Johdon Forumissa tutustuttiin tekoälyn mahdollisuuksiin ja vastuulliseen liiketoimintaan

Panostajan vuosittaisessa Johdon Forum -tapahtumassa pureuduttiin tänä syksynä kahteen ajankohtaiseen teemaan: tekoälyn merkitykseen arvonluonnissa sekä vastuulliseen ja älykkääseen liiketoimintaan. Panostajan sijoituskohteiden johdolle suunnattu tapahtuma järjestettiin tänä vuonna Vantaalla Hämeenkylän Kartanossa.  

Tekoälystä ja sen vaikutuksesta työhön ja arvonluontiin oli tapahtumassa puhumassa muun muassa tekoälystä tietokirjan kirjoittanut ja yrityksille ChatGPT-koulutuksia järjestävä Antti Merilehto. Hän korosti puheenvuorossaan sitä, miten generatiivinen tekoäly on jo täällä, ja jokaisen olisi syytä ottaa tietyt työkalut käyttöön. Merilehto kehotti osallistujia myös pohtimaan, millä tavalla asiakkaiden maailma muuttuu tulevaisuudessa. 

Vain kokeilemalla tietää, mihin tekoälyllä pystyy. Sillä on valtava potentiaali tietotyön muutokseen. Jokaisella yrityksellä tulisi olla selkeä ohjeistus ChatGPT:n käyttöön ja suunnitelma siitä, miten oma henkilöstö ohjataan ottamaan nämä työkalut käyttöön arjessa, Merilehto painotti.

Vastuullisuustoimien tasosta ja merkityksestä arvonluonnille oli tapahtumassa puhumassa Repe Harmanen, joka tunnetaan mm. Panostajan sijoituskohteen Hyggan hallituksen puheenjohtajana sekä useiden yhtiöiden hallitusjäsenenä, yrittäjänä ja väitöskirjaopiskelijana. Harmasen mukaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden merkitys sidosryhmille kasvaa koko ajan ja kestävän kehityksen liiketoiminnan aikaansaaminen on kehittyvä prosessi – ei toimenpidelista.  

– Kestävä kehitys lähtee arvoista, ei raporteista. Sen ja vastuullisuuden tuominen liiketoimintaan edellyttää tahtoa, aikaa ja sitoutumista. Toivon, että jokaiselle jäi puheenvuorostani mieleen kypsyyden arvioinnin ajattelu omassa yhtiössä, hän kiteyttää.

Konkreettisia työkaluja arkeen 

Panostajan kehitysjohtaja Minna Telanteen mukaan tämän vuotisen tapahtuman teemat valittiin niiden ajankohtaisuuden vuoksi. Hän uskoo osallistujien saavan tapahtuma-annista uusia työkaluja ja ajatuksia, joita hyödyntää arjessa. Hän kehottaa jokaista yritystä esimerkiksi tarkastelemaan tekoälyn mahdollisuuksia osana strategisia valintoja. 

– Tekoäly voi joko avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai vähintään kehittää ja parantaa olemassa olevia. Tekoälyn hyödyntämisellä voi olla merkittäviä vaikutuksia toiminnan tehostamiseen, resurssien optimointiin tai kokonaisuudessaan asiakaskokemuksen parantamiseen. Tekoäly on hyvä työpari, ja toki joissain toiminnoissa se voi jopa kokonaan korvata ihmisen työn.

Johdon Forumissa jatkettiin myös vuosi sitten aloitettua teemaa vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan kehittämisestä. Panostaja esitteli tuolloin yhtiöille työkirjan, jonka pohjalta asioita on edistetty osana strategiaa. 

– Nyt keskustelimme, miten asiat ovat edenneet. Toki yhtiöt ovat eri vaiheessa maturiteettia. Halusimme tapahtumassa antaa myös tuoreita näkökulmia ulkopuolisten tapausesimerkkien avulla. Nämä Johdon Forum -tapahtumat ovat aina olleet onnistuneita – kiitos siitä ennen kaikkea osallistujille ja heidän aikaansaamalle luottamuksen ilmapiirille, Telanne kiittää.