Pääomasijoittajat perheyritysten kasvun tukena – 3 avainta menestykseen

Perheyritykset muodostavat merkittävän osan Suomen yrityskannasta. Niiden toiminnan jatkuvuuden edistäminen on erityisen ajankohtaista juuri nyt: esimerkiksi vuonna 2015 Suomessa oli omistajanvaihdosbarometrin mukaan peräti 78 000 yrittäjää, jotka ovat jäämässä lähivuosina eläkkeelle. Jos eläköityvillä perheyrittäjillä ei ole jatkajia lähipiirissä, ratkaisu omistuksen jatkuvuudelle voi olla pääomasijoitusyhtiön sponsoroima pääomasijoitus vaikkapa yhdessä kohdeyhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden kanssa.

Tutkin kesällä valmistuneessa diplomityössäni sitä, miten pääomasijoitusyhtiöt voivat edesauttaa perheyritysten jatkuvuutta auttamalla kasvuhaluisia perheyrityksiä uudistumaan ja kasvamaan yhdessä luodun arvonluontisuunnitelman kautta.

Tutkimustulokseni oli, että pääomasijoittajat tukivat perheyritysten kasvua kehittämällä niiden ammatillisia rakenteita kunnioittaen kuitenkin samalla perheyritysten juuria. Alla muita löydöksiäni, joista hyötyvät niin perheyritykset kuin pääomasijoittajat.

 

  1. Pidä kiinni erityispiirteistä

Perheyritykset ovat mielenkiintoinen tutkimuskohde, sillä niille on ominaista vahva perheen ja liiketoiminnan yhdistyminen: perhe on suoraan tai välillisesti yritystoiminnan keskipisteessä. Tämä luo erityispiirteitä, kuten pitkäjänteisen sijoitushorisontin ja nopean päätöksentekokyvyn. Nämä erityispiirteet selittävät sen, miksi perheyrityksillä on usein parempi taloudellinen suorituskyky muihin omistuspohjiin verrattuna.

 

  1. Monipuolista arvonluontia

Tutkimukseni perusteella tärkeimpiä pääomasijoittajan arvonluontimekanismeja ovat hallitustyöskentelyn, taloushallinnon prosessien ja raportoinnin kehittäminen sekä yrityksen johdon sparraus strategisissa kysymyksissä. Myös pääomasijoittajan rooli riskinjakajana vapauttaa liiketoiminnan potentiaalia, kun pääomasijoituksen myötä suunniteltu kasvustrategia ottaa tuulta alleen. Ennen pääomasijoitusta perustajat olivat toimineet yrityksissään toimitusjohtajina ja merkittävinä osakkeen omistajina, jolloin päätöksenteko ja päätösten valmistelu ei vaatinut ammatillisia prosesseja. Johtamisjärjestelmien ja raportoinnin kehittämisellä päästään kohti ammatillisempaa organisaatiota, jolla on terveet kasvuedellytykset.

 

  1. Yhteispeli = avain menestykseen

Pääomasijoitusyhtiön ja perheyrityksen keskinäinen luottamus, tiivis yhteydenpito sekä sitoutuminen tavoitteisiin yhteisen omistuksen kautta vähentävät perinteisen agenttiteorian mukaista valvonnan tarvetta. Yhteispeli siis kannattaa, tässäkin.

Jos kiinnostuit aiheesta, diplomityöni on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Kirjoittaja on Panostajan sijoitusanalyytikko, joka toimitti kesällä Tampereen teknilliseen yliopistoon diplomityönsä aiheesta ”Pääomasijoittajien arvonluontimekanismit perheyritysten enemmistöpääomasijoituksissa”. Pääomasijoittamisessa häntä kiinnostavat erityisesti uuden kasvun luominen ja uusien teknologioiden mahdollistama palveluliiketoiminta perinteisillä toimialoilla.