Panostajan vastuullisuuskertomus on julkaistu

Panostaja haluaa olla kehittämässä kestäviä ja elinvoimaisia yhtiötä, joilla on positiivinen vaikutus paremman tulevaisuuden rakentamisessa. Kasvun omistajakumppanina vaikuttavuutemme rakentuu konkreettisista yritysvastuun kehitysaskeleista, joita toteutamme sijoituskohteissamme.

Vastuullisen liiketoimintastrategian toimintamallimme edistää yhtiöiden arvonluontia, ja takaa niille kestävän kasvun ja kannattavuuden edellytykset. Panostajan vastuullisuus koostuu neljästä painopistealueesta:

  • taloudellinen vastuu ja arvonluonti
  • sosiaalinen vastuu ja elinvoimaisuus
  • hyvä hallinto ja
  • johtaminen sekä vastuu ympäristöstä.

Olemme myös sitoutuneet YK:n tukemiin, vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (PRI-periaatteet). Lisäksi Panostaja valittiin toukokuussa 2023 Finsifin jäseneksi. Finsif edistää vastuullisuusnäkökulmien integrointia sijoitustoimintaan ja sen visiona on nostaa suomalaiset sijoittajat vastuullisen sijoittamisen edelläkävijöiksi huomioiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Kerromme laajemmin vastuullisuuden painopisteistä ja konkreettisista toimista uudessa Vastuullisuusvuosikertomus 2023 -julkaisussa. Käyhän tutustumassa!