Panostajan taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous

 

Panostaja Oyj                Pörssitiedote 29.10.2021                klo 16.00

Panostajan taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous


Panostaja-konsernin tilikausi päättyy 31.10.2021. Tilinpäätöstiedote julkistetaan 14.12.2021. Varsinainen yhtiökokous pidetään 7.2.2022. Vuosikertomus julkaistaan viikolla kaksi yhtiön internet-sivuilla.


Tilikaudella 1.11.2021-31.10.2022 Panostaja Oyj julkaisee kolme katsausta seuraavasti:

Liiketoimintakatsaus    1.11.2021-31.1.2022 (3 kk)                15.3.2022

Puolivuosikatsaus        1.11.2021-30.4.2022 (6 kk)                2.6.2022

Liiketoimintakatsaus    1.11.2021-31.7.2022 (9 kk)                1.9.2022


Panostaja Oyj
Tapio Tommila
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tapio Tommila Panostaja Oyj 040-527 6311


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on viisi enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2020 konsernin liikevaihto oli 159 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi