Panostaja Oyj:n hallituksen jäsenien ja johdon palkkioiden maksaminen yhtiön hallussa olevilla osakkeilla

 

Panostaja Oyj Pörssitiedote, muutokset omien osakkeiden omistuksessa 16.12.2022 klo 16.00


Panostaja Oyj:n hallituksen jäsenien ja johdon palkkioiden maksaminen yhtiön hallussa olevilla osakkeilla

Panostaja Oyj:n yhtiökokous päätti 7.2.2022 hallituksen kokouspalkkioiden maksamisesta, että noin 40 %:a hallituksen jäsenelle maksettavista palkkiosta maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenelle yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana. Lisäksi Panostaja Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa toteuttaa yhtiökokouksen päätös hallituksen jäsenten palkkioista osakkeiden osalta siten, että palkkio toimitetaan kaksi kertaa vuodessa puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen julkistamista seuraavana päivänä.

Yhtiökokouksen ja hallituksen päätösten mukaisesti Panostaja Oyj on luovuttanut hallituksen jäsenille kokouspalkkioiden maksuna yhteensä 31 746 kappaletta yhtiön osakkeita seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Ala-Mellolle on luovutettu yhteensä 12 699 osaketta. Luovutuksen jälkeinen osakeomistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 267 438 osaketta.

Hallituksen jäsen Eero Erikssonille on luovutettu yhteensä 6 349 osaketta. Luovutuksen jälkeinen osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 97 348 osaketta.

Hallituksen jäsen Tarja Pääkköselle on luovutettu yhteensä 6 349 osaketta. Luovutuksen jälkeinen osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 99 347 osaketta.

Hallituksen jäsen Tommi Juuselalle on luovutettu yhteensä 6 349 osaketta. Luovutuksen jälkeinen osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 34 306 osaketta.

Hallituksen jäsen Mikko Koskenkorvan kokouspalkkiot on kokonaisuudessaan maksettu rahana, koska Mikko Koskenkorvan omistusosuus yhtiökokouspäivänä ylitti yhtiökokouksen asettaman yhden prosentin rajan. Mikko Koskenkorvan osakeomistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 1.506 055 osaketta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän osalta on käytössä sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmä. Yhtiön johto omistaa suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta osakkeita. Panostaja Oyj:n hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisjärjestelmän periaatteista. Panostaja Oyj:n hallitus päätti 14.12.2022 jakaa johdolle osakepalkkioina sekä johdon sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmän toteuman perusteella yhteensä 33 773 osaketta.  

Toimitusjohtaja Tapio Tommilalle on luovutettu yhteensä 12 443 osaketta. Luovutuksen jälkeinen osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 432 612 osaketta. 

Johtoryhmän jäsenelle Minna Telanteelle on luovutettu yhteensä 7 110 osaketta. Luovutuksen jälkeinen osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 292 701 osaketta. 

Johtoryhmän jäsenelle Niko Skytälle on luovutettu yhteensä 7 110 osaketta. Luovutuksen jälkeinen osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 26 327 osaketta. 

Johtoryhmän jäsenelle Antti Kauppilalle on luovutettu yhteensä 7 110 osaketta. Luovutuksen jälkeinen osakeomistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 7 110 osaketta. 

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 622 279 osaketta.


Panostaja Oyj:n hallituksen puolesta

Tapio Tommila
toimitusjohtaja

Lisätietoja: Tapio Tommila, 040 527 6311


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä.
Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2022 konsernin liikevaihto oli 137,9 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi