Panostajan omistus Carrot Palvelut Group Oy:ssä laskee alle 20 prosentin

 

Panostaja Oyj       Pörssitiedote, sisäpiiritieto      9.11.2021        klo 14.30     


Panostajan omistus
Carrot Palvelut Group Oy:ssä laskee alle 20 prosentin

Panostaja on allekirjoittanut sopimuksen Carrot Palvelut Group Oy:n osakkeiden kaupasta yhtiön henkilöomistajille. Carrot Palvelut Group Oy toimii Carrot henkilöstöpalvelukonsernin emoyhtiönä.

Kaupan seurauksena Panostajan omistus laskee Carrot Palvelut Group Oy:ssa 19 %:iin. Järjestelyn velaton kokonaiskauppahinta on noin 4,6 miljoonaa euroa. Panostaja-konserni tulee kirjaamaan kaupan toteuttamisen jälkeen arviolta noin 0,3 miljoonan euron myyntivoiton ennen veroja.

Carrot jatkaa itsenäisenä konsernina ja yhtiön pääomistajana toimii jatkossa Jouni Arolainen. Carrot Palvelut Group on ollut Panostajan omistuksessa vuodesta 2018 lähtien.

”Matka Carrotin omistajana on ollut meille haastava ja yhtiön kehitys on jäänyt asettamistamme tavoitteista. Viimeaikaiset pandemian vaikutukset yhtiön liiketoiminnan muutosprosessin keskellä on nyt saatu käännettyä positiiviseksi kysyntätilanteeksi ja näkymiksi. Nyt toteutettava uusi rakenne mahdollistaa henkilöstön sitouttamisen aikaisempaa laajemmin sekä uusien avainhenkilöiden liittymisen osaksi tiimiä. Uskomme tämän kääntävän yhtiön liikevaihdon kasvuun ja antavan parhaat edellytykset markkinanäkymien hyödyntämiseen. Haluan kiittää koko Carrotin henkilöstöä yhteisestä opettavaisesta matkastamme”, sanoo Panostajan toimitusjohtaja Tapio Tommila.

”Tämä kauppa luo Carrotille mahdollisuuden olla entistä lähempänä asiakkaita tulevaisuudessa entistä laajemmalla rintamalla. Carrot on toimialallaan perinteikäs ja tunnettu yhtiö, joka tunnetaan tinkimättömästä osaamisestaan ja palvelun laadusta. Muutoksella saamme mahdollisuuden tuoda lisää sitoutuneita osaajia osaksi yhtiön tarinaa. Yhtiön sitoutunut henkilökunta on tehnyt hienoa työtä vaikeina aikoina ja odotan innolla entistä läheisempää yhteistyötä”, kertoo Jouni Arolainen.

Carrot Palvelut Group konserni poistuu yrityskaupan toteuttamisen jälkeen kokonaisuudessaan Panostaja-konsernin tilikauden ja vertailukauden jatkuvien liiketoimintojen tuloksesta ja raportoinnista. Panostaja-konsernin tilikauden 2020 vertailukelpoinen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto ja liikevoitto ilman Carrotia oli 132,9 milj. euroa ja 0,6 milj. euroa.

Carrot Palvelut Group Oy:n muodostaman konsernin liikevaihto ja liikevoitto muodostuivat tilikausilla 1.11.2019–31.10.2020 ja 1.11.2018–31.10.2019 seuraavasti (FAS):

(tuhatta euroa)1.11.2019–31.10.20201.11.2018–31.10.2019
Liikevaihto14 54020 855
Liikevoitto-1 916-1 016

Carrot Palvelut Group Oy:n muodostaman konsernin taseet 31.10.2020 ja 31.10.2019 olivat:

(tuhatta euroa)31.10.2020  31.10.2019

 
Pysyvät vastaavat6 2757 788 
Vaihto-omaisuus00 
Saamiset ja Rahoitusomaisuus 1 4632 572 
Yhteensä7 73810 361 
    
Oma pääoma-992 009 
Vieras pääoma7 8378 352 
Yhteensä7 73810 361 
   
   
   

Panostaja Oyj

Tapio Tommila
Toimitusjohtaja


Lisätiedot:

Tapio Tommila, toimitusjohtaja, Panostaja Oyj, 040 527 6311, tapio.tommila@panostaja.fi
Jouni Arolainen, 0400 875 030, jouni.arolainen@carrot.fi


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on viisi sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2020 konsernin liikevaihto oli 159 miljoonaa euroa. www.panostaja.fi

Carrot on vuonna 1998 perustettu henkilöstöpalveluihin erikoistunut yritys, joka tarjoaa valtakunnallisesti laadukkaita henkilöstönvuokraus-, rekrytointi- ja ulkoistuspalveluita. Yhtiön asiakkaita ovat mm. logistiikan, teollisuuden ja rakentamisen yritykset. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa ja se työllisti keskimäärin 377 henkilöä.
https://carrot.fi/