Panostajan uusi hallitusmalli testissä – näin muodostettiin CoreHW:n hallitus

Me Panostajalla tuomme lisäarvoa yritysarvon kasvattamiseen monella tavalla. Pääomaruiske on tietysti se ilmeisin. Ammattimaisena omistajana yksi tärkeimmistä tehtävistämme on huolehtia myös siitä, että kullakin yrityksellä on kulloiseenkin tilanteeseen paras mahdollinen hallitus.

Hallitustyö on kaiken tekemisen keskiössä. Hyvä hallitus on strategisesti kykenevä ja ajatteleva, ketterä, monipuolinen ja keskusteleva. Hallituksen keskeinen tehtävä on tukea johtoa yrityksen pidemmän tähtäimen strategian muodostamisessa ja strategian toteuttamisessa.

Sijoitimme aiemmin tänä vuonna uuteen yhtiöön, jonka lähtötilanne oli seuraava: CoreHW:llä oli viisi omistajaa tasaosuuksin. Omistajat muodostivat myös johtoryhmän ja hallituksen. Tilanne oli sinällään hyvin tyypillinen yksityisomisteisessa yrityksessä. Haittapuolena kuitenkin oli, että yhtiökokous, hallitus, johtoryhmä ja operatiivinen organisaatio ovat yksi ja sama porukka. Tällöin hallituksen kokous muuttuu käytännössä usein joko omistajakokoukseksi tai asiakasprojektin tiimipalaveriksi.

Teimme alkuvuonna 2017 Panostajassa päätöksen, että siirrymme jatkossa malliin, jossa hallituksen puheenjohtaja on ulkopuolinen kohdeyhtiön toimialaa laajasti tunteva henkilö. Tätä mallia pääsimme nyt testaamaan ensimmäistä kertaa uudessa sijoituksessa.

Hallituksen muodostaminen – mitä kulisseissa tapahtuu?

Käytännössä muodostimme hallituksen jo niinä kuukausina, jolloin neuvottelimme vielä yrityskauppaa. CoreHW:n puolelta pääneuvottelijana oli toimitusjohtaja Tomi-Pekka Takalo ja meiltä allekirjoittanut. Katsoimme yhdessä tulevaisuuteen pohtien jo yrityskaupan jälkeistä strategiaa ja hallitusta.

Löysimme nopeasti reunaehdot hallitukselle:

  • enintään kuusi jäsentä
  • kaksi jäsentä Panostajalta, yksi jäsen CoreHW:n perustajien joukosta
  • kolme ulkopuolista jäsentä, joista yksi on hallituksen puheenjohtaja
  • teknologinen osaaminen on välttämätöntä teknologia-yrityksessä, jotta hallitus kykenee riittävästi sparraamaan toimitusjohtajaa

Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi löysimme Heikki Tenhusen, jolla on yli 30 vuoden johtajakokemus telekommunikaatio- ja puolijohdeteollisuudessa työskentelystä. Yhtiön ja hallitustyön edun näkökulmasta Heikin vahvuus on teknologinen osaaminen ja ymmärrys.

Toiseksi ulkopuoliseksi jäseneksi löytyi niin ikään vahvan teknologiataustan omaava Pasi Tikka. Hän on ollut mukana rakentamassa Silannan RF-businessyksikköä start-up:sta exitiin saakka sekä perustanut kaksi puolijohteiden Design Centeriä Suomeen samassa teollisuudessa, jossa me CoreHW:llä toimimme.

Oma tuote pitää myös myydä. Kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin näkökulman hallitukseen tuo Juha Ala-Laurila. Juhalla on lisäksi yrittäjämäinen ote ja luontainen kiinnostus toimialaan sekä poikkeuksellinen kyky yksinkertaistaa monimutkaisia asioita.

Omasta takaa hallitusta täydennettiin yhtiön perustajien joukosta toimitusjohtajalla (yhtiön edun kannalta riittävä ymmärrys operatiivisesta tilanteesta, teknologinen osaaminen) sekä kahdella panostajan asiantuntijalla (HR-osaaminen yhtiön kasvaessa, tase-, yrityskauppa- ja rahoitusosaaminen, strateginen ymmärrys).

Ensimmäisen kvartaalin perusteella olen vakuuttunut, että hallituksen kokoonpano on onnistunut.

Hallituksessa on riittävästi korkean tason teknologian ja kansainvälisen liiketoiminnan osaamista, molemmat CoreHW:n erityisesti kaipaamia lisäominaisuuksia. Diversiteetti on hyvä, keskustelu on avointa ja puheenjohtajalta löytyy myös tarvittavaa jämäkkyyttä.

Tärkeä oppi on se, että teimme hallitusten jäsenten kartoitusta yhdessä Tomi-Pekan kanssa yhteisistä lähtökohdista, yhtiön etua ajatellen. Parempaa tapaa hakea hallituksen jäseniä ei mielestäni ole. Yhteispeli laitettiin testiin heti alussa, mutta tällä tavalla varmistettiin, että se toimii myös jatkossa.

Kirjoittaja on Panostajan sijoitusjohtaja.