Digitaalisuuden tulee olla osa ydinliiketoimintaa

Yritykset eivät osaa investoida tulevaisuuteen, eli digitaalisuuteen. Monissa yrityksissä digitalisuuden vaikutusta liiketoimintaan ei edelleenkään ymmärretä eikä digitaalisia ratkaisuja osata suunnitella ja toteuttaa käytännössä. Siksi yritykset investoivat edelleen samoihin asioihin, joista tuotto on aiemmin tullut, kuten tehtaisiin, tuotantolinjoihin ja kivijalkakauppoihin. Digitaalisuuteen ja tulevaisuuden tuottoihin tulisi investoida vähintään yhtä paljon kuin nykyisen liiketoiminnan tehokkuuden optimointiin.

Uuteen kasvuun investoidaan usein liian myöhään, kun markkina on jo laskussa ja nykyisten liiketoimintamallien kanssa ollaan ongelmissa. Kasvuun tulisi investoida, kun yrityksen tilanne on edelleen hyvä. Suuremman paineen alla tehdään usein liian nopeita ja riskialttiita ratkaisuja.

Motley Agencyssa autamme yrityksiä menestymään digitaalisuuden aikana. Olemme olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa esimerkiksi Stockmannin, Helenin ja Raision tulevaisuuden strategioita ja liiketoimintamalleja, muotoilleet ja toteuttaneet uusia digitaalisia palveluita sekä auttaneet uusien ratkaisujen viemisessä markkinoille. Investoimalla omiin startupeihin olemme päässeet kiihdytysprosessin aikana oppimaan tarvittavia käytännön taitoja.

Esimerkkien ja yrittäjyyden puute hidastaa investointeja

Suurin syy digitaalisten investointien vähyyteen on kannustavien esimerkkien ja rohkeuden puute. Kun digitalisaatiota kunnolla hyödyntäviä yrityksiä on vain vähän, esimerkit ja toimintamallit etenemiseen puuttuvat.

Usein yrityksillä on paljon sisäisiä pelkoja digitalisuuden vaikutuksista. Esimerkiksi verkkokauppa saatetaan nähdä kivijalkakaupan kilpailijana. Pelätään, suuttuvatko jälleenmyyjät ja nykyiset kanavat, jos osa kuluttajista siirtyykin verkkoon. On tyhmyyttä ajatella, että kivijalka- ja verkkokauppa eivät voisi toimia rinnakkain ja hyötyä toisistaan. Digitalisoituminen on luonnollinen jatkumo perinteiselle liiketoiminnalle. Monikanavaisuus on voittava toimintatapa kaikilla toimialoilla.

Monista suurista yrityksistä yrittäjyys on kadonnut kokonaan. Kun menestyvät yritykset aikoinaan perustettiin, niissä oli kasvuhaluisia ja riskinottokykyisiä yrittäjiä, jotka varmistivat, että toimintaa mukautettiin asiakastarpeiden mukaan. Alkuperäinen nälkä on kadonnut vuosien ja yrityskauppojen myötä perustajien mukana. Samanlaista näkemyksellisyyttä ja uskallusta tarvittaisiin edelleen, jotta yritykset voisivat keksiä itsensä uudelleen.

Mallia startupeista

Usein luullaan, että digitaalisuus on vain ohjelmistokehitystä tai verkkokauppaa, vaikka suurin potentiaali on ydinliiketoiminnan digitalisoinnissa esimerkiksi prosessien automatisoinnissa, tarjoomaan laajentamisessa, palveluiden ja asiakaskokemuksen parantamisessa sekä jakelun ja kanavien kehittämisessä. Monet kokevat digitaalisuuden täysin teknisenä, vaikka kyse on ennen kaikkea myynnin, markkinoinnin ja asiakaskokemuksen uudesta muodosta.

Yksi digitaalisen liiketoiminnan tärkeimmistä hyödyistä on se, että kysynnästä saadaan koko ajan reaaliajassa dataa, jonka pohjalta tulevan liiketoiminnan kokoluokka ja kiihtyvyys voidaan ennakoida. Digitaaliseen liiketoimintaan ei siis tarvitse investoida kerralla suurta kiinteää summaa, vaan liikkeelle voidaan lähteä vaiheistetusti.

Mallia investointeihin voidaan hakea startupeilta. Jokaisessa yrityksessä tulisi olla startupmainen tiimi, jolla olisi valta kehittää nykyistä liiketoimintaa kannibalisoivia ratkaisuja. Tiimi muodostuisi yrittäjämäisistä osaajista, joilla on valtava nälkä todistaa osaamisensa. Tiimin tehtävänä olisi jatkuvasti kehittää ja validoida uusia, kansainvälisille kasvumarkkinoille tähtääviä liiketoimintamalleja. Tätä kautta yrityksen kasvu jatkuvasti muuttuvassa markkinassa mahdollistuisi ja onnistumisista sekä epäonnistumisesta kertyvää oppia voitaisiin soveltaa nykyiseen organisaatioon.

Arto Martonen on asiantuntijayritys Motley Agencyn perustaja. Martonen kuuluu Panostajan sijoitusyhtiö KotiSunin hallitukseen ja on ollut mukana konsultoimassa Granon digitaalista muutosta.