Panostaja Oyj:n vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 julkaistu kokonaisuudessaan

 

Panostaja Oyj    Tilinpäätös ja toimintakertomus     17.1.2023 klo 13.00              


Panostaja Oyj:n vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 julkaistu kokonaisuudessaan


Panostaja Oyj:n verkkovuosikertomus 2022 on julkaistu kokonaisuudessaan tänään.
Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2021-31.10.2022.
Linkki verkkovuosikertomukseen: https://vuosikertomus.panostaja.fi/vuosikertomus-2022/


Panostaja Oyj julkaisee tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. XBRL-raporttia ei ole varmennettu.

Lisäksi Panostaja Oyj:n palkitsemisraportti sekä selvitys Panostaja Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1.11.2021-31.10.2022 on julkaistu kokonaisuudessaan tänään.


Tilinpäätös on tämän tiedotteen liitteenä sekä xHTML-tiedostona että PDF-tiedostona. Palkitsemisraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat erillisinä PDF-liitteinä. Kaikki raportit ovat luettavissa myös yhtiön kotisivuilla www.panostaja.fi

Panostaja Oyj

Tapio Tommila

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Tommila 040 527 6311

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2022 konsernin liikevaihto oli 137,9 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi

Liitteet


 

Liitteet

Download