Panostajan taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous

 

Panostaja Oyj                Pörssitiedote 31.10.2022                klo 14.00


Panostajan taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous


Panostaja-konsernin tilikausi päättyy 31.10.2022. Tilinpäätöstiedote julkaistaan 15.12.2022. Varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 7.2.2023. Vuosikertomus julkaistaan viikolla kolme yhtiön internet-sivuilla.


Tilikaudella 1.11.2022-31.10.2023 Panostaja Oyj julkaisee kolme katsausta seuraavasti:

Liiketoimintakatsaus        1.11.2022-31.1.2023 (3 kk)                15.3.2023

Puolivuosikatsaus            1.11.2022-30.4.2023 (6 kk)                2.6.2023

Liiketoimintakatsaus        1.11.2022-31.7.2023 (9 kk)                1.9.2023


Panostaja Oyj
Tapio Tommila
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tapio Tommila Panostaja Oyj 040-527 6311


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2021 konsernin liikevaihto oli 133,0 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi