Panostajan sijoituskohteen Granon muutosneuvottelut päättyvät

 

Panostaja Oyj Pörssitiedote, sisäpiiritieto       10.10.2023    klo 15.45   Panostajan sijoituskohteen Granon muutosneuvottelut päättyvät Panostaja Oyj:n sijoituskohde Grano on saanut 23.8.2023 aloitetut muutosneuvottelut päätökseen. Neuvotteluissa sovitut toimenpiteet tehdään yhtiön kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä tulevaisuuden toimintakyvyn turvaamiseksi heikentyneessä markkinatilanteessa. Neuvotteluiden tuloksena toimintojen uudelleenjärjestelyiden myötä yhteensä 43 työtehtävää päättyy. Yhtiö irtisanoo 27 ja irtisanomisuhan alaisia tehtävänkuvamuutoksia on 16. Lisäksi yhtiö suunnittelee toteuttavansa henkilöstön määräaikaisia lomautuksia, joiden kestot vaihtelevat kahdesta viikosta enintään kolmeen kuukauteen. Irtisanomiset on tarkoitus toimeenpanna mahdollisimman pian, sekä lomautukset mahdollisimman pian ja viimeistään 1.5.2024 mennessä. Yhtiö arvioi alun perin, että muutosneuvottelut voivat johtaa enintään 46 henkilön työsuhteen irtisanomiseen, työsuhteen ehtojen muuttamiseen tai osa-aikaistamiseen, sekä koko henkilöstön määräaikaisiin ja / tai toistaiseksi voimassa oleviin lomautuksiin lokakuuhun 2024 mennessä. Muutosneuvotteluiden piirissä oli noin 850 henkilöä. Toimintojen uudelleenjärjestelyillä ja tehostamisella saavutetaan noin 1,2 miljoonan euron pysyvät vuosittaiset kustannussäästöt, joista tilikaudella 2024 arvioidaan toteutuvan noin 0,75 miljoonaa euroa. Panostaja Oyj Tapio Tommila toimitusjohtaja   Lisätietoja: Toimitusjohtaja Tapio Tommila, Panostaja Oyj, 040 527 6311 Toimitusjohtaja Kimmo Kolari, Grano Oy, 040 769 5807

 

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2022 konsernin liikevaihto oli 137,9 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi