Tutkimus: nämä ovat tulevaisuuden hallitusosaajien tärkeimmät taidot

Future Board toteutti Panostajan rahoittamana kuluneena syksynä tutkimuksen tulevaisuuden hallitustyöstä. Tavoitteenamme oli pureutua erityisesti siihen, mitä taitoja tulevaisuuden hallitusosaajilta vaaditaan. Kysely kohdistettiin sekä hallitustoimijoille että ylimmälle johdolle.

Kysymys on kiinnostava juuri nyt erityisesti siksi, että kuluneen vuoden aikana on keskusteltu paljon hallituksen osaamisesta ja sen diversiteetistä suhteessa yritysten toimintaympäristön nopeaan muutokseen ja teknologiseen murrokseen.

Kyselyyn vastanneet uskovat osaajien nousevan hallituksiin tulevaisuudessa yhä moninaisemmilla taustoilla – 97 prosenttia kyselyyn osallistuneista oli tätä mieltä.

Tärkeimmiksi hallitusosaajien taidoiksi kyselyssä nousivat strateginen ajattelu, megatrendien ja ympäröivän maailman ymmärrys sekä liiketoimintaosaaminen. Lisäksi 96 prosenttia vastaajista piti erityisen tärkeänä aitoa kiinnostusta yritystä kohtaan ja joka viides vastaaja kokee toiminnan ammattimaistuneen viimeisen viiden vuoden aikana.

Yllätyin siitä, että vain 55 prosenttia vastaajista piti erittäin tärkeänä sitä, että hallituksen jäsenet kehittävät jatkuvasti osaamistaan.

Toinen kiinnostava huomio liittyi kansainvälistymisen osaamiseen. Alle 40-vuotiaista vastaajista 46 prosenttia mainitsi tämän erityisen tärkeäksi, kun sama tulos yli 40-vuotiailla oli 67 prosenttia.

Herääkin kysymys siitä, onko kansainvälisen tason toiminta nuoremmille sukupolville jo niin luontainen osa tekemistä, että sen merkitys ei enää korostu hallitustyössä. Osaaminen on kenties jo tämän sukupolven luotsaamien yritysten DNA:ssa.

Kiitokset kumppanillemme onnistuneesta tutkimuksesta!

Koko raportti on luettavissa täällä

 

Kirjoittaja on Panostajan kehitysjohtaja.