Kullattu 20-luku kutkuttaa mieltä

Ilmaisuun 20-luku liittyy hyvin vahvasti sana kultainen. Mielikuva on vahva. Historia tarjoaa monenlaisia tulokulmia aikakauteen, joka sata vuotta sitten käänsi kulttuurillisen kehityksen kohti teollistumista ja nosti esille käsitteet modernismi, kaupungistuminen, uusklassismi, populaarikulttuuri, siirtolaisuus, taylorismi, fordismi, raha…

Historia kummittelee aina taustalla ja sen on huomannut Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtaja Kristalina Georgievakin. Hän toteaa (HS 18.1.) alkaneessa 2020-luvussa olevan jo huolestuttavia yhtäläisyyksiä 1920-lukuun, joka päättyi katastrofaaliseen pörssiromahdukseen ja maailmanlaajuiseen lamaan. Finanssikriisien kehityksen keskiössä on tutkimusten mukaan aina taloudellisen eriarvoisuuden kasvu.

Nyt on siis aivan pakko kurkistaa kristallipalloon ja leikitellä ajatuksella, millainen Panostajan käsillä oleva 20-luku on.

Ensin puhuu Panostajan toimitusjohtaja Tapio Tommila.

Toimintaympäristön muutosvauhti kiihtyy, muutokset ovat pysyviä ja digitalisaation vaikutukset voimistuvat eri toimialoilla samalla, kun toimialojen raja-aitoja kaatuu ja uusia liiketoimintamalleja syntyy. Murros on niin vahva, että yrityskenttä polarisoituu. Muutosvauhdin kiihtyessä yritysten tuentarve kasvaa, joten Panostajan rooli muutoksen läpiviennin tukemisessa korostuu.

2010-luku jää historian kirjoihin suurena rahapolitiikan kokeiluna. Länsimarkkinoiden edellisen suuren rahoituskriisin eli vuosien 2007-08 notkahdus soi kaikuna koko vuosikymmenen.

Alkaneella vuosikymmenellä rahoitusmarkkinoilla nähtäneen taas kriisi tai pari, jotka heijastuvat voimakkaasti ja laajalti talouteen. Vakavaraisena tasesijoittajana Panostajan asema on hyvä näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Vastuullinen sijoittaminen ja vaikuttavuussijoittaminen kasvattavat merkitystään entisestään. Teemme vuosikymmenen aikana hyvien tuottojen lisäksi myös sijoituskohteidemme liiketoimintojen kautta paljon hyvää yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Työn tekemisen muodot muuttuvat ja parhaiden osaajien saaminen on entistä tärkeämpää kaikilla toimialoilla. Panostajan tiimi kasvaa ja saamme uusia panostajalaisia erilaisin taustoin. Iloinen tekemisen meininki ja vaikuttava tehtävämme arvon luojana houkuttelee huippuosaajia meille myös jatkossa.

Panostaja on nyt 36-vuotias eli ihan pian ruuhkavuosissaan. Työn täyttämä vuosikymmen tarkoittaa lukuisia uusia sijoituksia, tiukkaa vääntämistä kehitystavoitteiden saavuttamiseksi sijoituskohteiden huipputiimien kanssa sekä monta räiskyvän hienoa irtaantumista.

Vuosikymmenen lopulla keski-ikää lähestyvää Panostajaa ei ikä paina vaan yhtiö on elämänsä kunnossa!

Kimmo Risikko on ollut Panostajassa harjoittelijana vuoden. Hänen näkemyksensä edustaa uuden sukupolven sijoitusanalyytikkojen ajatuksia.

Panostaja tunnetaan laajasti suomalaisen yrittämisen ja elinkeinoelämän edistäjänä. Vuosikymmenen lopussa Panostajan nimi nousee ensimmäisenä esiin, kun puhutaan osaavasta ja vastuullisesta kotimaisesta omistamisesta.

Portfolioyhtiöistä suuri osuus on softwareyhtiöitä. Vuosikymmenen aikana tehdään muutama hieno kansainvälisten markkinoiden kasvu-case. Portfolioyhtiömme tekevät merkityksellistä liiketoimintaa yhteiskunnallisellakin tasolla.

Toimialojen perinteisten raja-aitojen muutoksissa Panostaja on aktiivinen toimija ja on ottanut kuskin paikan. Panostajan tiimi on kasvanut ja hyvä tekemisen meininki jatkuu. Kehittymisen takaavat haastavat työtehtävät ja huippuosaava työyhteisö.

Sijoitusjohtaja Miikka Laine ennustaa Kimmosta kasvavan Panostajalle sijoitusjohtajan, joka pukeutuu Armaniin ja jolta media pyytää asiantuntijalausuntoja.

Yleisenä linjauksena hän näkee Panostajalle roolinsa mukaista selkeää kasvua, onnistuneita uusia sijoituksia ja hyviä exit-ratkaisuja. Panostajan sijoitussalkussa jo olevista yhtiöistä osa avaa ovet kansainvälisille kentille ja koska kyse on tulevaisuuteen katsomisesta, mielikuvat yhdistävät lastenvaatevalmistajan Gugguun ja muodin yhden suurimmista toimijoista eli Louis Vuittonin saman katon alle… Kuka tietää!

Laine kuitenkin virnistää: – Tulevaisuuden ennusteet saattavat sisältää epävarmuutta. Ja oikeasti kaksi kolmesta nykyisestä henkilöstöstä on 10 vuoden päästä vaihtunut.

Ja vaihtuvuudesta puheen ollen, Panostajan pitkäaikainen toimitusjohtaja, viime vuoden sijoitusjohtajana toiminut Juha Sarsama aloittaa uuden vuosikymmenen uusissa tehtävissä Panostajan ulkopuolella. Perintönään hän ennustaa, että Miikka Laine tekee työmatkansa Helsingistä Tampereelle vuosikymmenen loppuun mennessä kesäisin veneellä, minkä mahdollistaa tunnin junan korvannut kanava Hämeen sydämen ja pääkaupungin välillä. Sitä ennustus ei kerro, miten hanke lopulta toteutuu.

Panostaja toivottaa onnistunutta ja vahvaa vuosikymmentä!