Panostajan sijoituskohteen Granon muutosneuvottelut päättyvät

 

Panostaja Oyj Pörssitiedote, sisäpiiritieto 18.3.2024 klo 14.00


Panostajan sijoituskohteen Granon muutosneuvottelut päättyvät


Panostaja Oyj:n sijoituskohde Grano on saanut 23.1.2024 aloitetut muutosneuvottelut päätökseen. Neuvotteluissa sovitut toimenpiteet tehdään yhtiön kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä tulevaisuuden toimintakyvyn turvaamiseksi heikentyneessä markkinatilanteessa. Neuvotteluiden tuloksena toimintojen uudelleenjärjestelyiden myötä yhteensä 56 työtehtävää päättyy. Yhtiö irtisanoo 45 ja irtisanomisuhan alaisia tehtävänkuvamuutoksia on 11. Lisäksi yhtiö suunnittelee toteuttavansa henkilöstön määräaikaisia lomautuksia, joiden kestot vaihtelevat kahdesta viikosta enintään neljään viikkoon. Irtisanomiset on tarkoitus toimeenpanna mahdollisimman pian, sekä lomautukset mahdollisimman pian ja viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä.

Yhtiö arvioi alun perin, että muutosneuvottelut voivat johtaa enintään 84 henkilön työsuhteen irtisanomiseen. Neuvotteluiden aikana eläköitymisillä ja muilla vapaaehtoisilla järjestelyillä on ollut vaikutusta lopullisten irtisanottavien määrään. Muutosneuvotteluiden piirissä oli noin 800 henkilöä.

Rakenne- ja organisaatiomuutoksilla sekä muilla säästötoimilla saavutetaan noin 4,5 miljoonan euron pysyvät vuosittaiset kustannussäästöt. Muutosten taloudellinen vaikutus kuluvalle tilikaudelle 2024 arvioidaan olevan noin miljoona euroa ja painottuvan pääasiassa tilikauden viimeiselle neljännekselle. Täysimääräisesti kustannussäästöt arvioidaan toteutuvan tilikaudella 2025.


Panostaja Oyj

Tapio Tommila
toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Tommila, Panostaja Oyj, 040 527 6311
Toimitusjohtaja Kimmo Kolari, Grano Oy, 040 769 5807


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2023 konsernin liikevaihto oli 136,2 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi


Tietoja julkaisijasta Panostaja Oyj

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Grano Oy on Suomen monipuolisin sisältöpalvelujen osaaja. Hygga Oy on terveydenhuoltopalveluita sekä terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää tarjoava yritys. CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon RF IC -suunnittelupalveluita. Oscar Software tarjoaa toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon palveluita.