Panostajan sijoituskohde Grano aloittaa muutosneuvottelut

 

Panostaja Oyj Pörssitiedote, sisäpiiritieto     16.8.2023    klo 13.15


Panostajan sijoituskohde Grano aloittaa muutosneuvottelut

Panostaja Oyj:n sijoituskohde Grano aloittaa muutosneuvottelut, joiden kohteena on Grano-konsernin koko henkilöstö, pois lukien tytäryhtiö Grano Diesel. Muutosneuvottelut käynnistetään yhtiön kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä tulevaisuuden toimintakyvyn turvaamiseksi heikentyneessä markkinatilanteessa. Alustavan arvion mukaan muutosneuvottelut voivat johtaa enintään 46 henkilön työsuhteen irtisanomiseen, työsuhteen ehtojen muuttamiseen tai osa-aikaistamiseen. Myös koko henkilöstön määräaikaiset ja / tai toistaiseksi voimassa olevat lomautukset voivat tulla kyseeseen lokakuuhun 2024 mennessä. Muutosneuvotteluiden piirissä on noin 850 henkilöä.


Panostaja Oyj

Tapio Tommila
toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Tommila, Panostaja Oyj, 040 527 6311
Toimitusjohtaja Kimmo Kolari, Grano Oy, 040 769 5807


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2022 konsernin liikevaihto oli 137,9 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi