Panostaja jakaa ylimääräisen osingon 0,05 euroa osakkeelta

 

Panostaja Oyj     Pörssitiedote, sisäpiiritieto, ylimääräinen osingonjako      16.6.2022 klo 9.30


Panostaja
jakaa ylimääräisen osingon 0,05 euroa osakkeelta

Panostaja Oyj:n hallitus on tänään 16.6.2022 päättänyt 0,05 euron osakekohtaisen ylimääräisen osingon jakamisesta. Päätös perustuu yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 7.2.2022 myöntämään valtuutukseen. Ylimääräisen osingon irtoamispäivä on 17.6.2022, täsmäytyspäivä 20.6.2022 ja maksupäivä 28.6.2022. Jaettavan ylimääräisen osingon kokonaismäärä on 2 632 265,60 euroa.

Panostaja Oyj:n 7.2.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä voi olla yhteensä 4 700 000 euroa. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

Panostajan voitonjako heijastaa konsernin tuloksen kehitystä pitkällä aikavälillä ja ensisijaisena tavoitteena on varmistaa konsernin sijoitustoiminnan jatkuvuus, jonka jälkeen vähintään puolet emoyhtiön osakkeenomistajille kohdistuvasta konsernin vuosittaisesta tuloksesta voidaan jakaa joko osinkoina, pääomanpalautuksina tai osakkeiden takaisinostoina. Panostaja on kuluvan tilikauden aikana tehnyt merkittävän ja onnistuneen arvonnousun realisoinnin tytäryhtiössään Granossa SokoPro-kaupan myötä. Panostaja on hyvässä asemassa toteuttaakseen uudistettua strategiaansa, jonka keskiössä nykyisten sijoituskohteiden Granon, Hyggan, CoreHW:n, Oscar Softwaren ja Gugguun arvonluonnin lisäksi ovat useat uudet sijoitukset palvelu- ja ohjelmistotoimialojen kasvuyhtiöihin strategiakaudella 2022–2024. Panostajan taloudellinen asema, voitonjakopolitiikka sekä sijoitustoiminnan toteutuneet tulokset ja näkymät antavat hyvän perustan Panostajan ylimääräiselle osingolle.


Panostaja Oyj
Hallitus


Lisätiedot:
Tapio Tommila toimitusjohtaja, Panostaja Oyj, 040 527 6311, tapio.tommila@panostaja.fi


Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2021 konsernin liikevaihto oli 133,0 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi