Millaisia yrityksiä Panostaja etsii?

Kuten yritystoiminnassa aina, sijoitustoiminnan tarkoituksena on hyvä tuotto ja arvonnousu. Panostajalla on myös suurempi yhteiskunnallinen missio: kehittää ja tukea suomalaisten pk-yritysten kasvua seuraavaan kokoluokkaan.

Kasvu 5-50 miljoonan euroon liikevaihtotasoon toimialasta riippuen onnistuu yleensä ”yhden miehen show:na”. Eli suunnilleen siihen saakka, kun yrittäjä muistaa vielä jokaisen työntekijän nimeltä. Volyymin tuplaaminen ei enää onnistu, jos yrittäjä ei osaa tai halua delegoida eikä kehittää johtamisjärjestelmää.

Panostaja tarjoaa hyvän johtamisjärjestelmän kehittämiseen asiantuntemusta, työkaluja ja kontaktiverkostoja sekä kasvuun ohjaavan strategian. Sijoituskriteerejä ovat 5—50 miljoonan euron liikevaihto, positiivinen tulos ja kassavirta, sitoutunut ja kasvunhaluinen johto sekä houkutteleva toimiala tai hyvä asema toimialalla. Olemme kiinnostuneita myös pienemmistä yrityksistä, jos liiketoimintamalli on mielenkiintoinen ja vanhoja toimintatapoja haastava.

Alla käsittelen tarkemmin sijoituskriteerejämme.

 1. Liikevaihto, tulos ja kassavirta
  Liikevaihto on vain suuntaa antava mittari, tulos selkeästi parempi. On yrityksiä, jotka tekevät viiden miljoonan euron liikevaihdolla kahden miljoonan euron liiketulosta, ja toisaalta toinen yritys ei tee sadan miljoonan euron liikevaihdollakaan tulosta. Liikevaihto-kriteeri onkin vain ohjaava. Käytännössä liiketuloksen tulisi olla vähintään yli miljoonan euron ja kassavirran positiivinen.
  *
 2. Halu kasvaa
  Yrityksellä tulee olla vahva halu kasvaa, mikä ei ole itsestäänselvyys. Tuoreimman Suomen Yrittäjien pk-yritysbarometrin (2/2016) mukaan 11 prosenttia yrityksistä on vahvasti kasvuhakuisia. 39 prosenttia haluaa kasvaa mahdollisuuksiensa mukaan. Siis vain puolet Suomen pk-yrityksistä haluaa kasvaa. Luku on mielestäni hälyttävän pieni – yritystoiminnan yksi lainalaisuus kun on ”kasva tai kuole”.

 3. Sitoutunut johto
  Johdolta odotamme visionääristä, nälkäistä ja tulevaisuuteen luotaavaa asennetta. Nälkä ja fokus tulee säilyttää myös sen jälkeen, kun yrittäjä yritysjärjestelyn myötä vaurastuu. Johto voi tulla yrityksen sisältä tai ulkopuolelta, tai myös aiempi yrittäjä voi jatkaa johdossa.

 4. Houkutteleva toimiala tai hyvä asema toimialalla
  Toimialan suhteen olemme avarakatseisia. Kaikilla toimialoilla on sekä menestyviä että ei-menestyviä yrityksiä. Toimialaa tärkeämpää onkin liiketoimintaosaaminen ja voittava strategia. Start-up- tai venture-vaiheen yrityksiin sijoitamme vain tilanteissa, joissa saamme kiihdytettyä jo olemassa olevan sijoituskohteen kasvua.

Kasvuun ja johtamiseen liittyvän osaamisen ja työkalujen lisäksi pystymme tuomaan pk-yrityksille ja yrittäjille merkittävää lisäarvoa yrityskauppojen, yrityksen rahoituksen ja sen optimoimisen kautta.

Tavoitteenamme on tuoda yritykselle enemmän liiketoimintaa vähemmällä sitoutuneella pääomalla sekä halvemmalla rahoituksella. Tähän tavoitteeseen pääsemme laadukkaalla johtamisella ja kirkkaalla strategialla yhdessä yrittäjän ja muun johdon kanssa.