Aktiivinen omistajuus on kuin perhe, joka tukee elämänkäänteissä

Panostaja on sijoitusyhtiönä aktiivinen omistaja, joka pääoman sijoittamisen lisäksi kulkee portfolioyritystensä rinnalla tiiviisti koko niiden kasvumatkan ajan. Yhteisen matkan aikana Panostaja toimii myös tukevana alustana, jossa sen sijoituskohteet voivat luoda verkostoja ja kehittää osaamistaan. Kehitysjohtaja Minna Telanne avaa, millaista apua ja tukea johto ja henkilöstö voivat saada Panostajalta.

– Yleisestikin Suomessa yritysten välillä voisi olla vielä enemmän yhteistyötä ja keskustelua. Se on win-win-tilanne kaikille, kun asioita voidaan jalostaa ja pohtia yhdessä. Tämä on yksi tapa, jolla me Panostajassa haluamme auttaa, Telanne huomauttaa heti alkuun.

Sijoitusyhtiönä ja aktiivisena omistajana Panostaja ei vain pääomita yritystä, vaan osallistuu ja osallistaa säännöllisesti johtoa valmentamalla, kuuntelemalla ja verkostoimalla. Panostaja on Telanteen mukaan alusta, joka mahdollistaa kaiken tämän: lisäämällä tiedon ja taidon määrää yritykset kehittyvät entistä paremmiksi – ja myös jatkuvasti oppivat toisiltaan.

– Erilaiset yhtiöt usein painivat täsmälleen samantyyppisten haasteiden kanssa, joten saman pöydän ääreen istuminen voi tuoda uudenlaisia ratkaisuja. Meille Panostajassa tämä työ on kuin yhteisö tai perhe, jossa voidaan hyvin luottamuksellisesti jakaa osaamista, tietoa ja keskustella asioista – ja etsiä yhdessä vaihtoehtoja kasvun eri vaiheisiin, Telanne sanoo.


Monipuoliset toimintamuodot kasvattavat osaamista

Panostaja järjestää sijoituskohteilleen paitsi yksittäisiä pyöreän pöydän keskustelutilaisuuksia, myös vuosittaisia isoja tapahtumia kuten Johdon Forum, säännölliset toimitusjohtajatapaamiset, talousjohdon päivät ja HR Benchmark -päivät. Muita valmennuksia järjestetään aina myös tarpeen mukaan.

– Portfolioyrityksissä saattaa herätä teemoja, joihin kaivataan lisää osaamista. Tuolloin voimme järjestää valmennusta tai vaikkapa rekrytoida uusia ihmisiä sitä varten. Hyvänä esimerkkinä pari vuotta sitten huomasimme, että usea yrityksemme kaipaa apua tuotekehityksen toimintamallien uudistamiseen: järjestimme yritysten tuotekehitystiimeille säännöllisiä tapaamisia. Haluamme vahvistaa osaamista tarpeeseen ja siten edistää kunkin yhtiön strategian toimeenpano, Telanne sanoo.

 

Kehitysohjelma puolitti sairauspoissaolot

Osaamisen kehittämiseen kuuluu myös vankka asiantuntijaverkosto, joka auttaa paitsi liiketoiminnan kehittämisessä myös esimerkiksi sparrailussa johdon tukena. Panostajalla on yhteinen, jo suosituksi muodostunut, mentorointiohjelma yritysten johdoille. Mentorin kautta jokainen saa vahvistettua substanssiosaamistaan ja -näkemystään.

– Mentorointiohjelma antaa yksittäiselle henkilölle työkaluja kasvaa johtajana. Panostajalla on ydintiimimme lisäksi valtavan kattava verkosto, jossa on erilaista osaamista. Sieltä voidaan esimerkiksi rekrytoida ihmisiä tai löytää vetäjiä projekteille. Nykyinen Advisory Network -neuvonantajaverkosto puolestaan toimii apuna uusien ohjelmisto- ja palvelualojen yritysten etsinnässä ja sparrailussa, Telanne listaa.

Panostajalla on lisäksi pitkään ollut käytössä johtamisalusta, joka auttaa yrityksiä strategian toimeenpanossa. Sen avulla voidaan esimerkiksi mallintaa kassavirtaa ja ennusteprosessia – tai vaikkapa henkilöstön hyvinvointiin liittyviä asioita.

– Yksittäiset mallinteet voivat olla yrittäjälle valtavan hyödyllisiä, koska ne tehostavat tekemistä. Jos niitä ei ole, yrittäjä joutuu miettimään kaiken itse tai käyttämään rahaa suunnittelun ulkoistamiseen. Muutama vuosi sitten teimme johdon ja keskijohdon kehitysohjelman, joka puolitti kaikki sairauspoissaolot. Yhdellä isommalla interventiolla on laajempi vaikutus kuin yksittäisillä, Telanne lisää.

Muutoshankkeita ja yhtiön kehityksen edistämistä mitataan säännöllisesti yhteisesti sovittujen KPI-mittareiden avulla. Ne osoittavat nopeasti, miten isompi ja vaikeampi muutosprojekti näkyy organisaatiossa – ja mieluummin ennakoivasti kuin vasta muutoksen jälkeen.

”Bisnestä rakennetaan aina ihmisten kautta”

Telanne muistuttaa, että yritysten liiketoimintojen kehittäminen on Panostajan kaiken työn ydin – johtamisen ja osaamisen kehittäminen on työkalu, jolla varmistetaan, että suunnitellut asiat toteutuvat ja että organisaatiossa on kyvykkyyttä, oikeat henkilöt, ja toimintatavat.

– Me katsomme isoa kuvaa ja sitä, miten yhtiön arvo kehittyy, mutta sen lisäksi huolehdimme asiakkaista, toimitusjohtajan ja muun johdon jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Ihminen on aina mukana. Bisnestä rakennetaan ihmisten kautta, Telanne summaa.

Lue myös: Panostaja aktiivisena omistajana – mitä se tarkoittaa?