Panostaja Oyj:n johtoryhmässä muutoksia

 

Panostaja Oyj       Pörssitiedote, muutokset johdossa      18.10.2023    klo 15.00


Panostaja Oyj:n johtoryhmässä muutoksia

Panostaja Oyj:n kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen Minna Telanne on irtisanoutunut Panostajan palveluksesta. Telanne jatkaa tehtävässään vielä huhtikuuhun 2024 asti.

”Minnalla on ollut tärkeä rooli Panostajan kehittämisessä viimeisen kymmenen vuoden ajan. Minnan panos on ollut erityisen suuri oman johtamisjärjestelmämme kehittämisessä sekä sijoituskohteidemme tukemisessa. Kiitän Minnaa lämpimästi hänen erinomaisesta työpanoksestaan yhtiön hyväksi”, toteaa toimitusjohtaja Tapio Tommila.


Panostaja Oyj

Tapio Tommila
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Tommila 040 527 6311


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2022 konsernin liikevaihto oli 137,9 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi