Hyggan palveluliiketoiminta avautuu Keski-Eurooppaan

Suun terveydenhuoltoon erikoistuneen Hyggan palveluliiketoiminta on laajentunut Keski-Eurooppaan. Yhteistyösopimus on solmittu kahden hollantilaisklinikan kanssa.

Hyggan kehittämä digitaalinen Hygga Flow -toiminnanohjausmalli on otettu helmikuun lopulla testikäyttöön Hollannin Apeldornissa. Pilottiklinikka Beekpark siirtyy kokoaikaiseen Hygga Flown käyttöön huhtikuussa. Toukokuussa Hollannissa aloittaa Hygga Flown käytön myös toinen klinikka, Oosterhoutin kaupungissa toimiva Kiesz.

Terveydenhuollon kustannukset ovat kasvussa kaikkialla maailmassa ja toimintojen tehostamiselle on tarve. Samalla ymmärrys erityisesti suun terveyden merkityksestä on kasvanut ja kuluttajat käyttävät suun terveydenhuollon palveluja entistä säännöllisemmin. Palveluliiketoiminta on entistä merkittävämpi Hyggan liiketoiminta-alue ja jalansijan saaminen Keski-Euroopassa on ollut Hyggan strateginen tavoite alusta asti. Hyggan viime vuonna solmima jakelusopimus hollantilaisen Straight Dentalin kanssa on osoittautunut hedelmälliseksi.

– Alkanut yhteistyö hollantilaisklinikoiden kanssa on meille erittäin merkittävä avaus. Olemme rakentamassa kokonaan uutta markkinaa Eurooppaan ja se ottaa aikaa.

– Kansainvälistymisessä on kuitenkin olemassa tietty lumipalloefekti, joten meidän on oltava valmiita ottamaan nyt Suomessakin isoja kehitysloikkia, Hyggan toimitusjohtaja Jussi Heiniö kuvaa.

Palveluliiketoiminnan laajentuminen vaikuttaa Hyggan kotimaan toimintoihin. Helsinkiin ollaan kevään aikana rakentamassa muun muassa service desk, jonka tehtävä on tukea joustavasti ja mahdollisimman tehokkaasti Hyggan yhteistyökumppaneita.

Keski-Euroopan lisäksi Hyggan laajentuminen jatkuu myös Ruotsissa, jossa Luulajan jälkeen seuraavana on Örebron kunta ottamassa mallin nyt käyttöönsä.

Markkinaselvityksiä on tehty Hollannin lisäksi Sveitsissä, Tanskassa ja Isossa-Britanniassa. Seuraava potentiaalinen markkina näyttäisi tällä hetkellä olevan Sveitsissä, jossa Hygga käy neuvotteluja kahden potentiaalisen pilottiklinikan kanssa.

Heiniö mainitsee kiinnostaviksi uusiksi markkina-alueiksi Espanjan ja Italian. Näillä alueilla on käynnistetty markkinaselvitys.

Kotimassa suun terveydenhuollon toiminnanohjaus Hygga Flow on ollut käytössä julkisella sektorilla maaliskuusta 2015. Ensimmäisenä sen aloitti Jyväskylän kaupunki. Sittemmin mukaan ovat liittyneet Porvoo, Kirkkonummi, Rauma, Lappeenranta, Imatra ja Pori.

Ylihammaslääkäri Katja Lepistön mukaan hoitojen tehostuminen oli heti huomattavaa. Yli puolet Rauman kaupungin hammashuollon asiakkaista pystyttiin hoitamaan kuntoon yhdellä käyntikerralla, mikä selkeästi nopeutti myös hoitoon pääsyä. Lepistöllä on kokemus Hygga Flow -toimintamallista Rauman ja Porin kaupunkien suun terveydenhuollon johtajana.

Nimenomaan asiakasvirtojen ja henkilöstöresurssien käytön tehostamiseen luotu Hygga Flow on laajennettavissa myös yleisterveydenhuollon tarpeisiin. Pilotointi toteutettiin vuonna 2019 Porissa ja Raumalla. Porvoon kaupunki ottaa Hygga Flown käyttöönsä pääterveysasemallaan maaliskuussa.

Hygga on ollut Panostajan omistuksessa vuodesta 2015 lähtien. Perinteisten hammaslääkäri- ja palveluliiketoiminnan rinnalla Hygga vahvistaa edelläkävijyyttään terveydenhuollon digitaalisten järjestelmien ja palvelujen kehittäjänä.

– Hygga on meille kiinnostava sijoituskohde. Suun terveydenhuoltopalvelujen tuottamisen edelläkävijänä Hygga on pystynyt tuottamaan Hygga Flow-konseptin avulla sekä klinikka että kuluttaja-asiakkaille merkittävää lisäarvoa. Näemme Hygga Flowssa vahvaa kasvupotentiaalia sekä kansainvälisesti että yleisterveydenhuollon puolella, Panostajan kehitysjohtaja Minna Telanne luonnehtii.