Johdon Forum 2018 – kolme poimintaa disruptiosta ja digitalisaatiosta

Panostajan vuosittainen Johdon Forum -tapahtuma kokosi jälleen sijoituskohteiden johtoryhmät saman katon alle. Tilaisuus järjestettiin 13.-14.6. Helsingin historiallisessa Kalastajatorpassa, ja johtoryhmiä sparrasivat Millenial Boardin nuoret osaajat sekä Panostajan Advisory Networkin jäsenet.

Tapahtuman teemana oli tällä kertaa disruptio ja moderni johtaminen. Vieraspuhujina loistivat Perttu Pölönen, Marko Luhtala sekä Sami Honkonen. Kokosimme yhteen tärkeimmät poiminnat Johdon Forumin avauspäivän kiinnostavista puheenvuoroista.

     1. Jos et ymmärrä disruptiota, jäät jalkoihin

”Ne jotka ymmärtävät disruptiota, johtavat tällä hetkellä maailmaa.” Näin futuristi ja keksijä Perttu Pölönen tiivisti nykytilanteen viitaten yrityksiin kuten Uber, Amazon ja Netflix, jotka ovat saaneet vuosikymmenien ajan paikkansa vakiinnuttaneet perinteiset toimialajätit vapisemaan.

Erään ennustuksen mukaan jopa 40 prosenttia maailman suurimmista yrityksistä katoaa seuraavan 10 vuoden aikana, elleivät ne pysty uudistamaan toimintaansa radikaalisti (Fast Company, April 2011). Pölösen puheenvuoro olikin nimetty osuvasti: ”älä innovoi vaan disruptoi”.

Pölönen kuvasi puheessaan, miten disruptiot elävät synergiassa toisiinsa rubiikin kuution tavoin: yhden toimialan disruptio vaikuttaa auttamatta toisiin. Tämän vuoksi oman toimialan seuraaminen ei enää riitä – muutos voi tulla aivan toisaalta.

Disruptio tuo mukanaan myös eksponentiaalista kasvua jota emme vielä pysty ennustamaan. ”Esimerkiksi Facebook mietti vain kahta ajan määrettä – kuutta kuukautta ja kolmeakymmentä vuotta. He tietävät, että on mahdotonta ennustaa toimintaa kahden vuoden päähän disruption vuoksi”, Pölönen kertoi.

Disruptio yhdessä digitalisaation kanssa antaa myös pienelle valtaa vaikuttaa. Panostajan sijoitusyrityksiin digikartoituksen toteuttanut Marko Luhtala jatkoi osuvasti Pölösen puheenvuorosta kuvaten, miten disruptio vaati vielä 1980- ja 1990-luvuilla isoja tiimejä ja muita resursseja.

Nyt muutkin kuin toimialajätit voivat disruptioda – esimerkiksi omassa autotallissa – ja muuttaa miljoonien ihmisten elämää. Valta on tullut lähemmäs yksilöä, sillä digitalisaatio on demokratisoinut työkalut, joilla innovoida uutta.

  1. Johtamishaasteet saattavat estää digitalisaation haltuunoton

Luhtala kertoi tutkineensa viimeisten vuosien ajan digitalisaatiota erilaisissa suomalaisyrityksissä. Selkeät haasteet johtamisessa toistuivat toimialasta riippumatta.

”Hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla on valitettavan usein eri näkemys digitalisaation aiheuttaman muutoksen laajuudesta. Jos johtokaksikko miettii asioita eri tavalla, laivaa on mahdotonta luotsata yhteiseen suuntaan”, Luhtala sanoi.

Muita Luhtalan painottamia haasteita olivat, että digitalisaation hyötyjä ei tunnisteta resurssipulasta johtuen, se nähdään IT-projektina, tai että digitalisaatio on organisaatiossa päälleliimattua, jolloin siihen investoiminen on haastavaa.

Luhtala muistutti yrityksiä myös siitä, miten vähän kentällä vielä yleisesti tallennetaan ja hyödynnetään dataa, vaikka sen tulisi olla arvonluonnin keskiössä. Hänen mukaansa houkutus luottaa intuitioon on monissa suomalaisyrityksissä yhä vahva.

  1. Kokeilukulttuuri kunniaan

Suosittua Boss Level Podcastia pitävä Sami Honkonen oli päivän kolmas vieraspuhuja. Hän muistutti yrityksiä kokeilukulttuurin tärkeydestä. Kokeilut tulisi tuoda osaksi core-toimintaa, eikä esimerkiksi erillisen ”tiikeriryhmän” vastuulle. Muutoshankkeet kaatuvatkin Honkosen mukaan usein siihen, ettei yrityksillä ole uskallusta muokata alla olevia, perinteisiä rakenteita.

Keskustelu kääntyi myös siihen, miksi kokeilukulttuuri tuntuu johdosta joskus yhä kaoottiselta. Honkosen mukaan asian ei tarvitse olla näin. Kokeilukulttuuri voi olla, ja sen tulisi olla, systemaattista ja datan ohjaamaa.

Honkonen tarjosi kokeilukulttuurin avuksi myös systeemiajattelun kehikkoa. Systeemiajattelussa organisaation tarkoitus ymmärretään, prosessit suunnitellaan ja onnistumista mitataan asiakkaan näkökulmasta. Lopuksi luodaan sellaiset rakenteet, jotka mahdollistavat onnistumiset. Kaikki kokeilut tulisi tehdä näistä lähtökohdista.


Suurkiitos vielä kaikille tapahtumaan osallistujille ja vieraspuhujille. Julkaisemme Panostajan blogissa kesän ja syksyn aikana vielä tapahtumassa taltioituja videohaastatteluita.

Millaisia ajatuksia poiminnat herättivät? Jatketaan keskustelua Twitterissä!