Panostajan taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous

 

Panostaja Oyj                       Pörssitiedote 25.10.2019                             klo 16.30


Panostajan taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous


Panostaja-konsernin tilikausi päättyy 31.10.2019. Tilinpäätöstiedote julkistetaan 13.12.2019. Varsinainen yhtiökokous pidetään 6.2.2020. Vuosikertomus julkaistaan viikolla kolme yhtiön internet-sivuilla.


Tilikaudella 1.11.2019-31.10.2020 Panostaja Oyj julkaisee kolme katsausta seuraavasti:

liiketoimintakatsaus               1.11.2019-31.1.2020 (3 kk)                         11.3.2020

puolivuosikatsaus                 1.11.2019-30.4.2020 (6 kk)                         4.6.2020

liiketoimintakatsaus               1.11.2019-31.7.2020 (9 kk)                         3.9.2020


Panostaja Oyj
Tapio Tommila
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Tommila Panostaja Oyj 040-527 6311


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on kahdeksan enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2018 konsernin liikevaihto oli 185,2 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi