Miten oikea-aikainen luopuminen rakentuu

Vastuullisen omistamisen yksi keskeinen kulmakivi on kyky luopua omistuksesta oikeaan aikaan. Onnistunut omistusrakenteen muutos on tällöin kaikkien osapuolten etu. Tasapainoiseen lopputulokseen johtavia tekijöitä ja ajoitusta ei ole helppo tunnistaa. Merkittävien omistusjärjestelyjen toteuttaminen on aina herkkää ja tarkkaa työtä. KL-Varaosien myynti oli jälleen hyvä muistutus tästä.

 

Kilpailullisesti 15 miljoonan liikevaihtoon yltävä erikoistunut suomalainen tukkuliike tarvitsee jotain omintakeista erottuakseen massasta isojen kansainvälisten tukkureiden joukosta. Tämä sama logiikka pätee silloinkin, kun yhtiötä arvioidaan yritysjärjestelyn kohteena. KL-Varaosat erottuu muista palvelun laadullaan ja ainutlaatuisella palvelukonseptillaan, jota yhtiön hallitus ja johto rakensivat ja terävöittivät systemaattisesti vuodesta 2013, jolloin toimitusjohtaja Juha Kivinen tuli mukaan.

Tällaisen liiketoimintaan sisään rakennetun kilpailukykytekijän kehittäminen vie usein vuosia minä aikana omistusjärjestelyt eivät ole aktiivisesti yhtiön hallituksen agendalla. Siksi ulkoa tullut ensimmäinen myyntitiedustelu oli tärkeä merkki strategisen tarkastelun ja mahdollisen omistusjärjestelyn oikea-aikaisuudesta ja luonnollisesti siitä, että yhtiön liiketoiminta herättää markkinoilla kiinnostusta.

Oikeaa omistuspohjaa arvioitaessa kokonaisuuteen vaikuttavat aina yhtiön johdon näkemykset, markkinatilanne sekä yhtiön strategian vaihe. Olipa yhtiön pääomistajana sijoitusyhtiö tai ei, omistajan on pystyttävä tunnistamaan, tuoko nykyinen omistajuus jatkossa lisäarvoa kaikille osapuolille, yhtiö ja sen työntekijät mukaan lukien, vai olisiko kaikkien etu löytää yhtiölle uusi omistaja, joka pystyy kehittämään liiketoimintaa ja yhtiötä seuraavaan kasvun vaiheeseen. Kyseessä on niin omistajien kuin myytävän yrityksen etu.

Kysely käynnisti prosessin, jossa yhtiölle oikean omistusrakenteen ja kehittämistavan roolia pohdittiin tarkasti. Alkoi systemaattinen numeraalinen puntarointi, strategisten vaihtoehtojen tarkastelu sekä omien kasvuodotusten peilaaminen. Tällaisen tarkastelun takaa löytyy usein vastaus kysymykseen, mitä pitää tehdä, jotta asetetut tavoitteet toteutuvat ja ovat kaikkien osapuolten mieleen.

Yhtiön markkina-arvoa puhtaasti kaupallisesti ajateltuna sen liiketoiminnassa pitää olla sisäänrakennettua ostettavaa, jotain sellaista mitä muilla ei ole – kilpailuetua. Luvut ovat viimekädessä toissijaisia tekijöitä, kun ostopäätöstä ollaan tekemässä. Toki ne määrittävät kaupalliset reunaehdot. Rahaa ei voi myydä, on osattava luoda ja rakentaa merkitystä.

”Mielestäni paras arvo yhtiölle luodaan oikeista ja kestävistä liiketoimintaratkaisuista”, Juha Kivinen tiivistää.

Yksi merkittävimmistä KL-Varaosien tapauksessa oli Panostaja-omistuksessa kehitetty Service Partner -liiketoiminta. Asiakkaita palveleva tiivis yhteistyöverkosto luo pohjaa strategisille kumppanuuksille, joiden varaan pitkäkestoista yhteistyötä ja kasvua voidaan rakentaa. KL-Varaosien toimialalla toimitusnopeus ja palvelun laatu ratkaisevat paljon.

Kun päätös uuden omistusrakenteen arvioimisesta oli tehty, käynnistyi prosessi, jossa KL-Varaosien tulevaisuudesta käytiin keskusteluja paitsi finanssisijoittajien myös erityisesti kansainvälisen ulottuvuuden varasosatoimijoiden kanssa. Vaikka tahoja oli useita, varteenotettavin kumppani yhtiön strategian toteuttamisen osalta erottui loppupelissä selkeästi.

Käytyjen neuvottelujen jälkeen syntyi sopimus, jolla Panostaja-omistuksessa vuodesta 2007 asti ollut KL-Varaosat siirtyi alkukesästä 2019 pohjoismaiseen K.G. Knutsson -konserniin kuuluvan Oy Kaha Ab omistukseen ja sai itselleen uuden pääomistajan, jonka avulla yhtiön kehitys saa jatkossa parhaat eväät.

 

Lopputulema oli onnistunut niin Panostajan kuin myös KL-Varaosien johdossa jatkavan toimitusjohtaja Juha Kivisen mielestä. Vuodet Panostaja-konsernissa ovat olleet hyviä ja kehittäneet yhtiöstä vahvan toimijan, jonka kasvutarina jatkuu osana kansainvälistä varaosakonsernia. Toimitusjohtaja Juha Kivisen rauhallinen toimialaviisaus antaa varmasti KL-Varaosille tarvittavan vakauden tulevaisuudessakin.

Toimialan ja liiketoiminnan kehittyminen pitkällä aikavälillä on osa Panostajan sijoitusprosessia uuteen liiketoimintaan lähdettäessä. Yhtiön kehityksen ja kasvun on rakennuttava kestävien ominaisuuksien varaan. Mitä aiemmin strategisesti merkittävät tekijät tunnistetaan, sen parempi on pohja omistuksesta luopumiselle tilanteen ollessa oikea.

Sijoitusyhtiölle strateginen osuvuus ja liiketoiminnan kasvupolku erilaisille ostajaehdokkaille on onnistuneen luopumisen avain. Pitkä yhtiön kehittämiseen sitoutunut omistajuus tuo omalta osaltaan vahvuutta juuri näiden seikkojen vuoksi.