sijoitin lisää varojani Vindeaan ja omistukseni nousi lähes 25 prosenttiin, Arolainen kertoo.

Seuraavana vuonna yritys jatkoi kasvuaan hankkimalla HSG-Logisticsin, jonka toiminta keskittyi räätälöityihin teknologiateollisuuden logistiikkapalveluihin. Integraatio toteutettiin vauhdikkaasti Panostajan ohjeistuksen mukaan. Lähes kaikki toimenpiteet hallinnosta palveluihin ja vakuutuksista työehtosopimuksiin saatiin päätökseen 100 päivän aikana. Järjestelmällinen ja määrätietoinen toimintatapa tuotti tulosta ja yritys pystyi nopeasti hyödyntämään yhdistymisen tuomat synergiat.
– Panostajan osaaminen yritysostotilanteissa potentiaalisten ostokohteiden kartoituksesta kauppojen loppuunsaattamiseen ja toimintojen yhdistämiseen saakka oli meille erittäin tärkeä tuki, Arolainen kiittelee.

Osaamisen kasvattaminen tärkeässä roolissa

Panostajan siipien alla Vindean toiminta nousi aivan uudelle tasolle. Yritys kasvoi kannattavasti liikevaihdon kolminkertaistuessa vuosien 2009–2013 aikana. Se nousi alansa merkittäväksi toimijaksi tehdaslogistiikan, varastologistiikan ja valmistuspalveluiden kokonaistoimituksissa.

– Kehitimme osaamistamme aina ylimmästä johdosta työnjohtoon saakka hyödyntämällä Panostajan räätälöimiä koulutuksia, Arolainen toteaa.

Osaamisen vahvistuminen edistivät tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien luomista ja niiden toteuttamista.

– Toimitusjohtajan vastuulla on valtava määrä varsinaisen liiketoiminnan lisäksi hallittavia asioita mm. taloutta, juridiikkaa, viestintää ja henkilöstöhallintoa. Oli hienoa, että saattoi kysyä asiantuntevilta ihmisiltä neuvoja. Meillä oli myös osaava hallitus ja selkeä työnjako hallituksen ja johdon välillä, Arolainen jatkaa.

Jälleen uusi suunnitelmallinen yrityskauppa

Toukokuussa 2014 Panostaja yhdessä vähemmistöosakkaiden kanssa luopui Vindeasta myymällä sen osaksi Suomen suurinta sisälogistiikkapalvelujen tarjoajaa, Suomen Transval Group Oy:tä. Myyntiprosessi sujui Arolaisen mukaan suunnitelmallisesti. Transval oli ilmaissut kiinnostuksensa Vindeaan jo vuosia aiemmin. Koska Vindea täydensi Transvalin tarjontaa ja toiminnoissa ei ollut päällekkäisyyksiä, niin yhdistyminen vaikutti molemmin puolin hyvältä ratkaisulta. Vindean koko organisaatio oli jo varautunut omistajan muutokseen. Kun kauppasummasta päästiin sopimukseen, yrityskauppa lähdettiin toteuttamaan tarkan ja täsmällisen prosessin mukaan.  Myös Arolainen myi osuutensa Vindeasta ja luopui toimitusjohtajan tehtävästä jääden kuitenkin siirtymäajaksi tukemaan yrityksen toimintaa.

– Viisi vuotta yhteistyötä Panostajan kanssa oli paitsi taloudellisesti menestys myös oman osaamisen kannalta varsinainen tiikerinloikka. Panostajan avulla, työni ohessa, suoritin Tampereen yliopiston järjestämän eMBA tutkinnon. Kaiken kaikkiaan Panostajan järjestelmällinen ja ammattimainen tapa toimia, kehittää yhtiöidensä osaamista sekä ottaa hallittuja riskejä tekivät minuun suuren vaikutuksen, Arolainen kiittää.