Ihmisen kyky haaveilla on valttikortti robotteja vastaan

Työelämän murros on selvä – ja vauhti on hurja!

Quantum-tietokoneet ruokkivat big dataa, joka puolestaan vauhdittaa IoT-ratkaisuja. Edellä mainitut taas kehittävät entisestään tekoälyä, joka kiihdyttää robotiikan ratkaisuja. Dataa kertyy, analysoidaan ja julkaistaan nanosekunneissa samalla kun satojen ilmaisten alustojen päälle koodataan tulevaisuutta.

Miten käy pienelle ihmiselle ja miten kehityksen kelkassa voi pysyä mukana?

Kolmen vuoden päästä tarjolla olevista töistä yli kolmeakymmentä prosenttia ei ole olemassakaan vielä tänä päivänä. Automatisoinnin uhriksi päätyy taas 45 % kaikista työpaikoista (lähde: World Economic Forum). New Yorkin Wall Streetillä työpaikkoja on vuodesta 2012 lähtien kadonnut automatisoinnin takia kolmannes. Eihän näin pitänyt käydä valkokaulustyöntekijöille?

Totuus on, että robotit ja automatiikka tulevat jatkossa tekemään osan meidän työstämme. Meidän tulee kuitenkin pitää mielessämme, että koneet saattavat olla hyviä simuloimaan asioita, mutta eivät haaveilemaan. Kyllä, haaveilemaan.

Haaveilun ansiosta meillä on mahdollisuus keskittyä asioihin, joita ei voi automatisoida. Aivan uuteen arvoon pääsevät inhimilliset haaveilusta johdetut kyvyt, kuten mielikuvitus, etiikka, tunteet ja luovuus. Vastaavanlaiset tiedot ja taidot tulevat olemaan tulevaisuuden menestyksen kulmakiviä.

Jopa koodaajien osaaminen tulee pirstaloitumaan. Tekninen osaaminen tulee olemaan pienemmässä roolissa, kun luova markkinointi, kokeellistaminen, käyttäytymispsykologia, analytiikka sekä käyttäjäkokemus ohjaavat kehitystä. Tiimin vetäjän tulee samalla kehittää teknisen osaamisen lisäksi kaikkia edellä mainittuja kykyjä.

Tulevaisuuden valttikortteja voivat olla myös asiat, joita nyt ei välttämättä ehdi tekemään, vaikka tuntuu, että pitäisi. Suunnittelu, ideointi, valmentaminen ja omien johdettavien kehittäminen tulevat muuttamaan maailmaa ja kehittämään yrityksiä. Myös yksilö on suuren muutoksen keskipisteenä – me voimme nimittäin itse päättää, ohjaammeko muutosta vai olemmeko muutoksen ohjattavana. Yksilön kehittyminen ohjaa myös yrityksen menestymistä.

Muutosnopeus on niin hurja, ettei peräpeiliin ennätä tuijottaa. Meidän jokaisen on siksi osattava haaveilla. Kuvitella, mikä saattaisi olla mahdollista, vaikka siihen ei ole vielä faktoja valmiiksi pureskeltukaan. Luotettava intuitioon, joka perustuu omaan kokemukseen ja osaamiseen. Rohkaistuttava hyppäämään ja ohjaamaan muutosta, eikä olemaan muutoksen ohjattavana.

Voimme itse luoda tulevaisuuden työpaikkamme ja kehittää ihmisiä siihen tuntemattomaan suuntaan, jotta olisimme valmiita johtamaan tulevaisuuden työntekijöitämme.

Granon myyntijohtajana toimiva Niko Tuominen on myynyt erilaisia B-to-B-palveluja kansainvälisesti viimeisen vuosikymmenen ajan. Nyt hänen tavoitteenaan on kehittää Granon myyntijoukkue palvelemaan asiakkaita yhä paremmin myynnin, brändin ja tuloksen saralla.