Hyvän hallituksen viisi peruselementtiä

Olen ollut neljänkymmenen vuoden aikana mukana yli kolmessakymmenessä hallituksessa ja todennut, että kaikki hallitukset ovat erilaisia. Erilaisuuteen vaikuttavat esimerkiksi yhtiön koko ja tilanne, puheenjohtajan ominaisuudet sekä hallituksen kokoonpano.

Mutta onko jokaisessa hallituksessa kuitenkin tietyt perusasiat, joiden tulee olla kunnossa, jotta yritys voi toimia mahdollisimman hyvin?

  1. Yhtiön ja asiakkaan etu tulee ensin

Hallitus edustaa yhtiötä ja ajaa aina sen etua. Hallituksen tulee huomioida, että yhtiön etu toteutuu pääsääntöisesti asiakaan edun kautta. Hallituksella tulee olla jatkuva ote markkinan kehittymiseen, asiakaan tulevaisuuden tavoitteisiin sekä yrityksen kilpailuetuun ja ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Hallituksen vastuulla on luoda tämän päivän yhtiöstä tulevaisuuden yhtiö.

  1. Täydellinen luottamus toimitusjohtajaan

Yhtiötä on johdettava omistajien ja muiden ydinsidosryhmien viitoittamaan suuntaan. Toimitusjohtaja on yrityksen tärkein henkilö, joka tulee pitää motivoituneena ja oikeassa suunnassa. Luottamuksen on oltava puolin ja toisin sataprosenttista.

  1. Yhteisen suunnan löytäminen

Hallituksella on oltava yhteinen näkemys yhtiön tulevaisuuden suunnasta. Hallitus johtaa yrityksen strategiakeskustelua, jonka avulla sitoutetaan henkilöstö mukaan toimintaan. Strategiaprosessi on usein jopa tärkeämpi kuin strategia itse, sillä se antaa mahdollisuuden kuunnella kaikkien osapuolten näkökantoja. Yhtiöön muodostuu strategista ajattelua.

  1. Onnistuneen strategian määrittäminen

Hallituksen on löydettävä strategian keskeiset tekijät, eli asiat joissa on onnistuttava, jotta yhteinen suunta saavutetaan ja kilpailuetua edistetään. Näillä avainmenestystekijöillä hallitus varmistaa strategian toteutumisen. Strategian tulee olla ennen kaikkea yksinkertainen, tehtäväkeskeinen ja viestittävissä.

  1. Suorituskyvylle sopivat mittarit

Strategiamittareiden lisäksi hallituksen on mitattava yrityksen suorituskykyä. Hallituksen on löydettävä yrityksen tilanteen ja tulevaisuuden onnistumisen kannalta keskeiset mittarit. Nykytilanne on oltava tarkkaan tiedossa, mutta mittareiden on myös katsottava tulevaisuuteen.

Mitä sinun mielestäsi jokaisessa hallituksessa tulisi laittaa kuntoon? Osallistu keskusteluun Twitterissä!

Antero Virtanen on ollut mukana hallitustyössä vuodesta 1979 lähtien. Virtasella on kattava kokemus erityisesti pk-yritysten hallitustyöstä sekä hallitusten puheenjohtajien valmentamisesta. Virtanen kuuluu Panostaja Oyj:n hallituksen lisäksi kahdeksaan muuhun hallitukseen, joissa neljässä hän on puheenjohtaja.