Panostajan uusi AdNet-asiantuntijaverkosto tuo vahvaa näkemystä ohjelmisto- ja palvelualan yritysten arvonluontiin

Panostaja on käynnistänyt vuoden alussa uudenlaisen Advisory Network -asiantuntijaverkoston, joka kokoaa yhteen ohjelmisto- ja palvelualan parhaita ammattilaisia tukemaan yhtiön sijoitustoimintaa. Panostaja keskittyy uudessa strategiassaan palvelu- ja ohjelmistoalan yrityksiin, joten asiantuntijaverkoston uudistamiselle oli luontainen hetki. Tiivis verkosto tulee olemaan jatkossa merkittävä osa Panostajan toimintamallia.

– Panostajalle on vuosien varrella kertynyt paljon osaamista ja ymmärrystä, mutta AdNetin kautta saamme laajempaa ja spesifimpää tietoa ja näkemystä näiltä aloilta ja siitä, mihin juuri nyt kannattaa sijoittaa. Asiantuntijat tuovat omaa verkostoaan ja osaamistaan yritysten kehittämiseen ja kasvun rakentamiseen sekä elävät arjessaan sitä, mitä eri sektoreiden pinnan alla tapahtuu. Yhteistyön fokus on erityisesti uusien sijoitusten ja kasvutarinoiden rakentamisessa, mutta AdNet auttaa myös arvioimaan ohjelmisto- ja palvelualan kehittymistä pitkällä aikajänteellä, sanoo Panostajan sijoitusjohtaja Niko Skyttä.

 

Konkreettisia tuloksia työpajoista

AdNet-tiimin jokaisella jäsenellä on omat vahvat osaamisalueensa. Asiantuntijoilla on kokemusta esimerkiksi ohjelmistoyhtiöiden kasvattamisesta, B2B-palveluyhtiöiden arvonluonnista ja liiketoiminnan kansainvälistämisestä.

Panostaja tekee AdNetin kanssa tiivistä yhteistyötä muun muassa neljä kertaa vuodessa järjestettävän työpajan muodossa, joista ensimmäinen toteutettiin keskiviikkona 30. maaliskuuta Helsingissä. Tilaisuudessa tiimi pääsi tutustumaan toisiinsa ja innostumaan uudenlaisista näkökulmista, joita monipuolinen joukko toi tilaisuuteen. Ensimmäinen workshop koostui myös AdNetin yhteisen toimintamallin lanseerauksesta sekä valittujen toimialojen sijoitusmahdollisuuksien analyysistä.

– Workshopissa toimimme aina jonkin sijoitustoimintaan liittyvän teeman ympärillä, Skyttä sanoo.

AdNet-asiantuntijat voivat osallistua myös yrittäjätapaamisiin ja jatkossa heillä on mahdollisuus tulla mukaan hallitustyöhön tai jopa sijoittaa yhtiöihin. Lisäksi asiantuntijat voivat tuoda konkreettista hyötyä myös Panostajan olemassa oleviin sijoitusyhtiöihin.

– Advisorit voivat sparrailla yhtiön johtoa erilaisista teemoista, haasteista, markkinoista tai osallistua kehitysprojekteihin, sanoo Panostajan kehitysjohtaja Minna Telanne.

 

Huippuosaamista kahdelle toimialalle

Panostajan edellinen, vuonna 2017 rakennettu, asiantuntijaverkosto oli henkilömäärältään laajempi ja teemaltaan yleisempi. Yhtiön strateginen päätös keskittyä jatkossa pääasiassa kahteen toimialaan, ohjelmisto- ja palvelualoille, tekee AdNetistä tiiviimmän – ja sitä kautta nostaa myös Panostajan profiilia.

– Meillä on ollut asiantuntijaverkosto aiemminkin, mutta nyt olemme tehneet paremman version edellisestä. Tarkoituksena on rakentaa huippuosaamista näille toimialoille ja vahvistaa omaa osaamistamme. Otimme opit aiemmasta ja rakensimme verkoston, joka nimenomaan edistää uutta strategiaamme, Telanne sanoo.

– AdNetin lisäarvo Panostajalle on merkittävä. Kilpailuetua syntyy nimenomaan arvon luontia edistävistä toimintamalleista, parhaista osaajista sekä tiiviistä verkostosta. Aidosti lisäarvoa tulee siitä, kun asiantuntijat ovat tiivis osa Panostajan tiimiä.

AdNetin jäsenet valittiin tarkan hakuprosessin ja arviointikriteerien pohjalta. Odotukset tuloksista ovat sen myötä korkealla.

– AdNet-tiimissä on eri taustaisia ihmisiä: osa on ollut itse kasvuyrittäjinä ja toiset isoissa caseissa mukana. Oli hienoa huomata, miten innoissaan kaikki lähtivät mukaan. Ihmiset kokevat, että tiettyihin aloihin keskittyminen inspiroi heitä ja moni haluaa olla mukana verkostossa, jolla on myös yhteiskunnallista merkitystä: päästä vaikuttamaan pk-yritysten kasvuun, Telanne sanoo.