Grano myy rakennusalan digitaaliseen projektinhallintapalveluun keskittyvän SokoPro -liiketoiminnan

 

Panostaja Oyj     Pörssitiedote, sisäpiiritieto      23.12.2021     klo 9.45        

Grano myy rakennusalan digitaaliseen projektinhallintapalveluun keskittyvän SokoPro -liiketoiminnan

Panostajan sijoituskohde Grano on allekirjoittanut sopimuksen SokoPro -liiketoimintansa myynnistä kansainväliselle iBinder -yhtiölle. Järjestely toteutetaan osakekauppana ja sitä edeltää Grano Group Oy:n kokonaan omistaman Grano Oy:n osittaisjakautuminen, jolla SokoPro -liiketoiminta yhtiöitetään ja eriytetään muusta Grano Oy:stä. Myytävien osakkeiden kauppahinta on noin 45,5 milj. euroa ja se maksetaan kaupan toteutuessa yhdessä erässä käteisellä. Kaupan odotetaan toteutuvan tammikuun 2022 loppuun mennessä.

Grano jatkaa järjestelyn jälkeen vaikuttavimman viestinnän tuottaja -strategiaansa entistäkin fokusoituneempana ja taloudelliselta asemaltaan vahvempana. Grano on Suomen johtava sisältöpalvelujen osaaja, joka toteuttaa asiakkaan myyntiä, brändiarvoa ja tulosta edistäviä markkinoinnin ja viestinnän ratkaisuja digistä printtiin. Granon strategian kulmakivinä ovat markkinoinnin sisältöpalveluiden kyvykkyyksien ja lisäarvopalveluiden laajentaminen, digitaalisen markkinointiviestinnän ja aineistonhallinnan palvelutarjonnan kasvattaminen, sekä asiakaskeskeinen ratkaisumyynti ja tuotantotoiminnan tehokkuus. SokoPro-kauppa mahdollistaa Granon keskittymisen entistä vahvemmin markkinointiviestinnän lisäarvopalveluiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen ja merkittävästi vahvistuva rahoitusasema mahdollistaa strategian toimeenpanon kiihdyttämisen. Grano jatkaa kaupan toteutumisen jälkeen yksinoikeudella SokoPron Suomen myyntiedustajana.

”Grano on Panostajan enemmistöomistuksessa muuntunut yli vuosikymmenen matkallamme perinteisestä painotalosta digitaalisen ja painetun markkinointiviestinnän lisäarvoratkaisujen johtavaksi suomalaiseksi palvelutoimittajaksi. SokoPro -liiketoiminnan vahva kehitys on erinomainen esimerkki SaaS- ja pilvipohjaisten digitaalisten palveluiden kyvystä luoda arvoa. Panostaja keskittyy strategiassaan entistä voimakkaammin sijoituksiin palvelu- ja ohjelmistoyrityksiin, ja nyt julkistettu kauppa on meille selkeä vahvistus jatkaa strategiamme toimeenpanoa omistaja-arvon luomiseksi. Uskon vahvasti, että nyt julkistettu kauppa antaa parhaat mahdolliset edellytykset jatkaa sekä eriytyvän SokoPro-liiketoiminnan vahvaa kehitystä uuden omistajan johdolla että Granon strategian toimeenpanon kiihdyttämistä. Haluan kiittää SokoPron ja koko Granon tiimiä hienon menestystarinan rakentamisesta”, sanoo Panostajan toimitusjohtaja ja Grano Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tapio Tommila.

”Kauppa edistää Granon vaikuttavimman viestinnän tuottaja -strategian toteuttamista mahdollistamalla meidän keskittyä entistäkin vahvemmin transformaatioomme vaikuttavimman markkinointiviestinnän palveluyritykseksi. Olen erittäin tyytyväinen kaupan luomista mahdollisuuksista kehittyä palvelemaan asiakkaitamme entistäkin paremmin ja kokonaisvaltaisemmin sitoutuneen ja motivoituneen henkilöstömme kanssa, entistäkin fokusoituneempana ja taloudellisesti vahvempana. Olen myös vakuuttunut, että SokoPro-liiketoiminta siirtyy hyvälle omistajalle, joka mahdollistaa sille sen ansaitsemat kansainvälistymis- ja kehitysmahdollisuudet.”, sanoo Granon vt. toimitusjohtaja Kimmo Kolari.

SokoPro -liiketoiminnan johdon arvioimiin carve out -laskelmiin perustuva liikevaihto 31.10.2021 päättyneellä tilikaudella oli noin 5,8 milj. euroa ja liikevoitto noin 3,0 milj. euroa. Panostaja-konsernin Grano-segmentin tilikauden 2021 vertailukelpoinen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto ja liikevoitto ilman SokoPro-liiketoimintaa oli 102,1 milj. euroa ja 2,6 milj. euroa. Panostaja-konserni ei yrityskaupan toteuttamisen jälkeen oikaise vertailukauden jatkuvien liiketoimintojen raportointia konserniraportoinnissaan.

Panostaja-konserni tulee kirjaamaan kaupan toteuttamisen jälkeen tämänhetkisen arvion mukaan noin 9,1 milj. euron myyntivoiton ennen veroja, kun huomioidaan myytävälle liiketoiminnalle kohdistettavan liikearvon määrä 32,6 milj. euroa sekä osakkeiden myyntiin liittyvät kulut. Konsernin arvioidusta myyntivoitosta ennen veroja 9,1 milj. euroa Panostajan emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus on noin 5,0 milj. euroa. Kaupasta ei odoteta aiheutuvan merkittäviä tuloveroseuraamuksia Panostaja-konsernille. Panostajan omistusosuus Granosta on 55,2 %.

SokoPro-liiketoiminnan johdon arvioihin perustuva carve out -tase 31.10.2021 oli:

(tuhatta euroa)31.10.2021
  
Muut aineettomat hyödykkeet3 014
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet1
Pitkäaikaiset varat yhteensä3 016
  
Myyntisaamiset469
Ostovelat-19
Muut lyhytaikaset velat-50
Nettokäyttöpääoma400
  
Nettovarallisuus3 415

Panostaja Oyj

Tapio Tommila
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Tapio Tommila, toimitusjohtaja, Panostaja Oyj, 040 527 6311, tapio.tommila@panostaja.fi
Kimmo Kolari, vt. toimitusjohtaja, Grano Group Oy, 040 769 5807, kimmo.kolari@grano.fi

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on viisi sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2021 konsernin liikevaihto oli 133 miljoonaa euroa. www.panostaja.fi