Kunnianhimoinen strategia ja kova tahtotila mahdollistivat LV-remonttiyrityksen kasvun kaikkien aikojen menestystarinaksi

Panostajan sijoitusvuosi 2013 liikevaihto

12 M€

Panostajan irtautumisvuosi 2018 liikevaihto

43 M€

Vuosittainen kasvuvauhti Panostajan omistusaikana

35 %

Omistusosuus

60 %

Kun Panostaja vuonna 2014 osti enemmistöosuuden Jyväskylästä lähtöisin olevasta KotiSun Oy:stä, LV-remontteihin erikoistuneella yrityksellä oli jo olemassa liiketoimintakonsepti, joka erosi merkittävästi muista alan toimijoista. KotiSun tarjosi asiakkailleen remonttipalveluita avaimet käteen -periaatteella.

KotiSunin yrittäjä ja toimitusjohtaja Kalle Lahtinen oli laajentanut yritystään kymmenelle eri paikkakunnalle. Hän oli vienyt yrityksensä tiettyyn pisteeseen, mutta ymmärsi myös, että kasvun jatkaminen olisi mahdollista vain osaavan sijoittajan kanssa. Panostajan tarjoama kokonaisvaltainen kumppanuus, johtamisen kehittäminen, strateginen ote ja yhteinen, yrittäjämäinen arvomaailma painoivat erityisesti vaakakupissa sijoittajaa valittaessa.

Panostajan mukaan tullessa omakotitalojen remonttitarve oli markkinoilla ilmeinen, eli palveluille oli kovaa kysyntää. Remonttiasiakkaat olivat myös muuttumassa yhä laatutietoisemmiksi ja samalla valmiita maksamaan palveluista enemmän kiinteistönsä arvon säilyttämiseksi.

 

Kaiken perustana selkeä strategia ja vahva yrityskulttuuri

KotiSunille laadittiin kunnianhimoinen strategia, joka tähtäsi sekä maantieteelliseen laajentumiseen että uusien palveluiden mukaan tuomiseen. Näiden mahdollistamiseksi KotiSunin toiminta digitalisoitiin aina asiakastyytyväisyyden seurannasta jatkuvan asiakassuhteen hallintaan ja omaan CRM-kehitykseen asti. Lisäksi yrityksen osaamista laajennettiin ja täydennettiin sopivilla yritysostoilla. KotiSunin tarkoin hiottu operatiivinen tehokkuus edisti kasvutarinaa.

Panostaja tarjosi koko ajan apua ja tukea KotiSunin toiminnan skaalaamisessa ja johtamisen kehittämisessä. Yrityksen johtoa vahvistettiin uudella johtotiimillä ja ammattimainen hallitustyöskentely aloitettiin. KotiSunin kasvu rakentui yrityksen jo olemassa olevalle vahvalle työkulttuurille ja -moraalille – vahva draivi, energia ja selkeä visio ajoivat kohti strategisten tavoitteiden saavuttamista. Yrittäjä Kalle Lahtisella oli rohkeutta tavoitella isoa kasvua, ja päätös kotiuttaa osa varoista Panostajan mukaan tullessa tuki sitä.

 

Menestyksekäs laajentuminen viitoitti tietä uudelle omistajalle

Panostajan omistuksessa KotiSun kasvoi muutamassa vuodessa valtakunnalliseksi toimijaksi ja vuonna 2017 se laajensi toimintaansa Ruotsiin. Vaikka kasvu oli nopeaa, yrityksen kannattavuus pysyi koko ajan korkealla tasolla ja jokainen askel oli tarkoin harkittu.

Vuonna 2018 Panostajan oli tullut aika luopua KotiSunin omistuksesta ja se myytiin CapManin hallinnoimalle rahastolle. Kaupassa CapManista tuli KotiSun Groupin pääomistaja yhdessä Suomen Teollisuussijoitus Oy:n ja työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa. KotiSun Groupin johto jatkoi 30 prosentin omistusosuudella yhtiön vähemmistöomistajana. Panostaja-konserni kirjasi kaupasta noin 33 miljoonan euron myyntivoiton ennen veroja.

Sijoitushypoteesi

Pientalojen LV –remonttien määrä kasvaa tulevina vuosina. Pientaloasujat ovat myös kasvavassa määrin valmiita maksamaan huoltopalveluista kiinteistönsä arvon säilyttämiseksi. Strategiana on luoda alusta, jonka avulla aktiivisesti tarjotaan tarpeen mukaan kehittyviä/muuttuvia konseptoituja saneerauspalveluja pientaloasujille

Arvonluonnin teemat

Maantieteellinen laajentuminen

Voimakas laajentuminen uusille paikkakunnille Suomessa ja toiminnan laajentaminen Ruotsiin 2017

Laajentuminen uusiin palveluihin

Viemärisaneerauksen ja huoltoliike-toiminnan aloittaminen. Osaamisen hankkiminen yritysostojen kautta

Toiminnan digitalisointi

1) Reaaliaikainen asiakastyytyväisyyden seuranta

2) Kotivo start-up – alusta jatkuvaan asiakassuhteeseen 3) Oma CRM kehitys – alusta omakotiasujan huoltotarpeiden hallintaan

Johtamisen kehittäminen

• Asiantunteva hallitus ja johto (Motley Agency ja Fira Palvelut)
• Kasvun mahdollistaminen ja hallitseminen