Panostaja Q2 2022 sijoittajavideo

Katsauksessa Panostajan talous- ja rahoitusjohtaja Antti Kauppila käy läpi Panostajan uudistettua strategiaa sekä sijoituskohteiden kehitystä katsauskaudella. Lisäksi Kauppila esittelee toisen vuosineljänneksen talouskehityksen keskeiset kohdat.